Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Πάμφτωχη οικογένεια ,δανειοληπτών από τα Χανιά,"ανάσανε" με απόφαση Δικαστηρίου.


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 3-6-2014
Ικανοποίηση  έφερε η με ημερ.15-04 -2014, απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, σε   πάμφτωχη οικογένεια  δανειοληπτών από τα Χανιά, με προβλήματα υγείας του συζύγου, με  δύο ανήλικα παιδιά, με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα , χρεωμένης  σε τρις  Τράπεζες,  σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες ,συνολικού ύψους  οφειλής  και των δύο συζύγων ποσού 31.870 Ευρώ. είτε ως οφειλέτες είτε ως εγγυητές.            
Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά:α) τον σύζυγο δανειολήπτη  45 ετών, συνταξιούχο , ο οποίος λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας,  ποσού 542,91 ευρώ, μηνιαίως.
β) την σύζυγο 33 ετών, άνεργη , η οποία συμμετέχει ως εγγυήτρια καταναλωτικού δανείου του συζύγου, αλλά και η ίδια ως οφειλέτης.
Εισοδήματα που διαθέτουν:
Συνολικά το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα της οικογένειας είναι το επίδομα αναπηρίας του συζύγου, τίποτα άλλο, ζώντας κάτω από το όριο της φτώχειας , ως τετραμελής οικογένεια.
Περιουσιακά στοιχεία  που διαθέτουν είναι:
Για  τον σύζυγο:
α) ένα  δίκυκλο  μηχανάκι ,αξίας 800 ευρώ
β )μία βάρκα ,ακατάλληλη για χρήση, αξίας 100 ευρώ.
Για την σύζυγο:
α) ένα Ι.Χ , αξίας 500  ευρώ
β) ένα δίκυκλο ,αξίας 300 ευρώ.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων  ,  αποφάσισε (με την με ημερ.  15-04 -2014 απόφασή του) να   προστατεύσει τα ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας,( χαμηλής εμπορικής αξίας) , δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία, ούτε κατοικία αλλά και την ρύθμιση της οφειλής τους.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η οικογένεια  των  καταναλωτών - δανειοληπτών  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά  πρόσωπα ,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους , τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για εφτά  έτη, δηλ. μέχρι του έτους 2021 με το παρακάτω περιεχόμενο.
1) ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των αιτούντων και τη  διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών τους στοιχείων, έως την έκδοση οριστικής απόφασης που έχει οριστεί η συζήτηση για το έτος 2021.
2) ΟΡΊΖΕΙ ,αφού έλαβε υπόψη του τα εισοδήματα των δανειοληπτών, αλλά και το χρέος αυτών, της οικονομικής δυνατότητας  και των δαπανών διαβίωσης, και κατ εφαρμογή του άρ.8 παρ.2 του Ν.3869/2010, προς εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων και για διάστημα πέντε ετών, μηνιαία δόση 29,50 ευρώ, που αντιστοιχεί με το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης προς τις πιστώτριες των συμμέτρως κατανεμόμενο σε κάθε μία από αυτές και τα επιμέρους τραπεζικά προϊόντα
 Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τα  μέλη της,  η απόφαση αυτή θεωρείται μια απόφαση "ανάσας " για την πάμφτωχη οικογένεια ,μιας και το Δικαστήριο Χανίων,αξιολογώντας την αδυναμία της οικογένειας να ανταποκριθεί στην δόση των 730 ευρώ οικονομικά , αλλά και ψυχολογικά είχε "γονατίσει".
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα    Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: