Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010

Νόμος 3869/2010 και Προστασία Καταναλωτών

Νόμος 3869/2010 και Προστασία Καταναλωτών

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2010
Αρ. Πρωτ.: Ζ1- 859

Σας γνωρίζουμε ότι ο νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3.8.2010) «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (http://www.efpolis.gr/).
Στον εν λόγω νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παράγραφο 1 αυτού, καταγράφονται οι φορείς που συμμετέχουν στην προσπάθεια προώθησης της διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του οφειλέτη με τους πιστωτές του. Μεταξύ των φορέων αυτών, όπως γνωρίζετε, είναι και οι Ενώσεις Καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/94).
Σας παρακαλούμε για τις σχετικές σας ενέργειες προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του νόμου και της καλύτερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσω αυτού για την προστασία των καταναλωτών.
Ο Διευθυντής
Α/Α
Δήμητρα Κυριακοπούλου
Ο Νόμος 3869/2010 : http://ekatoflorinas.iosites.org/N-3869-2010.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: