Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Απάντηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με τις Ρήτρες Αναπροσαρμογής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» σχετικά με τις Ρήτρες Αναπροσαρμογής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Από την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» πήραμε την ακόλουθη επιστολή σχετικά με τις χρεώσεις από Ρήτρες Αναπροσαρμογής Ηλεκτρικής Ενέργειας που αφορά σχετική ανακοίνωση μας στα μέσα ενημέρωσης με Δελτίο Τύπου.

Ο Βοηθός του Συνηγόρου. Αναφέρει:

"Η Αρχή μας έγινε αποδέκτης τηλεφωνικών ερωτημάτων από καταναλωτές, οι οποίοι επικαλέσθηκαν τη δημοσίευσή σας σχετικά με τη μη υποχρέωση καταβολής οφειλών από ρήτρες αναπροσαρμογής τις οποίες χρεώνουν οι Προμηθευτές Ηλ. Ενέργειας.

Σε σχέση με το ανωτέρω ζήτημα, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Για τον νόμιμο και ορθό υπολογισμό της χρέωσης εκ της ρήτρας αναπροσαρμογής πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι οικείες διατάξεις της υπ’ αριθ. 409/2020 Απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 1364) σχετικά με τους μηχανισμούς αναπροσαρμογής του τιμήματος. Ιδίως επισημαίνουμε: α) τον καθορισμό ενός και μόνο μεγέθους της αγοράς το οποίο είναι σαφώς ορισμένο, εύλογα επαληθεύσιμο και δεν υπόκειται σε εκκαθάριση, για την ενεργοποίηση των ρητρών αναπροσαρμογής, σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία (άρθρα 2.2 και 2.3) και β) την ενεργοποίηση του μηχανισμού αναπροσαρμογής, μόνο σε περίπτωση κατά την οποία οι τιμές του μεγέθους αναφοράς είναι εκτός των συμβατικά καθορισμένων ορίων (άρθρο 2.5). Ο υπολογισμός πρέπει να γίνεται με βάση την εξίσωση που αποτυπώνεται στην ανωτέρω Απόφαση. Περαιτέρω σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, oποιοσδήποτε µηχανισµός αναπροσαρµογής των τιµολογίων πρέπει να προσφέρει, κατά το δυνατόν επαρκείς επιλογές ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου διαχρονικής διακύµανσης των τιµών (Παράρτημα Ι και ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες).

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

ΕΚΠΟΙΖΩ - Δελτίο Τύπου 23-3-2022: Σταθερά Τιμολόγια - Αναπροσαρμογή

Το ΥΠΕΝ και η ΡΑΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την παύση των παράνομων και καταχρηστικών πρακτικών των προμηθευτών ενέργειας

 

Οι πρόσφατες καταγγελίες καταναλωτών για μονομερείς μετατροπές σταθερών τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε κυμαινόμενα προστίθενται στην τεράστια δεξαμενή καταγγελιών για αθέμιτες και αδιαφανείς πρακτικές των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της πληθώρας των καταγγελιών που λαμβάνει η ΕΚΠΟΙΖΩ τα τελευταία χρόνια.

Στις συμβάσεις προμήθειας με σταθερό τιμολόγιο ο καταναλωτής επιλέγει να μην αναλάβει το ρίσκο της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, καταβάλλοντας ως αντιστάθμισμα ένα πάγιο και πληρώνοντας με αυξημένες χρεώσεις σε σχέση με τα κυμαινόμενα. Ο προμηθευτής αντίστοιχα αναλαμβάνει τον κίνδυνο της αύξησης του κόστους προμήθειας, έχοντας όμως στη φαρέτρα του πολλά εργαλεία για να τον αντισταθμίσει, εργαλεία που φυσικά δε διαθέτει ο καταναλωτής.

Ε.Π.Κ. Κρήτης: Ανοιχτή πρόσκληση προς τους οφειλέτες για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23-3-2022

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση, προς τους Οφειλέτες, για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Στην πρόσκλησή της η Ένωση, αναφέρει: 

Οφειλέτες, ελάτε στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για να ρυθμίσουμε τα χρέη σας, με το δικό σας ΜΠΟΡΩ

H Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με πάνω από 12 χρόνια εμπειρία στα δάνεια και στις Πιστώσεις, με μεγάλη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, αναλαμβάνει τη ρύθμιση των οφειλών σας, «κόκκινων» δανείων , ενήμερων κ.ά, σε Τράπεζες, Funds και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), μέσω εξωδικαστικής μεσολάβησης και συγκεκριμένα:

1. Είτε με μελετημένη και εξειδικευμένη πρόταση μας, σύμφωνα με την οικονομική σας ρευστότητα, στην/στις Τράπεζα/ες, στο/στα Funds ή στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ),

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

Ε.Π.Κ. Κρήτης: "Μήνυμα για την Ειρήνη στέλνει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητώντας να σταματήσουν οι εχθροπραξίες"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-3-2022

Μήνυμα για την Ειρήνη, στέλνει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητώντας να σταματήσουν οι εχθροπραξίες άμεσα, να παύσει ο πόλεμος, μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας.

Το μήνυμα, έχει το παρακάτω κείμενο:

«Τα πρόσφατα δυσάρεστα και θλιβερά γεγονότα που συνεχίζουν να συμβαίνουν στην Ουκρανία, σε μια γειτονική Χώρα που ζούσαν και εργάζονταν χιλιάδες Έλληνες πολίτες, δεν μας αφήνουν αδιάφορους, καθώς ιστορικά γνωρίζουμε, την οπισθοδρόμηση που φέρνουν σε όλα τα πεδία, τους εμπλεκόμενους λαούς.

Σε κάθε πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές, μόνο χαμένοι, διότι και μια ανθρώπινη ζωή να χαθεί, είναι τρομερή απώλεια, ας αφήσουμε την υπόλοιπη καταστροφή, σε πανίδα, χλωρίδα και πολιτισμικά στοιχεία της κάθε πληττόμενης από τον πόλεμο περιοχής.

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Ε.Π.Κ. Κρήτης: "Η λύση δίνεται για τους εξωφρενικούς λογαριασμούς ρεύματος"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-3-2022

Νέο!!!

Μετά από το "σοκ" στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, που φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις να ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις το ενοίκιο του σπιτιού ενός μέσου οικονομικά εργαζόμενου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τις άλλες αγοραστικές του ανάγκες για την καθημερινότητα του και τις συνεχόμενες καταγγελίες των καταναλωτών, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δια της Επιστημονικού Συνεργάτη του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Λίλας Κοζυράκη συμβουλεύει":

Καταναλωτή,

Η ρήτρα αναπροσαρμογής του κόστους προμήθειας που χρεώνουν ορισμένοι πάροχοι και ο τρόπος υπολογισμού της, αντίκειται στην αρχή διαφάνειας των συναλλαγών, στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, μην την καταβάλλετε ως μη νόμιμη, αφού στείλτε e-mails στους παρόχους ενημερώνοντας ότι αρνείστε την καταβολή, αφού βέβαια προβείτε στις νόμιμες καταβολές του υπολειπόμενου ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενημερώνοντας τους με κοινοποίηση.

Για περισσότερη ενημέρωση, στο Συνήγορο του Καταναλωτή τηλ. 2106460734 και στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στο τηλ. 2821092306.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ. Δ/νση: Πλ.1866 Αρ.2

Email: epkxan@gmail.com 
Τηλ-Φαξ: 2821092666 - 2821092306

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

ΕΚΠΟΙΖΩ - Δελτίο Τύπου 14/3/2022 - Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή - Ενέργεια

Όχι άλλους ακριβούς και αδιαφανείς λογαριασμούς!

Φέτος, την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (15 Μαρτίου), η ΕΚΠΟΙΖΩ την αφιερώνει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο κοινωνικό αγαθό της ενέργειας, και, πιo συγκεκριμένα, στο δικαίωμα όλων μας να έχουμε πρόσβαση, με προσιτές τιμές, στην ενέργεια.. το δικαίωμά μας να έχουμε απλούς, κατανοητούς και διαφανείς λογαριασμούς, απαλλαγμένους από άσχετες χρεώσεις. 

Είναι γεγονός ότι σήμερα, το μείζον κοινωνικό πρόβλημα είναι η ακρίβεια, όχι μόνο στους  λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος,  φυσικού αερίου και  λοιπών καυσίμων, αλλά και σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και όχι μόνο.

Οι παράγοντες που εκτόξευσαν τις τιμές, είναι πολυσυζητημένοι, πολιτικού-γεωπολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα,  εξωγενούς και  ενδογενούς προέλευσης.

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

Ε.Π.Κ. Κρήτης: "Επείγουσα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στακαύσιμα"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 10-3-2022

Επείγουσα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας, η οποία κοινοποιείται και στον Υπουργό Οικονομίας κ. Σταϊκούρα, για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε καύσιμα έστειλε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Στην Επιστολή της, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μεταξύ των άλλων αναφέρει:

"Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας καλέσουμε να πάρετε άμεσα μέτρα, μειώνοντας τον ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, λόγω ενεργειακής ανεπάρκειας, για την προστασία του καταναλωτή, πριν περάσει από τη φτώχεια στην εξαθλίωση.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, στις έκτακτες καταστάσεις ,οφείλετε να πάρετε έκτακτα μέτρα, πάρτε το παράδειγμα της Κύπρου, όπου η Κυπριακή Βουλή, πήρε την απόφαση της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Σας καλούμε επίσης:

α) όπως αυξήσετε άμεσα τον βασικό μισθό των εργαζομένων καθώς η ακρίβεια έχει ισοπεδώσει την αγοραστική ικανότητα αυτών, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να έχει χάσει σε υπερβολικό βαθμό την αγοραστική του δύναμη.

β) Μπορεί να ζούμε σε ελεύθερη αγορά, αλλά λόγω της υπάρχουσας κρίσης, η παρέμβαση σας ως Κυβέρνηση στην τιμολογιακή πολιτική της ενέργειας, επιβάλλεται.

Με Εκτίμηση

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ. Δ/νση: Πλ.1866 Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com

Τηλ-Φαξ: 2821092666 - 2821092306

 

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

Ψήφισμα της Ελληνικής Καταναλωτικής Οργάνωσης Φλώρινας για την Εκδημία του Βασιλείου Χρυσοχοΐδη

Στη Φλώρινα, σήμερα, Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 21:00, συνήλθε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Καταναλωτικής Οργάνωσης (Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας, έπειτα από την αναγγελία του θανάτου του Βασιλείου Χρυσοχοΐδη.

Η Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας εκφράζει την βαθιά θλίψη και τα θερμά συλλυπητήρια των μελών και των εθελοντών της προς την οικογένεια του Βασίλη Χρυσοχοΐδη. Ο Βασίλης ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και αγωνιστής, ενώ παράλληλα διετέλεσε και Πρόεδρος της Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας με πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική δράση.

Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα και στην οικογένειά του με αίσθημα βαθιάς λύπης, αποφάσισε ομόφωνα.

       Να διατυπώσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια για την εκδημία του Βασιλείου Χρυσοχοΐδη.

       Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

       Αντί στεφάνου να γίνει δωρεά στη μνήμη του εκλιπόντος προς ευγενή σκοπό.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας