Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης - "Ιδιωτική υπάλληλος "καθάρισε" τις Τράπεζες με 200 Ευρώ δόση"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  18-07-2014

Δανειολήπτρια , Ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος  Ακρωτηρίου Χανίων, θέλησε να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη , ρυθμίζοντας  τις οφειλές της με την μεσολάβηση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,της οποίας  είναι μέλος  και με την διαδικασία ,όπως ο Νόμος Κατσέλη  ορίζει,  καθώς  χωρίς δόλο, βρέθηκε  η δανειολήπτρια ,οικονομικά αδύναμη ,να εκπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις,  σε τέσσερις Τράπεζες, με τις οποίες είχε συνάψει δανειακές συμβάσεις.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής ,με την με ημερ  23 -06-2014 απόφασή του, αποφάσισε ,να διατάξει την διατήρηση της περιουσιακής της, κατάστασης  και να δώσει  στην διαζευγμένη μητέρα ,μια "ανάσα" από την υπερχρέωση.

Συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτρια ,ηλικίας 55 ετών, διαζευγμένη ,με δύο  παιδιά ενήλικα,το ένα σπουδάζει (φοιτητής).
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  με την με ημερ  12-06-2014 απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής  Διαταγής, χάρισε την ελπίδα και την ανάσα ,στην  δοκιμαζόμενη από τα χρέη και την οικονομική ύφεση δανειολήπτρια.
Αναλυτικά:
Η εν λόγω δανειολήπτρια  ,είναι χρεωμένη σε τέσσερις  Τράπεζες συνολικού ύψους  οφειλής και στις τέσσερις  ποσού  391.377,42 ευρώ.
Εισόδημα που διαθέτει: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει είναι ο μισθός της 884,06 ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει: Κατοικία 125 τ.μ   στην περιοχή Ακρωτηρίου 100% ιδιοκτησία της (υποθηκευμένη)
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι,η δανειολήπτρια , πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, κατ άρθρον 5 παρ.2 του ν.3869/2010 όπως τροποποιήθηκε που περιέχει τα εξής:
1)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της  δανειολήπτριας και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής  κατάστασης των περιουσιακών της  στοιχείων, έως την έκδοση οριστικής απόφασης.
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ, την καταβολή μηνιαίας δόσης 200 ευρώ ,μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2021
3)ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ  στην δανειολήπτρια χωρίς να την υποχρεώνει, να μην καταβάλει προς τις πιστώτριες τις μηνιαίες  χρηματικές καταβολές της ως άνω ρύθμισης, για τρεις (3) αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα:
α) για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα 
β) για τον μήνα Αύγουστο, που κατά παράδοση αποτελεί μήνας διακοπών 
Τα παραπάνω αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού έλαβε υπόψη τα εισοδήματα της δανειολήπτριας  ,το σύνολο  των χρεών της  ,της οικονομικής της δυνατότητας και των δαπανών διαβίωσης της (Η  ίδια έχει δηλώσει εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης , 1.200 ευρώ) δαπάνη η οποία υπερβαίνει του εισοδήματος της, καθώς βοηθάει στην συντήρηση του φοιτητή γιου της.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς ρυθμίζει το χρέος ,εξαντλώντας ο δικαστής όλα τα περιθώρια που ο νόμος  3869/2010 του παρέχει.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: