Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Τέρμα στις καταχρηστικότητες, στους χρήστες τηλεφωνίας "

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31-10-2018
Τέλος στην αγωνία και στην δυσαρέσκεια  σε  ένα σωρό καταχρηστικότητες, σε βάρος των καταναλωτών χρηστών τηλεφωνίας και ίντερνετ, βάζει η εφαρμογή της ισχύος του δεύτερου μέρους του Κανονισμού, της ΕΕΤΤ, από την 1η Οκτωβρίου 2018.
Επειδή στην Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, καθημερινά, δεχόμαστε πληθώρα καταγγελιών και παράπονα από καταναλωτές, για  εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. και επειδή κάθε καταναλωτής, θα πρέπει να είναι ενήμερος για τα δικαιώματά του και να μη διστάζει να τα διεκδικεί, με κάθε μέσο, και να τα καταγγέλλει,  κάθε φορά που αυτά κινδυνεύουν από μη νόμιμες  πρακτικές των εταιρειών, οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι από την 1η Οκτωβρίου 2018, τίθενται σε σε ισχύ σημαντικές αλλαγές, σύμφωνα με τς ρυθμίσεις του Κανονισμού, της ΕΕΤΤ.
Τα βασικά σημεία που προβλέπονται στη συγκεκριμένη δέσμη ρυθμίσεων του Κανονισμού ,είναι τα εξής:

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

ΕΕΚΕ - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από την 1η Οκτωβρίου 2018, τέθηκε σε ισχύ το δεύτερο στάδιο των ρυθμίσεων που  προβλέπονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ. Ο Κανονισμός διευρύνει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με στόχο την αποτελεσματικότερη εξασφάλιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.
Τα βασικά σημεία που προβλέπονται στη συγκεκριμένη δέσμη ρυθμίσεων είναι τα εξής:
Μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους: Προς εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, στην πρώτη σελίδα κάθε σύμβασης πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι παρακάτω πληροφορίες:
•   η ημερομηνία υπογραφής για συμβάσεις αορίστου χρόνου και σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου, η χρονική διάρκεια της
•   η τελική τιμή χρέωσης του παγίου και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, το ύψος τυχόν επιδότησης και η απόσβεσή της, καθώς και τυχόν τέλος για διακοπή/καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου
•   εάν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης και η δυνατότητα επιλογής άμεσης εξυπηρέτησης της αίτησης με απώλεια του ανωτέρω δικαιώματος
•   ο ορισμός ή μη ανώτατου ορίου χρέωσης, από λίστα επιλογών που ορίζει ο πάροχος, πέραν του οποίου πραγματοποιείται φραγή
•   η δυνατότητα επιλογής μη εμφάνισης του αριθμού σε τηλεφωνικούς καταλόγους 
Μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία σύμβασης: Σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή του τιμολογίου των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον πάροχο, ο συνδρομητής διαθέτει πλέον μεγαλύτερο διάστημα καταγγελίας της σύμβασης. Υπενθυμίζουμε ότι ο πάροχος υποχρεούται να τον ενημερώσει σχετικά 1 μήνα πριν την έναρξη ισχύος των νέων όρων ή του νέου τιμολογίου.
Περισσότερες δυνατότητες στον τρόπο υποβολής καταγγελίας σύμβασης: Ο συνδρομητής  μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, είτε στα καταστήματα του παρόχου, είτε με αποστολή επιστολής/τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτεται εντός δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή.
Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμβασης: Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου ή σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας. Επίσης, απαγορεύεται να επιβάλει τέλος ανανέωσης για νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο συνδρομητή με σύμβαση αορίστου χρόνου.
Ενημέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγράμματος: Ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώνει τον συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας σε περίπτωση υπέρβασης του 80% της κατανάλωσης του οικονομικού του προγράμματος ή πακέτων προπληρωμένων υπηρεσιών (χρόνου ομιλίας, SMS και MB) για κάθε μία υπηρεσία που περιλαμβάνεται σ’ αυτό. Ειδικά για την κατανάλωση όγκου δεδομένων (MB) η ενημέρωση προς τον συνδρομητή πρέπει να γίνεται και σε περίπτωση υπέρβασης του 100% του οικονομικού του προγράμματος ή πακέτων προπληρωμένων υπηρεσιών
Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών: Σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να καλεί χωρίς χρέωση, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών του παρόχου του προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημά του.
Στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, καθημερινά, δεχόμαστε πληθώρα καταγγελιών από καταναλωτές, οι οποίες αφορούν εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ιδιαιτέρως σημαντικές τις ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη εξασφάλιση και προάσπιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή σε αυτό τον τομέα.
Κάθε καταναλωτής, θα πρέπει να είναι ενήμερος για τα δικαιώματά του και να μη διστάζει να τα διεκδικεί υποβάλλοντας καταγγελία, κάθε φορά που αυτά κινδυνεύουν από πρακτικές εταιρειών.
Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήματα ή καταγγελίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας:
Τel : 210-8817730
Web: www.eeke.gr
e-mail: info@eeke.gr

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μηδενικές δόσεις για Συνταξιούχο αναπηρίας από το Ειρηνοδικείο Σητείας"


Δελτίο Τύπου 26-10-2018
Το Ειρηνοδικείο Σητείας, με την ημερ. 14-12-2018 απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, παρείχε  προστασία από τα καταδιωκτικά μέτρα των τραπεζών, σε πολύτεκνη οικογένεια  οφειλετών, κατοίκων της περιοχής του Δήμου Σητείας, με συνολικό χρέος 153.136,80 ευρώ, σε έξι δάνεια, ο σύζυγος οφείλει 101.047,43 ευρώ, η δε σύζυγος 52.089,37 ευρώ είτε ως οφειλέτες είτε ως εγγυητές αλλήλων.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η οικογένεια των οφειλετών   είναι μέλη της
Πρόκειται για πολύτεκνη οικογένεια, τεσσάρων ενηλίκων τέκνων ,ο σύζυγος είναι συνταξιούχος αναπηρίας, η δε σύζυγος άνεργη, το δε εισόδημά τους είναι ΜΌΝΟ  η αναπηρική σύνταξη των 544,42 ευρώ,  του συζύγου.

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Προσοχή στις κατασχέσεις ,των αγροτικών επιδοτήσεων"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-10-2018
Επειδή αυτές τις ημέρες, πρόκειται να πιστωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις  σε τραπεζικούς λογαριασμούς και οι αγρότες αγωνιούν αν θα γίνουν κατασχέσεις των χρημάτων τους, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ενημερώνει  τα εξής:
α) Με την υπ’ αριθμ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κρίθηκε ότι δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριμένου έργου ή αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στη διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος, η στέρηση των οποίων με κατάσχεση ή συμψηφισμό θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης του οικείου κοινοτικού προγράμματος και σε άρνηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή σε ενδεχόμενη αναζήτηση των ενδιάμεσων καταβολών.

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δύο είναι οι λύσεις για τους δανειολήπτες, που η αίτησή τους έχει απορριφθεί από το Ειρηνοδικείο"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23-10-2018
Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται "απόρριψη" αρκετών αιτήσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ν.3869/2010 ,από τα Ειρηνοδικεία της Χώρας, αλλά και της  Κρήτης, αιτήσεων που είχαν κατατεθεί από  οφειλέτες από το 2012, καθότι οι δικαστές  δέχονται το σκεπτικό της δόλιας  δανειοδότησης που προβάλλουν οι δανειστές, με αποτέλεσμα πολλοί οφειλέτες, να βρίσκονται σε δυσκολία και προβληματισμό, τι μέλλει γενέσθαι, για το εάν θα χάσουνε το σπίτι τους, εάν  κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία κινητά και ακίνητα με κατάσχεση και πλειστηριασμό.
Και σαυτό τον προβληματισμό, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , προτείνει  αισιόδοξες λύσεις  στα μέλη της και μη.
Οι προτεινόμενες λύσεις είναι:

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Λήγει η προθεσμία Προστασίας της κύριας κατοικίας"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-10-2018
Ενημερώνουμε τους καταναλωτές, που βρίσκονται σε μόνιμη και αντικειμενική αδυναμία πληρωμών των οφειλών τους, σε τράπεζες και αλλού, πως η δυνατότητα να εξαιρέσουνε από πλειστηριασμό και να προστατεύσουν την κύρια κατοικία  τους παύει να ισχύει τέλος του έτους 2018 (31-12-2018) άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152/20.11.2015). Ο Νόμος ισχύει αλλά χωρίς της προστασίας της κατοικίας.
Επομένως δικαιούται  μέχρι 31-12-2018, να ζητήσουν την προστασία της κύριας κατοικίας τους ,αφού αιτηθούν την υπαγωγή τους στον ως άνω νόμο, υπό τον όρο ότι πληρούν τις  προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και συσσωρευτικά  θα πρέπει:

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ενημέρωση συνταξιούχων για δικαστική διεκδίκηση «κουρεμένων» συντάξεων-δώρων κ.λπ."

ΔΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ 18-10-2018
Με την υπ’ αριθμ. 3037/2018 απόφαση το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,  δικαίωσε  συνταξιούχο σε σχετική Αγωγή του, το εν λόγω δικαστήριο  θεωρεί ότι παράνομα κόπηκαν τα δώρα κύριας και επικουρικής σύνταξης του νόμου 4093/12, καθώς και η περικοπή στη σύνταξη του νόμου 4093/12 και του 4051/12», η εν λόγω απόφαση ανοίγει τον δρόμο για δικαστικές διεκδικήσεις σε χιλιάδες συνταξιούχους, και επειδή πιστεύουμε ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ότι, το «κούρεμα» σε κύριες και  επικουρικές συντάξεις, με τους πρώτους μνημονικούς νόμους από την Πολιτεία, υπήρξε άδικο άκαιρο, αψυχολόγητο και ετσιθελικό, σε μία εποχή κρίσης και οικονομικής ύφεσης, συμμετέχουμε στον αγώνα των συνταξιούχων με Ομαδική Αγωγή, έως την δικαίωση τους και την επιστροφή των "κομμένων".
Ένεκα τούτου, ο κάθε ζημιωμένος συνταξιούχος, για να μη χάσει το δικαίωμα απαίτησης, θα πρέπει να υποβάλλει άμεσα (εντός του έτους 2018), αίτηση στον Ασφαλιστικό του Φορέα ΕΦΚΑ και ο ΕΤΕΑΕΠ και να ζητά την επιστροφή αναδρομικά των περικοπτέντων χρημάτων .
Τέλος, η Ένωση ενημερώνει ότι είναι σε επαφή με  Ιδιωτικές νομικές υπηρεσίες των Αθηνών, αρμόδιες επί του θέματος ουσίας για τα διαδικαστικά της διεκδίκησης, στην οποία υπάρχει προθεσμία (εξάμηνο) από την δημοσίευση της Πρωτόδικης απόφασης.
Για περισσότερη ενημέρωση ο κάθε συνταξιούχος  μπορεί να ενημερώνεται από τα τηλ 2821092306, 282109266 εργάσιμες ημέρες και ώρες

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                       
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ανακοίνωση συμπαράστασης και στήριξης στο έργο της Αστυνομίας"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-8-2018

Ανακοίνωση συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους τραυματισμένους αστυνομικούς,εξέδωσε η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στην οποία αναφέρει:
"Εκφράζουμε την πλήρη συμπαράστασή μας στους τραυματισμένους αστυνομικούς,στα γεγονότα της Ομόνοιας, στηρίζουμε το έργο της Αστυνομίας, αισθανόμενοι ευγνώμονες για το άγαθό της ασφάλειας που καθημερινά μας προσφέρει ως πολίτες, αναγνωρίζουμε ότι ο αστυνομικός στις μέρες μας εκτελεί υψηλό λειτούργημα,υπερβάλλοντας  εαυτό σε κάποιες περιπτώσεις, με αυτοθυσία,για να νοιώθουμε εμείς ασφαλείς, παρά τις περικοπές σε μισθούς και τις ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνικής υποδομής σε επάρκεια,που παρατηρούνται τα τελευταία μνημονιακά έτη.
Επειδή η Δημοκρατία σε μια ώρα για να επιβιώσει χρειάζεται σεβασμό στην ελευθερία και στα κατοχυρωμένα δικαιώματα του κάθε πολίτη, αλλά και περιφρούρηση  αυτών των αγαθών κ αλούμε ως κοινωνική Οργάνωση, την πολιτική και φυσική ηγεσία της Αστυνομίας να σκύψει επί των προβλημάτων  της Αστυνομίας, επανασχεδιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό της αφενός ,καλύπτοντας τις υπάρχουσες  κενές θέσεις  των αστυνομικών Τμημάτων με προσωπικό,αλλά  και προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία αυτο προστασίας και ασφάλειας".

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                       
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306


Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Όχι των καταναλωτών στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-10-2018
Επιστολή προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή, έστειλε η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μεταφέροντας τον προβληματισμό των καταναλωτών για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.
κ. Συνήγορε του Καταναλωτή,
"Τσουνάμι" καταγγελιών από επιστολές  φθάνουν στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, από καταναλωτές ενταγμένους στο ν. 3869/2010 μέλη της,  με θέμα "Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αναθέσεως διαχειρίσεως απαιτήσεων σε εταιρία του ν. 4354/2015".
Όπως προβλέπει ο νόμος 4354/2015, τα "κόκκινα" δάνεια θα μπορούν να πωλούνται υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης και ο εγγυητής έχουν προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση από την τράπεζα, 12 μήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας πώλησης, για να διακανονίσουν τις οφειλές με βάση γραπτή πρόταση με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας.
Επειδή το περιεχόμενο της επισυναπτόμενης επιστολής όχι μόνο δημιούργησε προβληματισμό , στους οφειλέτες ενταγμένους στο ν.Κατσέλη, αλλά και στην Ένωση, και επειδή οι καταναλωτές αρνούνται  περαιτέρω, την επεξεργασία  των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε  για τις Οδηγίες ,σας για την προστασία των καταναλωτών.

Με Εκτίμηση
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                       
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Συμβουλές προς τους καταναλωτές για αγορά καυσόξυλων"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12-10-2018
Πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια καυσόξυλων  για το τζάκι ή την σόμπα μας, μια  και ο καιρός άρχισε να  ψυχραίνει, και προκειμένου να αποφύγουμε την παραπλάνηση από τους προμηθευτές μας, θα πρέπει ως καταναλωτές  να γνωρίζουμε  τι προβλέπονται από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , οφείλουμε να ξέρουμε:
1. Τα καυσόξυλα  στην λιανική πώληση είτε χύδην είτε στοιβαγμένα, πωλούνται  κατ’ όγκον (Υπουργική απόφαση 2014) και όχι κατά βάρος. Για τα προσυσκευασμένα καυσόξυλα, η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου αναγράφεται κατ' όγκο (cm3, dm3) και η μέγιστη υγρασία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 25%.

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Νέα "Κόλπα" των Τραπεζών σε Δανειολήπτες"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/10/2018
Τον προβληματισμό και την αναστάτωση στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, προκάλεσε η επιστολή που κατατέθηκε σαυτήν, από δανειολήπτη, μέλος της σχετικά με την τάχα "εξυπηρέτηση" τράπεζας, προς αυτόν,πληρώνοντας ασφάλιστρα περασμένων ετών ενυπόθηκου δανείου, σε διάδοχο Ασφαλιστική Εταιρεία, αλλά ουσίας  την πίεση που  του ασκήθηκε από το περιεχόμενο αυτής και επειδή θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες επιστολές από την ίδια τράπεζα ή 'άλλες, η ΄Ενωση των Καταναλωτών,εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ενημερώνοντας τους δανειολήπτες-καταναλωτές.
Επί της ουσίας της Ανακοίνωσης

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Συμβουλές για την αγορά του Πετρελαίου Θέρμανσης"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10-10-2016
Παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες ,στις 15 Οκτωβρίου συνηθίζεται κάθε χρόνο, ο εφοδιασμός των δεξαμενών με πετρέλαιο θέρμανσης , των νοικοκυριών!!! Εμείς, όμως, ως καταναλωτές, παρά τα οικονομικά προβλήματα που βιώνουμε... από την οικονομική κρίση και ύφεση και αύξηση της τιμής του καυσίμου, θα πρέπει να εφοδιαστούμε με πετρέλαιο θέρμανσης, έστω και λιγοστά λίτρα.Ένεκα τούτου η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για την προστασία μας από τυχόν καταδολιεύσεις και ελλιπείς παραδόσεις, μας παραθέτει τις συμβουλές της.
ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΣ
1) Έρευνα αγοράς: Απαραιτήτως ,κάνουμε έρευνα αγοράς για την εξασφάλιση καλής τιμής. Η τιμή του πετρελαίου μπορεί να διαμορφώνεται ελεύθερα στην αγορά, αλλά υπάρχει διαφορά από πρατήριο σε πρατήριο και από εταιρεία σε εταιρεία..Απαραίτητο επίσης είναι να ελέγχουμε την τιμή της πινακίδας, πριν παραγγείλουμε. (τα πρατήρια καυσίμων υποχρεούνται να αναγράφουν τις τιμές των καυσίμων, σε φωτεινές πινακίδες, εμφανείς, στους καταναλωτές) Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τιμές των καυσίμων από το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή www.fuelprices.gr

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης:" Εσωσε την περιουσία της οφειλέτρια στεγαστικού δανείου"

H Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει άλλη μια  επιτυχία  της, σύμφωνα με απόφαση  του Ειρηνοδικείου Χανίων, δικαιώθηκε πλήρως  Ιδιωτική υπάλληλος, μέλος της, σώζοντας όλα τα περιουσιακά της στοιχεία (κατοικία και αγροτεμάχια με ελιές), η οποία υπήρξε χρεωμένη σε ένα στεγαστικό δάνειο σε μία τράπεζα, συνολικού ποσού χρέους 90.000 ευρώ.

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π.Κ. Κρήτης: "Στήριξη του Συλλόγου ρευματοπαθων, Οδηγίες και δικαιώματα των καταναλωτών (ταξιδιωτών)"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  2-10-2018
Μετά από το "πάθημα" των μελών του Συλλόγου Ρευματοπαθών.Κρήτης, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης σε δημόσια ανακοίνωσή της, ανακοινώνει ότι στέκεται δίπλα στους ατυχίσαντες καταναλωτές, τονίζοντάς τους ότι μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους άμεσα, μέσω αυτής είτε εξωδικαστικά είτε δικαστικά. Για περισσότερη ενημέρωση στα τηλ. 2821092306 και 2821092666
Επίσης, επειδή παρατηρούνται κάποια γραφεία να δρουν χωρίς τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, εις βάρος των καταναλωτών, εφιστούμε την προσοχή τους.
Παραθέτουμε την δημόσια καταγγελία των ρευματοπαθών

Οδηγίες και δικαιώματα των  καταναλωτών (ταξιδιωτών)
Τι  προβλέπει το Διάταγμα 339/96, που αφορά τις υποχρεώσεις των διοργανωτών και των πωλητών οργανωμένων ταξιδιών αλλά και τα δικαιώματα των καταναλωτών:

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ιδιωτική υπάλληλος νίκησε τις τράπεζες , με απόφαση Δικαστηρίου"H Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει άλλη μια της επιτυχία, σύμφωνα με απόφαση  του Ειρηνοδικείου Χανίων,δικαιώθηκε πλήρως Ιδιωτική υπάλληλος, μέλος της, η οποία υπήρξε χρεωμένη σε τέσσερις πιστωτικές κάρτες και δύο καταναλωτικά δάνεια, συνολικού ποσού  χρέους των 36.730 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτρια ηλικίας 46 ετών , άγαμη ,χωρίς παιδιά και χωρίς περιουσιακά στοιχεία.