Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα

Σας αποστέλλουμε τον Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ4-7838/28.5.2014 (ΦΕΚ Β' 1432/04-06-2014)).
Αρχείο pdf - 597 KB

Δεν υπάρχουν σχόλια: