Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Το Ειρηνοδικείο Χανίων δικαίωσε δανειολήπτρια Δημοτική Υπάλληλο"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ   24-07-2014

Σημαντικό!!!
Για πρώτη φορά Δικαστήριο στην Ελλάδα  (Το Ειρηνοδικείο Χανίων), ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ στις Πιστώτριες Τράπεζες (Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E  και ΤΑΜΕΊΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΏΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ), καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε γενικό ή και ειδικό διάδοχο αυτών, προσωρινώς, ήτοι για δύο έτη, την παρακράτηση  από δανειολήπτη, κάθε ποσού με αυτόματες  λήψεις εκ του λογαριασμού, που τηρεί σαυτές και είναι προορισμένος, για την καταβολή μισθών και συντάξεων αυτής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
Δανειολήπτρια  ,Δημοτική υπάλληλος  από τα Χανιά, χρεωμένη σε έξι Τράπεζες  "ανάσανε"  με την με ημερ  8-5 -2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, για χρονικό διάστημα δύο ετών, ώστε να επανεκτιμηθεί εκ νέου από το Δικαστήριο, η οικονομική της κατάσταση και αναλόγως αυτής, να μειωθεί ή αυξηθεί ή διατηρηθεί, το ύψος των μηνιαίων χρηματικών καταβολών, ενώ με την ίδια απόφαση  διασώζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της δανειολήπτριας, ιδιαίτερα  η κατοικία της και αποτρέπονται όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους των πιστωτριών Τραπεζών, ακόμα και η αυτόματη ανάληψη από λογαριασμών μισθών .
Πιο συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,της οποίας η  εν λόγω καταναλώτρια-δανειολήπτρια είναι μέλος  της, η απόφαση  του Δικαστηρίου των Χανίων , αφορά δανειολήπτρια  Δημοτική υπάλληλο, 52 ετών, ευρισκόμενη σε κατάσταση διάστασης, με δύο παιδιά υπό την προστασία της το ένα μαθητή Λυκείου και το δεύτερο άνεργο. Η συνολική της χρέωση  και στις έξι πιστώτριες Τράπεζες φθάνει στο ποσό των 112.060,87 ευρώ.
Εισόδημα που διαθέτει: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει είναι ο μισθός της , που λαμβάνει από την εργασία της ως Δημοτική υπάλληλος ,που  φθάνει στο ποσό των1.200 ευρώ,μηνιαίως  με τα οποία ζει η ίδια, συνδράμει οικονομικά και τα παιδιά της.Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσής της οικογένειας που η ίδια δηλώνει στην υποβληθείσα αίτηση ανέρχεται στο ποσό των 1.100 Ευρώ/μηνιαίως
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:
 α) κατοικία 197,72 τ.μ ,στην περιοχή Σούδα Χανίων
 β) οικόπεδο 3.340 τ.μ, στην περιοχή Σούδα Χανίων
 γ) Αποθήκη 50 τ.μ
 δ) 3 αγροτεμάχια  με ελιές συνολικής έκτασης 9.500 τ.μ
 ε) 1 αγροτεμάχιο 3.500 τ.μ μονοετούς καλλιέργειας
 ζ) Ι.Χ ,εμπορικής αξίας 5.000 Ευρώ
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  καταναλώτρια - δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για δύο  έτη, δηλ. μέχρι 1-06  του έτους 2016 το παρακάτω περιεχόμενο.
1) ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ την λήψη  κάθε   καταδιωκτικού μέτρου , κατά της δανειολήπτριας , την μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών της δανειολήπτριας.
2) ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ στις Πιστώτριες (Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E  ¨και ΤΑΜΕΊΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΏΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΊΩΝ), καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε γενικό ή και ειδικό διάδοχο αυτών, προσωρινώς ήτοι για δύο έτη, την παρακράτηση  από την δανειολήπτρια κάθε ποσού με αυτόματες  λήψεις εκ του λογαριασμού που τηρεί σαυτές και είναι προορισμένος για την καταβολή μισθών και συντάξεων αυτής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου..
3) ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού έλαβε υπόψη του ,τα εισοδήματα της δανειολήπτριας, του συνόλου των χρεών της, την οικονομική της δυνατότητα, τις δαπάνες της διαβίωσης της ,της καθόρισε να καταβάλλει μηνιαία δόση  280 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις  πιστώτριες Τράπεζες.
4) ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στην αιτούσα, χωρίς να την υποχρεώνει, να μην καταβάλλει προς τους καθ ων πιστωτές τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές της ως άνω ρύθμισης για δύο (2) αποκλειστικά μήνες  εκάστου έτους και συγκεκριμένα για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται )το Πάσχα και β) τα Χριστούγεννα.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της δανειολήπτριας , καθορίζει μηνιαία δόση με το σημερινό "μπορώ" ακριβώς το ποσό που η ίδια είχε προτείνει  δηλ 280 ευρώ μηνιαία δόση συμμέτρως διανεμόμενο.
Για ενημέρωση,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: