Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης :"Χρεωμένη οικογένεια ανέργων Χανιωτών, χωρίς εισόδημα, έσωσε από την Τράπεζα το σπίτι της "

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  13-06-2014
Ηρεμία έφερε η με ημερ.28-02-2014, απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, σε  οικογένεια   ανέργων δανειοληπτών, μάλιστα η σύζυγος τυγχάνει μακροχρόνια άνεργη,  με ένα ανήλικο τέκνο.Και οι δύο σύζυγοι, είναι  χρεωμένοι  ο σύζυγος  σε τρις Τράπεζες,  και η σύζυγος σε δύο , δάνεια ως εγγυήτρια του συζύγου της ,συνολικού ύψους  οφειλής  και των δύο συζύγων ποσού , 126.172 Ευρώ. 
Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά :α) τον σύζυγο δανειολήπτη  38 ετών, άνεργο,  ο οποίος λαμβάνει 193,20 ευρώ ετησίως, από γεωργικό εισόδημα,  χωρίς άλλη πηγή εισοδήματος, για την διαβίωση αυτού και η οικογένεια του συνδράμεται, από τους γονείς του
β) την σύζυγο 33  ετών, μακροχρόνια άνεργη,  με μηδενικό εισόδημα
Συνολικά το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα της οικογένειας είναι σχεδόν ανύπαρκτο, αφού στην οικογένεια εισέρχεται ΜΟΝΌ το ποσό των 193,20 ευρώ ,ετησίως.
Περιουσιακά στοιχεία  που διαθέτουν  είναι:
Για  τον σύζυγο: 
α) κύρια κατοικία 120 τ.μ  που είναι και η κύρια κατοικία της οικογένειας.
β) Αγροτεμάχιο , 2.330 τ.μ ,με ελαιόδενδρα 
γ) Ι.Χ, χαμηλής εμπορικής αξίας
δ) μοτοποδήλατο
Για την σύζυγο: δεν  διαθέτει  στο όνομα της" Κανένα περιουσιακό στοιχείο"
Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η οικογένεια  των  καταναλωτών - δανειοληπτών,  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά  πρόσωπα ,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους , τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
  α)ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ κάθε μέτρο εκτέλεσης , κατά της κύριας κατοικίας της οικογένειας , επιφάνειας 120 τ.μ ιδιοκτησίας 100%  του συζύγου,
β)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ  τους αιτούντες ,να καταβάλλουν  μηνιαίως επί μια τετραετία, το ποσό των 50,00 ευρώ, προς την μία πιστώτρια Τράπεζα ,αλληλεγγύως και εις ολόκληρο .
γ)ΧΟΡΗΓΕΊ "περίοδο χάριτος" τετραετία για την διάσωση της κατοικίας

δ)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ  τον σύζυγο ,για την διάσωση της  κατοικίας , αρχή γενομένης από 1-5-2018 και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης στην καταβολή μηνιαίας δόσης  των  (εκατό) 100,00 ευρώ.
  Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τα  μέλη της,  η απόφαση αυτή θεωρείται σταθμός , μιας και το Δικαστήριο των Χανίων, αποφάσισε την πλήρη προστασία της κατοικίας  των  αιτούντων  και παράλληλα ρύθμιση του χρέους των  ,για μια τετραετία. 
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: