Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Η εφαρμογή WhatsAPP και οι διευκρινίσεις που καλείται να δώσει για τις πρακτικές της μετά από καταγγελίες Ευρωπαϊκών Ενώσεων Καταναλωτών


Η WhatsApp καλείται να διευκρινίσει τις πρακτικές της μετά από καταγγελίες Ευρωπαϊκών Ενώσεων Καταναλωτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δίκτυο για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. στον τομέα της προστασίας καταναλωτών (Consumer Protection Cooperation Network-CPC Network), ανακοίνωσαν πρόσφατα την έναρξη διαλόγου με την WhatsApp (της δημοφιλούς εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων), κατόπιν σχετικής καταγγελίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC) και οκτώ (8) Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Καταναλωτών1, μεταξύ των οποίων και της Ε.Κ.ΠΟΙ.Ζ.Ω, τον Ιούλιο του 2021, όπως κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Δικτύου CPC.

Συγκεκριμένα καλούν την εταιρεία να διευκρινίσει τους τρόπους με τους οποίους:

-          Διασφαλίζει ότι, οι καταναλωτές έχουν ενημερωθεί εγκαίρως και προσηκόντως για τις συνέπειες της αποδοχής των νέων όρων παροχής υπηρεσιών.

ΕΕΚΕ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ» που σάρωσε την Αττική το διήμερο 24-25 Ιανουαρίου 2022, δημιούργησε πολλά προβλήματα, εκτός από τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, στην ηλεκτροδότηση πολλών περιοχών του Νομού.

O νόμος που διέπει τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ, δηλ. του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι ο Ν. 4001/2011. Με βάση το νόμο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση, υπό οικονομικούς όρους του ΕΔΔΗΕ ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς και η μακροπρόθεσμη ικανότητα του να ανταποκρίνεται σε εύλογες  ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και για τη διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα σχεδίασης, ανάπτυξης, ενίσχυσης, συντήρησης και καθημερινής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του αναγκαίου εξοπλισμού για την άρτια και αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία του Δικτύου. Μεριμνά επίσης ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και να διατίθενται όλοι οι αναγκαίοι πόροι για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους χρήστες των συστημάτων και του δικτύου.

Ε.Π.Κ. Κρήτης: Ζητά την παρέμβαση της Επιτροπή Προστασίας για την ψυχική Υγεία των ανηλίκων καταναλωτών, για το σαμπουάν της Pantene"

Επιστολή προς την Επιτροπή Προστασίας για την ψυχική Υγεία των ανηλίκων καταναλωτών, με αφορμή τη διαφήμιση του σαμπουάν της Pantene, έστειλε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητώντας την παρέμβασή της για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων, ως καταναλωτών.

Στην επιστολή της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αναφέρει τα εξής:

Κύριοι, 

Όπως γνωρίζετε, αυτές τις ημέρες, στα μέσα ενημέρωσης (κανάλια) κυκλοφορεί προωθητική ενημέρωση των καταναλωτών (διαφήμιση) της Εταιρείας καλλυντικών Pantene, για το προϊόν "σαμπουάν" λουσίματος

Σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2251/1994 "περί Προστασίας των Καταναλωτών", οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα, τα οποία, ως εκ του προορισμού, της χρήσης ή των συνθηκών διάθεσής τους δεν ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

ΕΕΚΕ - Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις οδικές μετακινήσεις και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς

Η κακοκαιρία ΕΛΠΙΣ που ενέσκηψε σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στους σημαντικότερους αυτοκινητόδρομους του Λεκανοπεδίου και κυρίως στην Αθήνα και τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού αλλά και στα μέσα σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΙΝΟΣΕ).

Οι καταναλωτές και συγκεκριμένα ο κάθε επιβάτης ξεχωριστά (και όχι μόνο ο κάτοχος του εγκλωβισμένου οχήματος), έχουν τη δυνατότητα να αξιώσουν αποζημιώσεις  (για υλικές ζημίες και ηθική βλάβη):

Α. Για τη ζημία που υπέστη από τον πολύωρο εγκλωβισμό στον αυτοκινητόδρομο «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ», από την ανάδοχο-παραχωρησιούχο εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και την εταιρεία λειτουργίας της οδού με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ» η οποία εκμεταλλεύεται την Αττική οδό με βάση το ν. 2445/1996.

Στη σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται: η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης λειτουργία της οδού, η ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας του κοινού, η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή του σε έκτακτες ή/και επείγουσες καταστάσεις. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια των χρηστών (ατόμων και οχημάτων) ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνος για ζημίες σε περιουσία ή θάνατο ή τραυματισμό των χρηστών και τρίτων προσώπων σε σχέση με τη χρήση/λειτουργία της οδού, που οφείλονται σε σφάλμα ή αμέλεια του. Περαιτέρω, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, η ανάδοχος είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και λειτουργία της οδού, αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν και τον αποχιονισμό (Ν2445/96, ΦΕΚ 274/Α΄/1996 – ΠΔ 3/98, ΦΕΚ 14/Α΄/1998 – ΠΔ 75/99, ΦΕΚ 88/Α΄/1999 - ΠΔ 4/2008 – ΦΕΚ 13/Α΄/2008 και ΠΔ 35/2008 – ΦΕΚ 60/Α΄/2008).

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

ΕΕΚΕ - Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η κοινωνία, οι καταναλωτές, ο κόσμος της εργασίας παρακολουθούν άναυδοι την νέα αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα μας, που έφτασε τον Δεκέμβριο στο 5,1%, από 4,8% τον Νοέμβριο,  συμπαρασύροντας τις τιμές στην πλειονότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Το ράλι των ανατιμήσεων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία Δεκεμβρίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οδηγεί η αύξηση  τον Δεκέμβριο και σε ετήσια βάση η αύξηση κατά 19,7% στο αρνί και στο κατσίκι, 14,2% στις πατάτες, 7,6% στα ζυμαρικά, 6,6% στα πουλερικά και στα παρασκευάσματα με βάση το κρέας, 6,7% στα φρέσκα ψάρια, ενώ ακόμα και το ψωμί ανατιμήθηκε κατά ποσοστό 4,9%.

 

Από την άλλη μεριά, βασικές καταναλωτικές ανάγκες καλύπτονται πλέον με τεράστια δυσκολία από τα μέσα νοικοκυριά αφού οι ετήσιες μεταβολές τιμών τον μήνα Δεκέμβριο είναι τεράστιες: 45% στον ηλεκτρισμό, 135,7% στο φυσικό αέριο, 34,1% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 21,7% στα καύσιμα και λιπαντικά κλπ. 

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Ανάσα σε δανειολήπτη με τη διαγραφή ποσού δανείου 63.500€ από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ

Επιβεβαιώνονται μέρα με τη μέρα τα σενάρια που είχε τονίσει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, καθώς αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η αβεβαιότητα και ανασφάλεια των υπερχρεωμένων καταναλωτών για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών τους και την προστασία της κύριας κατοικίας τους.

Τρανταχτό παράδειγμα, η υπόθεση δανειολήπτη και της συζύγου του ως εγγυήτριας με δανειακές υποχρεώσεις σε τέσσερις τράπεζες. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας  της ΓΣΕΕ ανέλαβε να συγκεντρώσει τα δεδομένα και να μελετήσει αναλυτικά την περίπτωση του ζεύγους, προτείνοντας εξατομικευμένα σενάρια και λύσεις για κάθε τράπεζα σύμφωνα με τις δυνατότητές τους.

Η πρώτη εξ’ αυτών εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, που απάντησε, συμφώνησε στη ρύθμιση του οφειλόμενου ποσού ύψους 76.500 ευρώ με τους εξής ευνοϊκούς όρους:

  • Διαγραφή εξόδων και τόκων υπερημερίας: 63.500€ (-87%)
  • Άμεση Εφάπαξ Καταβολή 13.000€
  • Οριστική εξόφληση του συνόλου του δανείου

Με τον τρόπο αυτόν, μειώθηκε δραστικά το σύνολο του σημερινού ύψους  δανεισμού των 196.000€, εξασφαλίστηκε χρόνος για να διευθετηθούν -με την υποστήριξη της Ε.Ε.Κ.Ε. και τις συνεχιζόμενες επί μήνες διαπραγματεύσεις- περαιτέρω οφειλές των 119.500€.

H ΕΕΚΕ παρέχει από το 2010 στους καταναλωτές υποστήριξη και συμβουλευτική για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Καλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη ρύθμιση των οφειλών τους, να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

fbwww.facebook.com/enosikatanaloton/

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

ΕΕΚΕ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Μία βασική καινοτομία του νέου Πτωχευτικού Κώδικα είναι η χορήγηση της λεγόμενης «δεύτερης ευκαιρίας» στο πρόσωπο που κηρύσσεται σε πτώχευση, δηλ. η δυνατότητά του να απαλλαγεί από τα χρέη του, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Αντικαθιστά έτσι ο νέος νόμος τις παλιές ρυθμίσεις του «Νόμου Κατσέλη», με τον κίνδυνο όμως της πλήρους απώλειας της περιουσίας να είναι μεγαλύτερος από ποτέ.

Έτσι :

Α) Επέρχεται πλήρης απαλλαγή από κάθε οφειλή (πλην κάποιων εξαιρέσεων) του οφειλέτη, τρία (3) έτη μετά την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώριση της απόφασης του Δικαστηρίου που απέρριψε την αίτηση πτώχευσης για το λόγο ότι δεν υπήρχε αρκετή περιουσία για να καλυφθούν τα έξοδα της διαδικασίας. Η απαλλαγή αυτή εντός των τριών αυτών ετών αφορά τους πτωχούς που έχουν κάποια περιουσία αλλά αυτή δεν περιλαμβάνει την κύρια κατοικία του ή δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν αξία άνω του 10% των συνολικών οφειλών και ταυτόχρονα έχουν αξία άνω των 100.000 €.

Παράδειγμα: οφειλέτης που πτωχεύει με χρέη 500.000 € και στην περιουσία του δεν περιλαμβάνεται κύρια κατοικία ή τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει είναι κάτω των 50.000 €, τότε η πλήρης απαλλαγή του από τα χρέη επέρχεται σε τρία χρόνια από την πτώχευση

Β) Αντίθετα, αν ο οφειλέτης έχει κάποια αξιόλογη περιουσία και συγκεκριμένα την κύρια κατοικία ή περιουσιακά στοιχεία  που αντιπροσωπεύουν αξία άνω του 10% και ανέρχονται σε ποσό άνω των 100.000 € τότε η απαλλαγή επέρχεται σε ένα (1) έτος από την κήρυξη της πτώχευσης.

Για κάθε πληροφορία, οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με την εφαρμογή του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ:

  • Τel :210-8817730

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

Ε.Π.Κ. Κρήτης: "Παράνομες οι χρεώσεις των τραπεζών για τα έξοδα φακέλου για στεγαστικά δάνεια"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12-1-2022

Επιστολή, προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Καταναλωτή , έστειλε η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καταγγέλλοντας συγκεκριμένη Τράπεζα,

κ. Γενικέ,

Έχει διαπιστωθεί από καταναλωτές, μία αντίθεση, όσο αφορά αυτά που ενημερώνει το Υπουργείο, μέσω της επίσημης διαδικτυακής σελίδας του και αυτό που ενημερώνουν οι τράπεζες.

Συγκεκριμένα:

"TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ,ΠΩΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΝΑΙ 490€...

Έπειτα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η απαίτηση από την εν λόγω Τράπεζας μέσω ενημερωτικής σελίδας..

Με Εκτίμηση

 


Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306