Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δικαίωση αγρότισσας ,από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  19-06-2014
Με μηνιαία δόση 50 Ευρώ, "καθάρισε" δανειολήπτρια , με  συνολικό χρέος 88.031, 76 Ευρώ, χρεωμένη σε μία Τράπεζα, σώζοντας ένα αγροτεμάχιο έκτασης 7.253,13 τ.μ με δύο θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις έκτασης 2.500 τ.μ και 2.000 τ.μ.
Ελπίδα για όλους που ασχολούνται  με θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις  στην περιοχή της Ιεράπετρας,  η με ημερ.20-03-2014, απόφαση του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, ΄οπου το Δικαστήριο της Ιεράπετρας , δέχτηκε  την αίτηση της δανειολήπτριας, αφού η δικαστής έλαβε υπόψη της  ότι υπήρξε ραγδαία συρρίκνωση των εισοδημάτων της αγρότισσας , αφενός από την εκτεταμένη οικονομική κρίση της χώρας , αλλά και την μειωμένη ζήτηση των αγροτικών προϊόντων στην αγορά, ότι οι οφειλές της έγιναν ληξιπρόθεσμες ,χωρίς την  ύπαρξη δόλου,  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή,  μέχρι  τον Οκτώβριο του έτους 2017.  δηλ περίπου για τέσσερα χρόνια, παρά τη μη συναίνεση της  πιστώτριας  Τράπεζας .
 Επί της ουσίας της υπόθεσης  και σύμφωνα  με την  ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , της οποίας η εν λόγω αγρότισσα  είναι μέλος, πρόκειται για καταναλώτρια 41ετών, άγγαμη, άτεκνη, επαγγελματία αγρότισσα, η οποία είναι χρεωμένη σε μία Τράπεζα, συνολικής οφειλής 88.031,76 Ευρώ.
Εισοδήματα που διαθέτει:
Κατά προσέγγιση  4000 Ευρώ, το χρόνο ήτοι 333 ευρώ, το μήνα από την καλλιέργεια πρώιμων κηπευτικών.
Δεν διαθέτει εισόδημα από άλλη πηγή
Περιουσιακά στοιχεία  που διαθέτει  είναι:
  α) αγροτεμάχιο έκτασης 7.253,13 τ.μ με  δύο θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις ,έκτασης 2.500 τ.μ και 2.000 τ.μ αντίστοιχα
β)Ι.Χ ,  εμπορικής αξίας 4.000 ευρώ.
Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της   στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη),καθώς   πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
α) ΔΈΧΕΤΑΙ, την αίτηση χορηγώντας προσωρινή διαταγή ,σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4161/2013
β) ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ ,την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αγρότισσας και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της
γ) ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ , την αιτούσα να καταβάλλει  μηνιαίως  επί μία τετραετία , το ποσό των 50,00 ευρώ,προς την μία και μοναδική πιστώτρια Τράπεζα, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως κατά την ορισθείσα δικάσιμο,  της 20ης  Οκτωβρίου του έτους 2017.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως νόμιμη ,μεσολαβούσα Αρχή,  (βάσει της εξουσιοδότησης του Ν.3869/2010  για την στήριξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών),την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται  ουσίας, το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας με αυτήν του την απόφαση , ξεκαθαρίζει το τοπίο,  για κάποιους, που αποτρέπουν τους  αγρότες να ενταχθούν στο Νόμο Κατσέλη , παραπληροφορώντας τους ,τάχα , ότι δεν μπορούν να αιτήσουν την ένταξη στο Νόμο Κατσέλη, λέγοντας τους   ότι η ιδιότητα  του αγρότη, ενέχει εμπορική Ιδιότητα.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: