Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Fwd: Ε.Π.Κ.Κρήτης : Με 40 Ευρώ," Καθάρισε " με την Τράπεζα , άνεργη ομογενής

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   16-06-2014 
Από το Ειρηνοδικείο Χανίων και άλλη θετική απόφαση για ομογενή παλιννοστούντα, σώζοντας το σπίτι της από τον πλειστηριασμό.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων με την με ημερ. 27-02-2014 απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής και  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού ,μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, έδωσε την προσδοκώμενη ελπίδα σε άνεργη  δανειολήπτρια ,παλιννοστούντα ομογενή .
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,της οποίας ,η εν λόγω δανειολήπτρια   είναι μέλος της, πρόκειται για καταναλώτρια 53 ετών, διαζευγμένη με ενήλικα τέκνα, η οποία βρίσκεται χρεωμένη σε δάνεια (στεγαστικό) σε μία Τράπεζα, (δάνεια Παλιννοστούντων), συνολικής οφειλής 33.580,96 Ευρώ  με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Εισόδημα  που διαθέτει είναι: Δεν διαθέτει κανένα εισόδημα, καθότι είναι άνεργη, το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της ,ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ, που καλύπτεται από την συνδρομή της ενήλικης κόρης της
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει  είναι:
α) Κατοικία  79 τ.μ  εντός της πόλεως των Χανίων ,που είναι και η μοναδική κατοικία της οικογένειας, στην οποία ζητήθηκε η εξαίρεση από ρευστοποίηση , έχοντας  την κυριότητα  κατά 100%   η ίδια.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη),εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο  στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της,  (λόγω ανεργίας ) της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά  της περιουσίας της δανειολήπτριας  , για την διάσωση της μίας και μοναδικής κατοικίας, μέχρι  την έκδοση οριστικής απόφασης που ημερομηνία εκδίκασης έχει οριστεί για το έτος 2021.
2) Διατάσσει τη διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, μέχρι την ίδια ημερομηνία.
3) Υποχρεώνει  την δανειολήπτρια  να καταβάλλει για τέσσερα  χρόνια, μηνιαία δόση  40 ευρώ.(Το ποσό  είχε προταθεί από την ίδια).
4) Χορηγεί  "περίοδο χάριτος " ,τετραετία  μη καταβολή δόσης , για την διάσωση της κατοικίας.
5) Υποχρεώνει την αιτούσα, μετά την πάροδο τετραετίας, αρχή γενομένης από το έτος (1-5-2018) να καταβάλλει μηνιαίως, για την διάσωση της κύριας κατοικίας της, το ποσό των ενενήντα (90.00)ευρώ
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλος της, θεωρείται ότι το Ειρηνοδικείο Χανίων , αποφάσισε, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , σώζοντας  το σπίτι της άνεργης διαζευγμένης , καταναλώτριας ,    από τον πλειστηριασμό.
Τέλος , ως Ε.Π.Κ.Κρήτης, ξανά ενημερώνουμε  τους Παλιννοστούντες  Ομογενείς, ότι και τα δάνεια που τους χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου , εντάσσονται στο Νόμο Κατσέλη και επειδή  είναι στεγαστικά , και επειδή πολλοί δεν μπορούν σήμερα να τα εξυπηρετήσουν λόγω της ανεργίας, προκειμένου να μη πλειστηριαστούν από τις πιστώτριες Τράπεζες, ας προσπαθήσουν να τα εντάξουν στην υπάρχουσα προστατευτική νομοθεσία (ν.3869/2010 και ν.4161/2013)
Για ενημέρωση, ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: