Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

10 Χρόνια Ε.Ε.Κ.Ε. - 10 Χρόνια Δράσεων για τον Καταναλωτή

10 χρόνια λειτουργίας συμπληρώνονται αυτή τη χρονιά για την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας από τη σύσταση της το 2009, η οποία υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία των συνδικαλιστικών στελεχών της χώρας μας.
Η συγκρότηση ενός μαζικού και κοινωνικού καταναλωτικού κινήματος υπήρξε μία καταλυτική πρωτοβουλία και εν τέλει δέσμευση που έλαβε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, το Μάρτιο του 2007, ο Πρόεδρος της οποίας, αναφερόμενος τότε στη διαμόρφωση ενός νέου, δίκαιου και διατηρήσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης,  σημείωσε πως: «Η Ένωση των Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας αποτελεί το εργαλείο παρέμβασης με άξονες την συμμετοχή – ενημέρωση – επιλογή – παρέμβαση των ίδιων των καταναλωτών. Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης του εισοδήματος των καταναλωτών και συμβάλει στον περιορισμό της κερδοσκοπίας, της αισχροκέρδειας, καθώς και των αθέμιτων και καταχρηστικών πρακτικών των επιχειρήσεων έναντι των καταναλωτών.»
Το καταναλωτικό κίνημα της ΓΣΕΕ διαδραματίζει την τελευταία δεκαετία ενεργό ρόλο,  καθώς, καθημερινά πληροφορεί, ενημερώνει και εκπαιδεύει τους καταναλωτές στην αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών ενώ παράλληλα υποστηρίζει οφειλέτες με προβλήματα διαχείρισης των χρεών τους και πλειστηριασμού της περιουσίας τους.
Συνοπτικά, παρατίθενται τα πεπραγμένα της Ε.Ε.Κ.Ε. κατά το χρονικό διάστημα 2009-2019:
• Συνδρομή Οφειλετών για την Υπαγωγή τους στο Νόμο 3869/10 (Νόμος Κατσέλη): Ποσοστό Διαγραφής Χρεών 67,75%
• Δράσεις Διαχείρισης της Υπερχρέωσης: Αιτήσεις Υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη, Ρυθμίσεις ΔΕΚΟ, Προστασία κύριας Κατοικίας από Πλειστηριασμούς, Εξωδικαστική Διευθέτηση Χρεών κ.α.
• Στήριξη Οικονομικά Αδύναμων Πολιτών: Δωρεάν Τμήματα Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης
• Διευθέτηση Παραπόνων και Διαχείριση Καταγγελιών: Έκβαση Διεκπεραιωμένων Καταγγελιών 78,9% Υπέρ του Καταναλωτή
• Κατάρτιση Καταναλωτών: Περισσότεροι από 2000 Καταναλωτές εκπαιδεύτηκαν σε όλη την Ελλάδα σε θέματα, όπως, Η Υπερχρέωση και η Αντιμετώπιση της, Νέες Μορφές Τοπικής Απασχόλησης και Ανάπτυξης κ.α.
• Δημιουργία Mobile App “ Traveler Rights Gr” το οποίο απέσπασε 2 Gold βραβεία: στα Mobile Excellence Awards 2018 – Mobile Service for Consumers και στα Tourism Awards 2019 -Technology enhanced experience
• Διεξαγωγές Ερευνών: Η προστασία του Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τάσεις Κατανάλωσης των Μισθωτών στην Ελλάδα κ.α.
• Εκδόσεις: Το Αλφαβητάρι του Καταναλωτή, Οδηγός Αντιμετώπισης Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών, Οδηγός Ταξιδιωτών
• Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Ανταποδοτική Ανακύκλωση, Συγκέντρωση Τροφίμων και Φαρμάκων, Δράσεις Υποστήριξης πλημμυροπαθών κ.α.
• Παρεμβάσεις στα Αρμόδια Υπουργεία: Παρεμβάσεις πραγματοποιούνται για θέματα που αφορούν τον καταναλωτή σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία και τις αντίστοιχες αρχές. Σημαντικότερες παρεμβάσεις αποτελούν η δυνατότητα παραλαβής αντιγράφου των τραπεζικών δανειακών συμβάσεων πριν την υπογραφή τους, η δημιουργία μητρώου Ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και η χορήγηση εισιτηρίων κοινωνικής πολιτικής για τους ανέργους
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, με την ολοκλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας, δεν διστάζει να μιλά για την αναγκαιότητα ύπαρξης των Ενώσεων Καταναλωτών μέσω των οποίων ο καταναλωτής θα μπορεί να αντιστέκεται και να διεκδικεί. Σε αυτό το δύσκολο έργο, ο καταναλωτής δεν είναι μόνος.
Η Ε.Ε.Κ.Ε. προχωρά δυναμικά μπροστά με σύγχρονα μέσα και επίκαιρη σκέψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Εργαζόμενοι θα συνεχίσουμε το έργο μας με την ίδια τόλμη και το ίδιο πείσμα που ξεκινήσαμε το 2009.
Δείτε εδώ την παρουσίαση του απολογισμού 10 χρόνων της Ε.Ε.Κ.Ε.

Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

Αυτός είναι ο δανειολήπτης που «γονάτισε» η κρίση. Μελέτη της ΕΕΚΕ μέσα από τις υποθέσεις που υπερασπίστηκε δικαστικά.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της απολογιστικής της δράσης των 10 ετών λειτουργίας της, πραγματοποίησε μελέτη για τη Διαχείριση της Υπερχρέωσης Φυσικών Προσώπων. 
Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία καταναλωτών-οφειλετών που προσέφυγαν στην E.E.K.E. με σκοπό τη διευθέτηση των οφειλών τους κατά το χρονικό διάστημα 2009-2019. Για την εξαγωγή των στατιστικών αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα στοιχεία των οφειλετών εκείνων που κινήθηκαν υποβάλλοντας αίτηση υπαγωγής στις δικαστικές ρυθμίσεις του Νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη). 
Το σύνολο των οφειλών μη εξυπηρετούμενων δανείων των οφειλετών που υπέβαλαν αίτηση στο Νόμο με την υποστήριξη της Ε.Ε.Κ.Ε. ανέρχεται στα 62.000.000 €. 
Ακολουθούν τα βασικά σημεία της μελέτης: 
Το Προφίλ των Δανειοληπτών μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 
• Tο μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλετών που αντιμετώπισαν προβλήματα αποπληρωμής δανείων βρίσκεται σε παραγωγική – υπό οικονομικούς όρους - ηλικία (το 61, 72% έχει ηλικία 40-59 ετών).
• Στην πλειοψηφία τους οι οφειλέτες με προβλήματα υπερχρέωσης είναι μισθωτοί σε ποσοστό 38,36%, άνεργοι σε ποσοστό 35,84% και συνταξιούχοι σε ποσοστό 17,38%,  γεγονός που καταδεικνύει την οικονομική δυσπραγία που προκάλεσαν οι αλλεπάλληλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.
• Το 71,20%  των οφειλετών είναι ιδιοκτήτες μίας κύριας κατοικίας χωρίς κανένα απολύτως επιπλέον περιουσιακό στοιχείο. Μόλις το 15,92% των οφειλετών διαθέτουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία πλην της κύριας κατοικίας με συνηθέστερα τα αγροτεμάχια.
• Το 73,85% των δανειοληπτών είναι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τις 100.000€. Μόλις το 2,49% των οφειλετών έχει κύρια κατοικία που ξεπερνά σε αξία τις 250.000 ευρώ.
• Το μέσο ετήσιο εισόδημα των οφειλετών το 2008, στις απαρχές της κρίσης και όταν οι συνέπειες δεν ήταν ακόμα ιδιαίτερα αισθητές, ήταν 28.418 €. Κατά το έτος 2017, παρατηρείται το χαμηλότερο μέσο ετήσιο εισόδημα, το οποίο αγγίζει μόλις τις 7.956 € παρουσιάζοντας μείωση κατά 20.462€ μέσα σε 10 έτη.  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί κανείς να κάνει λόγο για «φτωχοποίηση» του πληθυσμού της χώρας. 
Περιγραφή μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
• Αναφορικά με το ύψος των δανειακών τους υποχρεώσεων, το 35,6% των δανειοληπτών είχαν λάβει δάνεια ύψους έως 50.000€ ενώ το 24,33% έως 100.000€, ποσοστά που καταδεικνύουν ότι οι δανειολήπτες δεν  λάμβαναν υπέρογκα δάνεια στοχεύοντας σε πολυτελείς συνθήκες διαβίωσης.
• Μελετώντας τα δανειακά προϊόντα,  την πρωτοκαθεδρία έχουν τα στεγαστικά δάνεια που δόθηκαν στο 62% των δανειοληπτών και ακολουθούν τα καταναλωτικά με το αισθητά μικρότερο ποσοστό 24,98%. Οι δανειολήπτες, όπως συνάγεται, επιθυμούσαν τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους και τη στοιχειώδη εξασφάλιση της οικογένειάς τους.
• Εξετάζοντας την τακτική των τραπεζών, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα μισά δάνεια χορηγήθηκαν από μόλις 2 πιστωτικά ιδρύματα.
• Ενδεικτικά, ένα πιστωτικό ίδρυμα χορήγησε σε καταναλωτή 9 στεγαστικά δάνεια και σε άλλον 11 επαγγελματικά, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για την υπεύθυνη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων από την πλευρά των τραπεζών. 
Συσχετισμός Δανείων και Δανειοληπτών
• Οι οφειλέτες σε ποσοστό 35,07%  είναι δανειολήπτες που κατά την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο ήταν άνεργοι, αδυνατώντας να εξεύρουν εργασία, με συνολικές οφειλές ύψους 21.637.406,95€ και ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (27,38%) με οφειλές ύψους 16.890.776,16€.
• Επαγγελματικά και Επιχειρηματικά Δάνεια συνολικού ύψους 86.297.29€  έχουν λάβει στην πλειοψηφία τους οι – κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης- άνεργοι.
• Η μέση αξία των πιστωτικών καρτών που είχαν στην κατοχή τους οι οφειλέτες ανέρχεται σε 3.608€, των καταναλωτικών δανείων  που έλαβαν σε  14.704€ και των στεγαστικών δανείων σε 62.404€.
• Το μεγαλύτερο ποσοστό δανείων (65,12%) που υπολογίζεται σε συνολική αξία 40.178.402,60€ διατέθηκε σε έγγαμους δανειολήπτες. 
Η Δικαστική Πορεία των Αιτήσεων
• Ο χρόνος αναμονής, των οφειλετών που δεν έχουν εκδικαστεί ακόμα, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έως την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης στο Δικαστήριο κυμαίνεται από 212 έως 2.127 ημέρες. Ο αιτών δηλαδή  θα πρέπει να αναμείνει 49 μήνες, κατά μέσο όρο, έως την εκδίκαση της υπόθεσής του.
• Ο χρόνος αναμονής, όσων οφειλετών οι υποθέσεις έχουν τελεσιδικήσει, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έως την έκδοση της οριστικής απόφασης κυμαίνεται από 336 έως 1.942 ημέρες. Ο αιτών δηλαδή  θα έπρεπε να αναμείνει 38 μήνες, κατά μέσο όρο, την έκδοση της απόφασης, παραμένοντας σε συνθήκη αβεβαιότητας για όλο αυτό το διάστημα. 
Η Αποτύπωση των Αποτελεσμάτων των Οριστικών Δικαστικών Αποφάσεων 
• Από το σύνολο των οφειλών που διαχειρίστηκε η Ε.Ε.Κ.Ε. κατόρθωσε να διαγράψει το 67,75% και να ρυθμίσει το 32,25%. Το ποσό που ρυθμίστηκε θα αποπληρωθεί σε - κατά  μέσο όρο - 169 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 14 χρόνια, δίνοντας μια βαθιά ανάσα στους συμπολίτες μας που υποφέρουν από τις πολιτικές των μνημονίων. 
Ο κίνδυνος κατάσχεσης και πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας και της περιουσίας πολλών συμπολιτών μας, χωρίς κανένα πλαίσιο αποτελεσματικής προστασίας, είναι ακόμα μια ολέθρια συνέπεια της βαθιάς οικονομικής ύφεσης και παράλληλα το σοβαρότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο ζητά άμεση, δίκαιη και αποτελεσματική λύση που θα προσιδιάζει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή του κοινωνικού κράτους.
Διαβάστε ολόκληρη τη Μελέτη  εδώ

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Ε.Π.Κ. Κρήτης: Άνεργος δανειολήπτης, πατέρας τριών παιδιών, έσωσε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15-5 2019
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εμφανώς ικανοποιημένη για το περιεχόμενο της  απόφασης του Ειρηνοδικείου Χανίων, όπου  δικαιώθηκε δανειολήπτης μέλος της, σώζοντας το σπίτι του ,αλλά και των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων και απαλλασσόμενος από το χρέος του, βάσει του άρθρου 8 του ν. 3869/2010, κατά 100% (μηδενικές καταβολές), εξέδωσε σχετική ανακοίνωση
Αναλυτικά επί του περιεχομένου της απόφασης:
Πρόκειται  για οφειλέτη ,  άνεργο, έγγαμο, πατέρα τριών ανηλίκων παιδιών, με υπόλοιπο χρέος 19.901,14  ευρώ,  σε ένα στεγαστικό δάνειο
Εισοδήματα που διαθέτει: ελάχιστο.
Περιουσιακά στοιχεία  που διαθέτει
οικία δυόροφη ,οικόπεδο , αγροτεμάχια με ελιές , Ι.Χ αυτοκίνητο και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δανειολήπτες ,εμπιστευτείτε τα Δικαστήρια της Χώρας, για να σώσετε τα σπίτια σας"ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 13-5-2019

Την Παρασκευή  10 του Μάη, η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών  Κρήτης,  δια της Προέδρου της, κ. Ιωάννας Μελάκη, βρέθηκε στο σπίτι του δικαίου, (Ειρηνοδικείο Χανίων), για ψυχολογική στήριξη  των δανειοληπτών ΜΕΛΏΝ  της .η εικόνα που αντίκρισε την προβλημάτισε και ενημερώνει τα μέλη της ΄Ενωσης στα εξής:
Επειδή από τις 30 υποθέσεις υπερχρεωμένων πολιτών, τα 2/3 αυτών δεν συζητήθηκαν , εμείς λέμε

  • Όχι ,στον οποιοδήποτε φόβο
  • Όχι  ,στον οποιουδήποτε φόβο
  • Όχι ,στη απόσυρση δικογράφου
  • Όχι, στο αίτημα αναβολής

Πέμπτη 9 Μαΐου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ζητάμε μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α, σε όλα τα πόσιμα και φαγώσιμα είδη, άμεσης κατανάλωσης"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9-5-2019

Επιστολή ,προς  τον   Πρωθυπουργό της Χώρας, για να συμπεριλάβει στη μείωση του συντελεστή  του Φ.Π.Α., από το 24% στο 13%, τους καφέδες και τα αναψυκτικά, κ.ά, έστειλε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Στην επιστολή της, η Ένωση των Καταναλωτών αναφέρει:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Νοιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση  για την απόφαση σας, να χαμηλώσετε  τον συντελεστή του Φ.Π.Α., πολλών προϊόντων άμεσης κατανάλωσης, από το συντελεστή 24% σε 13%, πράγμα που θα ωφελήσει άμεσα χιλιάδες καταναλωτές, να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια και ως Ένωση με χιλιάδες μέλη , το κρίνουμε θετικά.
 Παρά ταύτα ,πηγές του υπουργείου Οικονομικών, όπως διευκρίνισαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι  μετατάξεις δεν αφορούν  τα πόσιμα… Καφές, τσάι, χαμομήλι , αναψυκτικά και χυμοί και ότι θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

κ. Πρωθυπουργέ,
Ζητάμε να επανεξετάσετε την απόφασή σας και να συμπεριλάβετε σ' αυτήν, όλα τα φαγώσιμα και πόσιμα είδη, που κάνει  χρήση ο καταναλωτής στην  καθημερινότητα του, για να νοιώσει την πλήρη ανακούφιση ,μετά από 8 χρόνια σκληρής οικονομικής λιτότητας και  πίεσης που υπέστη.

Με Ιδιαίτερη εκτίμηση

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                       
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306


Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

ΕΕΚΕ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ 2019

Από την Πέμπτη 2 Μαΐου, ξεκινά η ενδιάμεση περίοδος εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει έως τις 15 Μαΐου. Το διάστημα των εκπτώσεων, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να πραγματοποιήσουν οι καταναλωτές τις αγορές τους, εκμεταλλευόμενοι τις χαμηλότερες τιμές, προς όφελος του προϋπολογισμού τους.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ότι κατά την περίοδο των εκπτώσεων: 
• Θα πρέπει να αναγράφεται η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή του προϊόντος, προκειμένου η σύγκριση τους να είναι απλή και σαφής.
• Επιτρέπεται, συμπληρωματικά, και η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης.
• Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να είναι ακριβής και να ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
• Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και να γνωστοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης, ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από .... % έως .... %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό. 
Κατά την περίοδο των εκπτώσεων, συμβουλεύουμε τους καταναλωτές:
• Να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και να ψωνίζουν βάσει του προϋπολογισμού τους.
• Να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς πριν καταλήξουν σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν.
• Να μην παρασύρονται από υπερβολικά μεγάλα ποσοστά έκπτωσης.
• Να ελέγχουν - όσο είναι δυνατόν- την ποιότητα και την αυθεντικότητα του προϊόντος και να λαμβάνουν υπόψη το συσχετισμό ποιότητας-κόστους.
• Να ενημερώνονται για την πολιτική που ακολουθεί το κάθε κατάστημα σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ύπαρξης εγγύησης κ.λπ. 
Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εκπτώσεις ευνοούν τους εμπόρους να αυξήσουν τα κέρδη τους, ιδιαίτερα στις μέρες μας που οι τζίροι των καταστημάτων δείχνουν να μειώνονται.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει το καταναλωτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην πέφτει θύμα αθέμιτων και παράνομων εμπορικών πρακτικών. 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας, κατά το διάστημα των εκπτώσεων αλλά και γενικότερα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

• Τel : 210-8817730
• Web: www.eeke.gr
• e-mail: info@eeke.gr