Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "κούρεμα" 82 τα εκατό χρέους ,τρίτεκνου δανειολήπτη, από το Ρέθυμνο και διάσωση της περιουσίας του"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 11-06-2014
Νέο "χαστούκι" για το Τραπεζικό σύστημα, η υπαρ.103/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης.
Αναλυτικά:

Το Ειρ. Ρεθύμνης με την 103/2014 απόφασή του, δικαίωσε  τρίτεκνο δανειολήπτη, μόνιμο δημοτικό υπάλληλο, με  "Κούρεμα" 82 τα εκατό του χρέους  του δανειολήπτη.
Πρόκειται για δανειολήπτη 48 ετών ,έγγαμο, πατέρα τριών τέκνων, δύο ενηλίκων και ενός ανήλικου, που έχει υποστεί μείωση του εισοδήματός του λόγω της μείωσης του μισθού του ,αλλά και της  γενικότερης οικονομικής κρίσης της Χώρας.
Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης  με την υπαρ. 103/2014 απόφασή του, εξαίρεσε από τον πλειστηριασμό την κύρια κατοικία εμβαδού 84,14 τ.μ, καθώς και αρκετού αριθμού  αγροτεμαχίων  του  δανειολήπτη, κάτοικο Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 'Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο δανειολήπτης είναι μέλος, πρόκειται για δανειολήπτη 48 ετών έγγαμο, πατέρα τριών τέκνων, δύο ενηλίκων και ενός ανήλικου, που έχει υποστεί μείωση του εισοδήματός του λόγω της μείωσης του μισθού του ,αλλά και της  γενικότερης οικονομικής κρίσης της Χώρας Ο εν λόγω δανειολήπτης είναι χρεωμένος σε δύο Τράπεζες, , συνολικού ποσού  χρέωσης  174.954,96  ευρώ.
Ο ίδιος διαθέτει, εισόδημα 962,68 ευρώ,  από τον μισθό του, με επιπλέον εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις  50,00 ευρώ περίπου ετησίως. Η  σύζυγος του είναι άνεργη χωρίς να λαμβάνει επίδομα ανεργίας.Ο  Αιτών βαρύνεται με την διατροφή των ενηλίκων τέκνων του που συνοικούν μαζί του  και δεν εργάζονται, καθώς και του ανηλίκου τέκνου του.Το δικαστήριο του Ρεθύμνου έκρινε  ότι η οικονομική κατάσταση του αιτούντος δεν αναμένεται να βελτιωθεί λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και της συνεχούς μείωσης των μισθών και επιδομάτων.
Έτσι, τον ενέταξε στο Ν. 3869/2010 παρά τις αιτιάσεις και τις ενστάσεις   και αποφάσισε:
α) Την εξαίρεση από τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας ,αλλά και των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
β) Τη ρύθμιση των χρεών του δανειολήπτη, με την καταβολή μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών  δόσης των εκατό (100.00 )ευρώ.
γ) Τη χχορήγηση τετραετούς  περιόδου χάριτος, για την καταβολή μηνιαίων δόσεων προς διάσωση της κυρίας κατοικίας
δ) Την υποχρέωση του δανειολήπτη να καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας και των αγροτεμαχίων  το ποσό των 113,58 ευρώ σε 240 ισόποσες δόσεις. Δηλαδή σε 20 έτη θα έχει καταβάλει 27.261,36 ευρώ.
ε) ''Κούρεμα'' του χρέους κατά 82 % περίπου
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΆ: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που επιμελήθηκε της υπόθεσης ,ως Φορέας εξουσιοδοτημένος από τον νόμο 3869/2010 (ν.Κατσέλη) να πράττει τούτο, θεωρείται μια  ακόμα γενναία  δικαστική απόφαση , υπέρ των δανειοληπτών, και "χαστούκι" για το Τραπεζικό σύστημα που εξακολουθεί  το ίδιο "τροπάρι" εξακολουθώντας να μη  συνεργάζεται με τους πελάτες  τους , με το σημερινό μπορώ , σπρώχνοντας τους στα δικαστήρια να βρουν την λύση της οικονομικής συγκυρίας.-

                        H  Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                               Ιωάννα Μελάκη

--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: