Κυριακή 8 Ιουνίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Δημόσιος υπάλληλος "καθάρισε" με πέντε Τράπεζες , με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης "

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 8/6/2014
Και στο Ρέθυμνο επιτυχίες η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης!!!
Σημαντική, είναι η υπ' αρ. 117/2013 απόφαση , που μας  έδωσε το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης,  για χρεωμένο δανειολήπτη, ο οποίος ήταν χρεωμένος, σε  πέντε Τράπεζες (εφτά  τραπεζικά προϊόντα), συνολικής οφειλής σ' αυτές, ποσού 40.872,95 ευρώ "κουρεύοντας" το δάνειο του κατά ποσοστό 77% και καταβάλλοντας δόσεις για μια τετραετία ολικού ποσού 9.600 Ευρώ, για δε το υπόλοιπο αφού τηρηθεί η υποχρέωσή αυτή ,όπως διατάσσει η απόφαση  ο δανειολήπτης απαλλάσσεται.Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτη δημόσιο υπάλληλο, αορίστου χρόνου,  46 ετών, άγαμο,  χωρίς παιδιά.
Το εισόδημα που διαθέτει ,προέρχεται από τον μισθό του και μόνο,  ο οποίος έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη ,από τους νόμους των μνημονίων, φθάνοντας αισίως τον Φεβρουάριο του έτους 2013 στο ποσό των 858,00 ευρώ. Η οικονομική κατάσταση του εν λόγω καταναλωτή δεν αναμένεται  να βελτιωθεί λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και εν όψη του μεσοπρόθεσμου που αναμένεται να ψηφιστεί (2015-2018)
Περιουσιακά στοιχεία: ο αιτών
α) Δεν διαθέτει  ακίνητη περιουσία, ούτε κατοικία την οποία αιτεί να διασώσει, αντιθέτως μάλιστα  διαμένει σε μισθωμένη κατοικία όπου καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα 250,00ευρώ.
β) Έχει στην κατοχή του, το 50%  ενός Ι.Χ εξ αδιαιρέτου του οποίου η κυριότητα ανήκει στην πωλήτρια εταιρεία,
γ) Είναι συγκύριος ένος Ι.Χ σε ποσοστό 1/2 με τον αδελφό του.
Το Δικαστήριο του Ρεθύμνου, παρά την άρνηση των πιστωτριών Τραπεζών οι οποίες προέβαλλαν τις ενστάσεις(αοριστίας, καταχρηστικής  άσκησης του δικαιώματος, δόλιας περιέλευσης κ.λ.π )
αφού έλαβε  υπόψη του, τα πάσης φύσεως εισοδήματα του δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και τις βασικές ανάγκες αυτού ,την δυσκολία προοπτικής βελτίωση της οικονομικής κατάστασης  του ,έκρινε και όρισε μηνιαία δόση 200 ευρώ , συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του και για χρονική περίοδο τετραετίας δηλ. στο τέλος της τετραετίας ο δανειολήπτης θα έχει καταβάλλει ΜΟΝΌ 9.600 ευρώ από το συνολικό ποσό  της οφειλής  των 40.872,95 ευρώ δηλ θα απαλλαχθεί του ποσού των 31.272.95 ευρώ. δηλαδή θα έχει "κουρευτεί" το χρέος του κατά 77%.
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και για τους συνεργάτες δικηγόρους στο Ρέθυμνο, που επιμελήθηκαν δικαστικά την αίτηση θεωρείται ότι η απόφαση αυτή εμπεριέχει  ακριβώς το πνεύμα του νόμου Κατσέλη, που δίνει σημαντικό κίνητρο οικονομικής ελάφρυνσης για όλους τους πολίτες της Χώρας ιδιαίτερα στους δημοσίους υπαλλήλους που παραπλήγικαν από την Κρίση της Χώρας, να επιλέξουν να ενταχθούν στο ν.3869/2010  για να ρυθμίσουν τα χρέη τους ,ξεκινώντας μια νέα  κοινωνική και οικονομική ζωή.
  Οι καταναλωτές -δανειολήπτες του Ρεθύμνου για συμβουλευτική και συμπαράσταση στην υπερχρέωση προς τις Τράπεζες, αλλά και  για χρέη προς τους ιδιώτες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.της ΄Ενωσης 2821092306 ,2821092666 αλλά και στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνης, ως αρμόδιους Φορείς .

                     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                     Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: