Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Ε.Π.Κ. Κρήτης: "ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 90.736 Πλειστηριασμοί..."

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28-6-2021

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη

Μελος του Εθνικού Συμβουλίου Εμπορίου και Καταναλωτή

"Εκπέμπουμε κραυγη Αγωνιας και απογοητευσης,  μέσα από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τον νέο πτωχευτικό νόμο. Η Κυβέρνηση, με  το νέο νομοθετημένο πλαίσιο, δείχνει ότι ξεχνά ότι η προστασία της κατοικίας είναι θεσμοθετημένη από το Συνταγμα!!!

Παροχή δεύτερης ευκαιρίας ή λαιμητόμος ,για τους οφειλέτες;

"Πνιγόμαστε "από τα ψέματα....φτανουμε να χάνουμε τα σπιτια μας και.η Κυβέρνηση να μας "ριχνει' στην καλοψυχια των funds...

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

ΕΚΠΟΙΖΩ - Δελτίο Τύπου 23/6/2021: Εμπορική Παρακολούθηση του Διαδικτύου

Συμμαχία 55 οργανώσεων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ ενάντια στην εμπορική παρακολούθηση του διαδικτύου

Ζητούν άμεση δράση για τον τερματισμό πρακτικών που απειλούν τα δικαιώματα των πολιτών

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. με άλλες 55 Οργανώσεις και πάνω από 20 Eμπειρογνώμονες ζητούν από τις δημόσιες Αρμόδιες Αρχές και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού μέσω επιστολών, να εξετάσουν την απαγόρευση της συνεχής εμπορικής παρακολούθησης στο διαδίκτυο μέσω των διαφημίσεων. Νέα μελέτη από τη Νορβηγική Οργάνωση Καταναλωτών (NCC) αναδεικνύει τις αρνητικές συνέπειες που η εν λόγω πρακτική έχει στους καταναλωτές αλλά και στην κοινωνία εν γένει.

Συγκεκριμένα, σε καθημερινή βάση οι καταναλωτές εκτίθενται σε συνεχή εμπορική παρακολούθηση μέσω του διαδικτύου. Η εν λόγω πρακτική οδηγεί σε χειραγώγηση, όπως και σε διάφορες μορφές απάτης, σε διακρίσεις και παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής. Εν ολίγοις, συλλέγονται πληροφορίες για τις προτιμήσεις μας, τις αγορές, την ψυχική και σωματική υγεία, τον σεξουαλικό μας προσανατολισμό, την τοποθεσία και τις πολιτικές μας απόψεις, τα οποία χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, με το πρόσχημα της στοχευμένης διαφήμισης.

ΕΕΚΕ - ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μετά από παρέμβαση της ΕΕΚΕ, η οποία παρείχε τις κατάλληλες νομικές συμβουλές σε καταναλωτή, επιλύθηκε το ζήτημα που είχε ανακύψει με την απαίτηση εκ μέρους της εταιρείας τηλεφωνίας για την καταβολή της ρήτρας πρόωρης διακοπής του συμβολαίου, διακοπή η οποία έγινε από τον καταναλωτή λόγω χαμηλής ταχύτητας διαδικτύου.

H εταιρία είναι υποχρεωμένη, κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, να παράσχει ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τη φύση της βλάβης, τον χρόνο και την πορεία αποκατάστασής της. Σε περίπτωση βλάβης που οδηγεί σε διακοπή υπηρεσιών, η εταιρία οφείλει να πιστώσει τον καταναλωτή με το μέρος του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο της διακοπής, εφόσον η βλάβη διήρκεσε περισσότερο από 2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της δήλωσής της και υπό την προϋπόθεση ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή ή τρίτου προσώπου, είτε σε λόγους ανωτέρας βίας. Με βάση τον Αστικό Κώδικα, εφόσον αποδειχθεί ότι η συμφωνηθείσα παροχή είναι τελικά αδύνατη από υπαιτιότητα του παρόχου, ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ο δε πάροχος θα πρέπει εναρμονιζόμενος με τις αρχές τις καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να μην επιβάλλει στον καταναλωτή τέλη για πρόωρη λύση της σύμβασης.

Καλούνται όσοι καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα στις κατά τις συναλλαγές τους με εταιρείες τηλεπικοινωνιών, να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

fbwww.facebook.com/enosikatanaloton/

Ε.Π.Κ. Κρήτης: "Σημαντικές βελτιώσεις υπέρ των καταναλωτών στην κινητή τηλεφωνία, ενέκρινε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  23 -6-2021

Αλλαγές στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και στις χρεώσεις των συνδρομητών, φέρνει ο νέος κανονισμός που ενέκρινε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ο οποίος θα επιφέρει βελτιώσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις αλλάζοντας τους όρους στα συμβόλαια.

Τέσσερις είναι οι βασικές βελτιώσεις που επιφέρει ο νέος κανονισμός.

ΠΡΏΤΗ  ΒΕΛΤΊΩΣΗ

Ο καταναλωτής που έχει δέσμευση μέσω συμβολαίου, θα μπορεί να αλλάξει το πακέτο υπηρεσιών του, χωρίς κανένα κόστος για τον ίδιο, όταν κάποια από τις υπηρεσίες του πακέτου του είναι προβληματική.

Για παράδειγμα, αν ο καταναλωτής έχει πακέτο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και Ίντερνετ και κάποια από αυτές τις υπηρεσίες του παρουσιάσει πρόβλημα, μπορεί να καταγγείλει το σύνολο του πακέτου για το οποίο είναι δεσμευμένος, χωρίς κανένα κόστος.

Σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν έως τώρα, εφόσον ο καταναλωτής δεσμευόταν από το συμβόλαιό του, δεν  θα μπορούσε να αλλάξει, χωρίς κόστος για τον ίδιο, την υπηρεσία που παρουσιάζει πρόβλημα.

Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

ΕΕΚΕ - ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Σε μία πολύ σημαντική παρέμβαση υπέρ των καταναλωτών, προέβη η ΕΕΤΤ, με την έκδοση του νέου Κανονισμού Γενικών Αδειών που εξέδωσε. Ο Κανονισμός αυτός θέτει νέους όρους και υποχρεώσεις στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου.

Οι βασικότερες αλλαγές στις συμβάσεις των παρόχων με τους καταναλωτές και οι κυριότερες υποχρεώσεις των παρόχων, είναι οι εξής:

  • Να παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας στον συνδρομητή σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διακοπής υπηρεσιών λόγω οφειλών, όπως λήψη εισερχόμενων κλήσεων, πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση για τον συνδρομητή, πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 256 Κbps ή πρόσβαση κατ’ ελάχιστον στις ιστοσελίδες gov.gr, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
  • Να προειδοποιούν τον συνδρομητή για την επικείμενη λήξη της σύμβασής του το αργότερο δύο μήνες πριν την λήξη αυτής, ενώ τον συνδρομητή καρτοκινητής, 15 ημέρες πριν την λήξη της προπληρωμένης αξίας υπηρεσιών.
  • Να μην προβαίνουν σε αύξηση του παγίου σε σύμβαση ορισμένου χρόνου, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών στο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση λόγω της συγκεκριμένης αύξησης. Αντίθετα, ο συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας, αν οι προτεινόμενες αλλαγές στην σύμβασή του δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε αυτόν.
  • Να παρέχουν συμβουλές στον συνδρομητή για καλύτερα τρέχοντα τιμολόγια, σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που λαμβάνει, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της σύμβασής του.
  • Να ενημερώνουν τον συνδρομητή υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, όταν υπάρχει υπέρβαση της κατανάλωσης του προγράμματός του (στο 80% και στο 100% της κατανάλωσης).
  • Να αναφέρουν στην σύνοψη της σύμβασης πληροφορίες σχετικά με τα κύρια προϊόντα και τις υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες με αναπηρία (π.χ. ταχύτητες της υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο)

 

fbwww.facebook.com/enosikatanaloton/

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Κοινή Ανακοίνωση: Πιο κοντά το τέλος του λιγνίτη. ΝΑΙ στις ΑΠΕ, αλλά χωρίς αστοχίες που προκαλούν εύλογες αντιδράσεις

 ·       Πιο κοντά το τέλος του λιγνίτη μετά τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις

·        ΝΑΙ στις ΑΠΕ, αλλά χωρίς αστοχίες που προκαλούν εύλογες αντιδράσεις

Το ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ δεν αμφισβητείται πλέον από κανέναν. Ο λιγνίτης εκτός από ρυπογόνος είναι και ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ κυρίως λόγω κατακόρυφης αύξησης της τιμής του CO2. Οι επιδοτήσεις λειτουργίας (μέσα από τους μηχανισμούς διασφάλισης επάρκειας ισχύος) έπαψαν το 2018, ενώ όπως απέδειξε η διπλή αποτυχία πώλησης λιγνιτικών μονάδων το 2019 ουδείς ενδιαφέρεται να αγοράσει μονάδες, γιατί είναι ασύμφορες. Το διαπιστώσαμε με οδυνηρό τρόπο τη δεκαετία του 2010, ενώ το 2020 ομολογήθηκε ότι η ΔΕΗ μπήκε μέσα κατά 2,3 δις την επταετία 2013-2019 αποκλειστικά και μόνο από τη λιγνιτική δραστηριότητα. Η νέα μονάδα ήταν για χρόνια η «μεγάλη ιδέα» της περιοχής και τώρα που ολοκληρώνεται, παραμένει αμφίβολο αν θα κάψει έστω και ένα γραμμάριο λιγνίτη, δεδομένου ότι θα αντικατασταθεί με μονάδα ορυκτού αερίου πριν το 2025. Τα νέα δεδομένα επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο τη θέση του λιγνίτη. Μετά την απόφαση της ΕΕ να αυξήσει την κλιματική φιλοδοξία για το 2030 από το 40 στο 55% και την πρόσφατη επανένταξη των ΗΠΑ στη Συμφωνία για το Κλίμα, οι τιμές CO2 εκτινάχθηκαν στα 55 ευρώ τον τόνο (σχεδόν διπλασιάστηκαν το 1ο εξάμηνο του 2021), ενώ η ομάδα των 7 ισχυρών κρατών του κόσμου (G7) έβαλε ΤΕΛΟΣ στις επιδοτήσεις μονάδων άνθρακα στο τέλος του 2021. Κάθε ιδέα «παλινόρθωσης» του λιγνίτη έχει πλέον εγκαταλειφθεί, ακόμη και από τους πιο φανατικούς οπαδούς του (άσχετα αν οι ίδιοι δεν το ομολογούν).

Ο επόμενος που μπαίνει ήδη στο μάτι του κυκλώνα είναι το ορυκτό αέριο. Εντούτοις η κυβέρνηση επιμένει στη χρήση του, σχεδιάζοντας αδικαιολόγητα 7 νέες μονάδες συνολικής ισχύος 4,3 GW, συμπεριλαμβανομένης και της Πτολεμαΐδας 5 (αν όντως μετατραπεί σε μονάδα αερίου ισχύος 1 GW). Tην ίδια στιγμή η ευρωπαϊκή νομοθεσία αυστηροποιείται και οι στρόφιγγες χρηματοδότησης για το αέριο κλείνουν, όπως συνέβαινε και με τον λιγνίτη προ δεκαετίας. Δυστυχώς, όπως και τότε, η κυβέρνηση αρνείται ν’ ακούσει τα κελεύσματα των καιρών.

ΕΕΚΕ - Αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας για τους ευάλωτους οφειλέτες

Μετά από παρέμβαση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και του σχετικού δελτίου τύπου ανακοινώθηκε η αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για τους «ευάλωτους οφειλέτες» που υπάγονται στον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, για χρονικό διάστημα έως 30-6-2021.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχει σχεδιασμός μεταξύ του Υπουργείου, των Τραπεζών και των διαχειριστών δανείων για την εξεύρεση ενδιάμεσης λύσης, μέχρι να δημιουργηθεί ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης», ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ελάχιστη διασφάλιση της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών.

Πλην όμως αυτό δεν αρκεί. Όπως προκύπτει από Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει δημοσιευθεί στον τύπο, ο Φορέας αυτός δεν πρόκειται να δημιουργηθεί πριν από το πρώτο τρίμηνο 2022. Στο μεταξύ οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας έχουν ήδη ξεκινήσει, οι δε ευάλωτοι οφειλέτες δεν έχουν καμία ελπίδα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους, ειδικά μάλιστα μετά από τις καταχρηστικές συμπεριφορές εταιρειών διαχείρισης δανείων, που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και οι οποίες δημιούργησαν έντονες αντιδράσεις από θεσμικούς φορείς.

Απαιτείται, μ’ άλλα λόγια, ξεκάθαρη θέση από την ΕΓΔΙΧ με την παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών όχι μόνο για ένα μήνα αλλά για όσο διάστημα απαιτείται, μέχρι την πλήρη λειτουργία του Φορέα. Καμία επεξεργασία και καμία συνεννόηση και ειδικά με τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα όργανο, που προβλέπεται σε αυξημένης ισχύος νομοθέτημα, όπως τον Πτωχευτικό Κώδικα, σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει ανασφάλεια δικαίου, κίνδυνος απώλειας περιουσίας και διαδικασίες που θα τεθούν εν αμφιβόλω, πάντοτε όμως σε βάρος των ευάλωτων δανειοληπτών.