Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ , ΔΕΗ, ΟΤΑ , ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ"


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 30-11-2016

Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αναλαμβάνει για τα μέλη της την άμεση και ανέξοδη διαμεσολάβηση, για τη φιλική διευθέτηση διαφορών των καταναλωτών με Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστκά ταμεία και διαφορές του ιδιωτικού τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματα διαμεσολάβησης για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους , αλλά και καταγγελίες τους προς προμηθευτές για ζητήματα που φρονούν ότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους ή συνιστούν προσβολή των οικονομικών συμφερόντων τους.

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δικαίωση τρίτεκνης μητέρας από το Ηράκλειο , με Προσωρινή Διαταγή"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 29-11-2016
Ειρηνοδίκείο  Ηρακλείου,
Χαρά έφερε η με ημερ. 7-11-2016 Προσωρινή Διαταγή για τρίτεκνη μητέρα, Δημόσιο Υπάλληλο από την Ειρηνοδίκη Ηρακλείου , όπου όρισε την διάσωση του συνόλου της περιουσίας της και ρύθμιση  του χρέους της. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται:

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οικογένεια δανειοληπτών, ρύθμισε τράπεζες, νερό ,ρεύμα, με τον ν.Κατσέλη"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 28-11-2016
Θετική ήταν, η Προσωρινή Διαταγή , για πάφτωχη οικογένεια  δανειοληπτών , με  δύο ανήλικα τέκνα, από την Ειρηνοδίκη Χανίων , όπου όρισε την διάσωση του συνόλου της περιουσίας τους ( κύρια κατοικία , οικόπεδο ,Ι.Χ) και ρύθμισε το σύνολο των χρεών τους, σε τράπεζες, ΔΕΗ, ΑΕΥΑΧ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται:

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Βοηθός σερβιτόρου , με χρέος 81.439,96 ευρώ,δεν θα πληρώσει τίποτα για δύο χρόνια"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 25-11-2016

Ειρηνοδικείο Χανίων


Ελπίδα,έφερε η με ημερ.αρ.πρ.433/2015 /5 -09- 2016, Προσωρινή Διαταγή,σε  βοηθό σερβιτόρο, κάτοικο της ευρυτερης περιοχής του Δήμου Χανίων,  με ακίνητη  περιουσία ,που χορήγησε το Ειρηνοδικείο των Χανίων, όπου όρισε , "μηδενικές δόσεις"  ,για συνολικό χρέους  81.439,96 ευρώ, σε τρις τράπεζες και διάσωση του συνόλου  της περιουσίας του.

 Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται:
 Για οφειλέτη , μέλους της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βοηθό σερβιτόρου, ηλικίας 39 ετών, άγγαμο χωρίς παιδιά . Το συνολικό  χρέος του  δανειολήπτη είναι
81.439,96 ευρώ, σε τρις τράπεζες , ως οφειλέτη
Επί της ουσίας της υπόθεσης.

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Άνεργη δανειολήπτρια ,με μηδενικό εισόδημα και με χρέος 107.758,15ευρώ δεν πληρώνει τίποτα"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 23-11-2016
Ειρηνοδικείο Χανίων
Μήνυμα αισιοδοξίας ,έφερε η με ημερ 24-08- 2016, Προσωρινή Διαταγή,   σε  άνεργη δανειολήπτρια, κάτοικο της ευρυτερης περιοχής του Δήμου Πλατανιά,  με ακίνητη  περιουσία ,που χορήγησε το Ειρηνοδικείο των Χανίων, όπου όρισε , "μηδενικές δόσεις"  ,για συνολικό χρέος  107.758,15 ευρώ, σε δύο τράπεζες και διάσωση του συνόλου  της περιουσίας της,
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται:
Για οφειλέτρια , μέλους της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, άνεργη, ηλικίας 36 ετών, έγγαμο χωρίς παιδιά .
Το συνολικό  χρέος της  δανειολήπτριας είναι 107.758,15  ευρώ, σε δύο τράπεζες , ως οφειλέτρια.

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μηδενικές καταβολές" για δανειολήπτρια , με χρέος 47.028,87 ευρώ, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 17-11-2016
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ελάφρυνση  ,έφερε η με ημερ 9-10- 2016, Προσωρινή Διαταγή,   σε  Ιδιωτική υπάλληλο από το Ηράκλειο, μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου , με ακίνητη  περιουσία ,που χορήγησε το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου, όπου όρισε , "μηδενικές δόσεις"  ,για συνολικό χρέος 47.028,87 ευρώ, σε μία τράπεζα, για καταναλωτικό δάνειο .
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται:

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Γλύτωσαν την περιουσία , από τον κληρονομούμενο αποβιώσαντα δανειολήπτη ,με την υπαγωγή τους, στο ν.Κατέλη"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  15-11-2016
Ειρηνοδικείο Χανίων ,νέα απόφαση!!! ευνοεί κληρονόμους ,που εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη

Σημαντική είναι, η υπαρ.386/2016 απόφαση  του Ειρηνοδικείου Χανίων, για κληρονόμους χρέους  δανειολήπτη (χήρα και τέκνο)   ,όπου το Δικαστήριο των Χανίων, έκανε δεκτή την αίτηση τους , σώζοντας  όλη την κληρονομούμενη περιουσία (κατοικία, οικόπεδα και  αγροτεμάχια)που αναλογεί σε έκαστον  από αυτούς, χήρα το 1/4 αυτής και γιο τα 3/4 , ο άλλος γιος, αποποιήθηκε την κληρονομιά).

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μηδενικές καταβολές για εγγυητή σε δάνειο,129.801,93 ευρώ."

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  14-11-2016
Προσωρινή Διαταγή "ανάσα" για εγγυητή δανείου
Το Ειρηνοδικείο των Χανίων,  εξέδωσε προσωρινή διαταγή, με ημερομηνία 21-09-2016, για  αγρότη, με δύο ανήλικα παιδιά, όπου συμμετείχε ως εγγυητής, σε δάνειο, ορίζοντας  την διάσωση του συνόλου της περιουσίας του ,από την  Τράπεζα ,όπως ανακοίνωσε  η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.Επί της ουσίας της υπόθεσης,
Πρόκειται για αγρότη ,έγγαμο, πατέρα δύο ανηλίκων παιδιών, από την περιοχή του Δήμου Χανίων  και σύμφωνα με τη Ένωση, το συνολικό χρέος του σε μία Τράπεζα, ως εγγυητή,  ανέρχεται στο ποσό των 129.801,93 ευρώ.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οριστική απόφαση με "κούρεμα" χρέους 67% για δανειολήπτρια, με σοβαρά προβλήματα υγείας"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  11-11-2016
Ειρηνοδικείο Χανίων, αρ. απόφασης 320/2016  με "μηδενικές " καταβολές,  επί μία τριετία,σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.3869.2010,  όπως ισχύει και "κούρεμα" του συνολικού χρέους της, κατά 67% , για δανειολήπτρια , με σοβαρά προβλήματα υγείας.   Συγκεκριμένα ,η δανειολήπτρια, ένοιωσε  το  χρέος  της  να της δημιουργεί   οικονομική πίεση και ασφυξία ,  για την καθημερινότητα της , λόγω σοβαρού προβλήματος της υγείας της ,που αντιμετώπιζε, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και να ζητήσει την συνδρομή της, για την ένταξή της, στο ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη).

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Ξενοδοχουπάλληλος ,με χρέος 61.714,10 δεν θα πληρώσει τίποτα ,βάσει, Προσωρινής Διαταγής"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 10-11-2016
Ειρηνοδικείο Σητείας ,
Χαμόγελο ,έφερε η Προσωρινή Διαταγή,   σε  ξενοδοχοϋπάλληλο , με ακίνητη  περιουσία ,που χορήγησε το Ειρηνοδικείο της Σητείας, όπου όρισε , για την δανειολήπτρια ,στην μη καταβολή δόσης ,για συνολικό χρέος 61.714,10 ευρώ .
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται:

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

Η Ε.Ε.Τ.Τ. απαντά , σε προβλήματα των καταναλωτών, μέσω της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 8-11-2016
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε επιστολή της, προς την (Ε.Ε.Τ.Τ.)  Ανεξάρτητη Αρχή, μετέφερε τον  προβληματισμό των καταναλωτών , σχετικά με τα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, από τις  εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ζήτησε την μέριμνα της, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, για  την προστασία των καταναλωτών. Η Ε.Ε.Τ.Τ, σε σχετικό έγγραφό της απαντά, δίνοντας τις οδηγίες της.

Κλίμα και Ενέργεια - Ειδήσεις και καλά παραδείγματα (Οκτώβριος 2016)

1. Εκθέσεις - ειδήσεις
·         Επιστολή του WWF-Ελλάς προς ευρωβουλευτές εξηγεί για ποιους λόγους τυχόν παραχώρηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής CO2 στη ΔΕΗ αποτελεί σκανδαλώδη οπισθοδρόμηση [Σημ. Τα δωρεάν δικαιώματα που θέλει η ΔΕΗ θα στερούν το κράτος από σημαντικά έσοδα. Μιλάμε για ετήσια απώλεια αρκετών εκατομμυρίων, τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν στη Δ. Μακεδονία για τη μεταλιγνιτική περίοδο].
·         Οι δεσμεύσεις των κρατών στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού θα οδηγήσουν σε υπερθέρμανση 2.9 - 3.4C στον αιώνα μας, σύμφωνα με τη σχετική Έκθεση του ΟΗΕ. Οι παγκόσμιες εκπομπές εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 54-56 διs τόνους CO2e, πολύ πάνω από το όριο των 42 δις που αντιστοιχεί σε υπερθέρμανση κατά 2ο C. Κλειδί για την επίτευξη των στόχων του Παρισιού είναι η .. ΑΜΕΣΗ αναθεώρησή τους μέσα στα επόμενα 4 χρόνια !