Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δανειολήπτρια συνταξιούχος του ΙΚΑ , "καθάρισε" τις Τράπεζες με 100 Ευρώ το μήνα "

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   9-07-2014

Δανειολήπτρια  από τα Χανιά, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, θέλησε να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη ,ρυθμίζοντας  τις οφειλές της ,αρχίζοντας μία νέα κοινωνική και οικονομική ζωή. 
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  με την με ημερ  13-06-2014 απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, χάρισε το χαμόγελο αισιοδοξίας, σε  δανειολήπτρια διαζευγμένη, μητέρα  και γιαγιά , συν/χο του Ι.Κ.Α,  χρεωμένη  σε δύο Τράπεζες συνολικού ύψους οφειλής και στις δύο 33.475, 00 Ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,της οποίας η  εν λόγω καταναλώτρια-δανειολήπτρια είναι μέλος  της,,η απόφαση  του Δικαστηρίου των Χανίων , αφορά δανειολήπτρια  57ετών , η οποία λαμβάνει σύνταξη από το ΙΚΑ συνολικού ποσού 837,00 ευρώ, με τα οποία ζει η ίδια, αλλά και συνδράμει οικονομικά την φοιτήτρια κόρη της ,αλλά και ακόμα  και το 13 μηνο παιδί της κόρη της, (εγγόνι της ) που διαμένει μαζί της.
Εισόδημα που διαθέτει: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει είναι  η σύνταξή του ΙΚΑ ποσού 837,00 ευρώ,/μηνιαίως.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει: Δεν διαθέτει  κανένα περιουσιακό στοιχείο
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  καταναλώτρια - δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για πέντε  έτη, δηλ. μέχρι του έτους 2019 με το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της δανειολήπτριας  για την διάσωση   των  περιουσιακών στοιχείων της .
2)Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού έλαβε υπόψη του ,τα εισοδήματα της δανειολήπτριας ,του συνόλου των χρεών της, την οικονομική της δυνατότητα, τις δαπάνες της διαβίωσης της ,της καθόρισε να καταβάλλει μηνιαία δόση  100 ευρώ, για πέντε έτη(70Χ100)=7000 ευρώ.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς ρυθμίζει το χρέος για μια πενταετία εξαντλώντας ο δικαστής όλα τα περιθώρια που ο νόμος  3869/2010 του παρέχει.
  Πιστεύουμε δε ως ΄Ενωση ,ότι επειδή η δανειολήπτρια δεν διαθέτει κατοικία, μετά τις ορισθείσες μηνιαίες καταβολές  της πενταετίας οι απαιτήσεις των πιστωτριών Τραπεζών, θα περιοριστούν σαυτό το ποσό και το υπόλοιπο ποσό, δεν θα καταβληθεί προς αυτές (διαγράφεται)
 Ακόμα εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η δανειολήπτρια ζήτησε από το Φορέα της (Ε.Π.Κ.Κρήτης) να την εντάξει στο νόμο Κατσέλη ,όχι από φόβο μη πλειστηριαστούν τα περιουσιακά της στοιχεία, καθώς ουδέν διαθέτει, αλλά θέλησε να απαλλαγεί από το "βραχνά" των ενημερωτικών οχλήσεων των Τραπεζών και εισπρακτικών εταιρειών.Θέλησε να ενταχθεί στο νόμο ,να ρυθμίσει τις οφειλές της αρχίζοντας μία νέα κοινωνική και οικονομική ζωή.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: