Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Και Οδηγός Ταξί στο Νόμο Κατσέλη"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  10-07-2014

Δανειολήπτης από χωριό  της περιφέρειας του Δήμου Πλατανιά Ν.Χανίων, οδηγός ταξί, θέλησε να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη , ρυθμίζοντας  τις οφειλές του όπως ο Νόμος ορίζει. Στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής ,το Ειρηνοδικείο Χανίων,με την με ημερ  12-06-2014 απόφασή του αποφάσισε ,να διατάξει την διατήρηση της περιουσιακής του. κατάστασης  και να του δώσει μια "ανάσα" από την υπερχρέωση.Συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  ο   εν λόγω καταναλωτής-δανειολήπτης  είναι μέλος  , πρόκειται για δανειολήπτη ηλικίας 40 ετών, άγαμο, χωρίς παιδιά,  που ασκεί το επάγγελμα οδηγού ταξί εποχιακά, (θερινούς μήνες) το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, βοηθείται οικονομικά,  από το επίδομα ανεργίας και φιλοξενείται από τους γονείς του.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  με την με ημερ  12-06-2014 απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής  Διαταγής, χάρισε την ελπίδα και την ανάσα,στον δοκιμαζόμενο από τα χρέη και την οικονομική ύφεση δανειολήπτη.
Αναλυτικά:
Ο εν λόγω δανειολήπτης ,είναι χρεωμένος σε τρις Τράπεζες συνολικού ύψους  οφειλής 268.410, 00 ευρώ.
Εισόδημα που διαθέτει: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει είναι  το επίδομα ανεργίας 1. 817,00 ευρώ,/ετησίως από τον Ο.Α.Ε.Δ και από οδηγός ταξί 3.906,77 ευρώ, ετησίως (μισθωτές υπηρεσίες)
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει: Δεν διαθέτει  κατοικία, όμως διαθέτει ένα αγρόν ,έκτασης  8.829,40 τ.μ που περιέχει  230  ελαιόδενδρα.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι,ο δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του   στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, κατ άρθρον 5 παρ.2 του ν.3869/2010 όπως τροποποιήθηκε που περιέχει τα εξής:
1) ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του δανειολήπτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής  κατάστασης των περιουσιακών του στοιχείων, έως την έκδοση οριστικής απόφασης
2) ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ, την καταβολή μηνιαίας δόσης 200 ευρώ, για χρονικό διάστημα 5 ετών, προς εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων, συμμέτρως διανεμόμενο σε κάθε μια πιστώτρια Τράπεζα .Δηλαδή στο τέλος της πενταετίας θα έχει συνολικά καταβάλλει  60 δόσεις Χ 200 = 1.200 ΕΥΡΏ, εκ του συνολικού ύψους  οφειλής 268.410, 00.
Τα παραπάνω αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού έλαβε υπόψη τα εισοδήματα του δανειολήπτη, το σύνολο  των χρεών του ,της οικονομικής του δυνατότητας και των δαπανών διαβίωσης του, (ο ίδιος έχει δηλώσει εκτιμήμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης , 500 ευρώ) καθώς  το εισόδημα του ενισχύεται από την φιλοξενία που του παρέχουν οι γονείς του
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς ρυθμίζει το χρέος για μια πενταετία εξαντλώντας ο δικαστής όλα τα περιθώρια που ο νόμος  3869/2010 του παρέχει.
 
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: