Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2008

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας

Η Οργάνωσή μας εκδίδει δύο μηνιαίες ηλεκτρονικές εκδόσεις :
"Ένα Ασφαλές Διαδίκτυο για Όλους" και "Η Ενημέρωση του Καταναλωτή"
Μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ σε μορφή pdf :
http://dide.flo.sch.gr/ekatoflorinas/