Πέμπτη 24 Απριλίου 2008

Βασικοί Τομείς Ενδιαφέροντος του Σωματείου

1. Οδική Ασφάλεια και Κυκλοφοριακή Αγωγή.
2. Ασφάλεια στο Internet.
3. Προστασία του Περιβάλλοντος.
4. Ασφάλεια Τροφίμων.
5. Προστασία του Καταναλωτή.

Μέλη ΔΣ Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 15ης Μαρτίου 2008 αποτελείται από τους εξής : Χρυσοχοΐδης Βασίλειος (Πρόεδρος), Στυλιάδης Κων/νος (Γενικός Γραμματέας), Χατζής Γεώργιος (Αντιπρόεδρος), Μαρκοπούλου Ελένη (Ταμίας) και Δαϊκόπουλος Ιωάννης, Ντίτουρα Βασιλική και Μητσόπουλος Χρήστος (Μέλη).

Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας

Η Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας αναγνωρίστηκε ως Καταναλωτικό Σωματείο με την υπ’ αριθμ. 184/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας και είναι δηλωμένο στο Μητρώο Καταναλωτικών Σωματείων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης (Εμπορίου) της Νομαρχίας Φλώρινας με α/α 2.