Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Άνεργη δανειολήπτρια "καθάρισε" με τις Τράπεζες, με 40 ευρώ το μήνα"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   22-07-2014

Θέλησε να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη , μέσω της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  άνεργη δανειολήπτρια  από τα Χανιά, ρυθμίζοντας  τις οφειλές της , μέσω του Ειρηνοδικείου Χανίων, το οποίο με την ημερ. 2-04-2014 απόφαση του , τις καθόρισε μηνιαία  δόση 40 ευρώ.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, χάρισε το χαμόγελο αισιοδοξίας, σε  άνεργη  δανειολήπτρια , χρεωμένη  σε τρις Τράπεζες,  συνολικού ύψους  οφειλής  99.167,6 ευρώ και στις τρις Τράπεζες είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυήτρια.
Πιο συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η  εν λόγω καταναλώτρια-δανειολήπτρια είναι μέλος  της, η απόφαση  του Δικαστηρίου των Χανίων , αφορά δανειολήπτρια  32 ετών , άνεργη, έγγαμο ,  χωρίς παιδιά , με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο .
Εισόδημα που διαθέτει: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει η ίδια είναι  1.248,45 ευρώ , ετησίως από γεωργικό εισόδημα.Ο δε σύζυγος έχει μηνιαίο εισόδημα ,τον μισθό δημοσίου υπαλλήλου 719 ευρώ ,συν 3.333,43 ευρώ ετησίως ,από αγροτική ενίσχυση.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:α) διαθέτει  το 25% κατοικίας 135 τ.μ, σε χωριό περιοχής του Δήμου Πλατανιά. 2) το 25% από α όροφο  κατοικίας ,129 τ.μ 3)Το 25%  από Επαγγελματική στέγη  99,60 τ.μ και 4) 25%  από ένδεκα αγροτεμάχια
 ΟΧΉΜΑΤΑ: ένα Ι.Χ  υποθηκευμένο ,εμπορικής αξίας 1500 Ευρώ.
Διαθέτει ακόμα 2 μετοχές σε τοπικές Τράπεζες.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  καταναλώτρια - δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή με το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της δανειολήπτριας  για την διάσωση   των  περιουσιακών στοιχείων της .
2) Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού έλαβε υπόψη του ,τα εισοδήματα της δανειολήπτριας , η οποία είναι άνεργη και δεν επιδοτείται , ενώ ο σύζυγος της έχει εισόδημα 1.063 ευρώ μηνιαίως, της οικογενειακής της κατάστασης ,του συνόλου των χρεών της, την οικονομική της δυνατότητα, τις δαπάνες της διαβίωσης της , (η ίδια έχει εκτιμήσει στο μηνιαίο κόστος 1000 Ευρώ) της καθόρισε να καταβάλλει μηνιαία δόση  40 ευρώ, ορίζοντας χρόνο συζήτησης  επαναπροσδιορισμού μηνιαίων καταβολών ,την 15-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , (η οποία διαχειρίστηκε ως αρμόδια  αρχή από τον Νόμο  3869/2010,  την εν λόγω υπόθεση) ,η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς καθορίζει  δόση στο ποσό που από την ίδια  την δανειολήπτρια προτάθηκε στο σχέδιο ρύθμισης των οφειλών της.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: