Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: :Οικογένεια πολυτέκνων από την Ιεράπετρα, με χρέος 561.918,08 Ευρώ, "καθάρισε " πέντε Τράπεζες ,με 40 Ευρώ,τον μήνα, εκαστος"

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ  1-06-2014
Ελπίδα  έφερε ,  η με ημερ.11-03 -2014, απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, σε πολύτεκνη  οικογένεια  δανειοληπτών, χρεωμένης  σε πέντε Τράπεζες, συνολικού ύψους  οφειλής  και των δύο συζύγων ποσού , 561.918,08  Ευρώ. είτε ως οφειλέτες είτε ως εγγυητές.            
Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά :α) τον σύζυγο δανειολήπτη  70 ετών, συνταξιούχο του Ο.Γ.Α  ο οποίος λαμβάνει σύνταξη γήρατος  ποσού 394,28 ευρώ μηνιαίως.
β) την σύζυγο 64 ετών, αγρότισσα ,με αγροτικό   εισόδημα μαζί με το σύζυγο της , από θερμοκηπευτικές καλλιέργειες 333 ευρώ μηνιαίως , επίσσης από μίσθωμα θερμοκηπευτικής εγκατάστασης  209 ευρώ μηνιαίως
Συνολικά το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα της οικογένειας ανέρχεται  κατά προσέγγιση στο ποσό των 1.116,28 ευρώ μηνιαίως.
Τα παιδιά τους (τέσσερα ) είναι ενήλικα , εξασφαλίζουν με τις δικές τους δυνάμεις τις ανάγκες της διαβίωσής τους χωρίς να αιτούν οικονομική συνεισφορά.
Περιουσιακά στοιχεία  που διαθέτουν εκτός της κύριας κατοικίας είναι:
Για  τον σύζυγο: α) αγροτικό ακίνητο ελαιόφυτο έκτασης 1.500 τ.μ  β)αγροτικό ακίνητο με οινάμπελο 1000 τ.μ γ)αγροτικό ακίνητο  ,έκτασης 10 τ.μ με 11 ελαιόδενδρα
Για την σύζυγο: α)αγροτικό ακίνητο έκτασης 500 τ.μ β) Με άτυπη δωρεάν  μία πετρόκτιστη διώροφη παλαιά οικία εμβαδού 50 τ.μ  μέσα σε οικόπεδο έκτασης 30 τ.μ γ)αγροτικό ακίνητο ελαιόφυτο έκταση 3000 τ.μ δ)αγροτικό ακίνητο ελαιόφυτο έκτασης 1000 τ.μ  ε)αγροτικό ακίνητο - βοσκότοπος 5.500 τ.μ
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας ,  αποφάσισε (με την με ημερ.  11-03 -2014 απόφασή του) να   προστατεύσει τόσο την κύρια κατοικία του  δανειολήπτη, επιφάνειας 110 τ.μ  όσο και την υπόλοιπη περιουσία του
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας ,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η οικογένεια  των  καταναλωτών - δανειοληπτών  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά  πρόσωπα ,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους , τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για πέντε  έτη, δηλ. μέχρι του έτους 2018 με το παρακάτω περιεχόμενο.
ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ κάθε μέτρο εκτέλεσης  κατά της κύριας κατοικίας, ¨επιφάνειας 90 τ.μ ιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου εκάστου των δανειοληπτών ήτοι ακίνητο έκτασης 2.000 τ.μ, εντός του οποίου έχει ανεγερθεί η κατοικία, εντός του Δήμου Ιεράπετρας. 
ΟΡΊΖΕΙ για τον σύζυγο μηνιαία καταβολή ποσού 40 Ευρώ ,διανεμομένου συμμέτρως και για την σύζυγο , μηνιαία καταβολή 40 Ευρώ, διανεμομένου συμμέτρως. Οι ίδιοι στην αίτηση τους είχαν προτείνει να καταβάλλουν 50 Ευρώ έκαστος, κρίνοντας ότι ήταν στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων τους.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τα  μέλη της,  η απόφαση αυτή θεωρείται σταθμός ,μιας και το Δικαστήριο της  Ιεράπετρας,, αποφάσισε την πλήρη προστασία της κατοικίας  των  αιτούντων  και παράλληλα ρύθμιση του χρέους των  και για μια πενταετία. 
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: