Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δικαίωση πρώην ελευθέρου επαγγελματία, τρίτεκνου πατέρα"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  28-01-2015
Η τύχη χαμογέλασε, σε  τρίτεκνο πατέρα, πρώην ελεύθερο επαγγελματία, κάτοικο κοινότητας Αντισκαρίου Ηρακλείου Κρήτης ,με την ημερ.04-11-2014 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Μοιρών Ηρακλείου, όπου βάσει αυτής, παρέχεται προστασία ολόκληρης της περιουσίας του δανειολήπτη, μέχρι την ημερομηνία 17-12-2017 ,όπου έχει προσδιοριστεί η συζήτηση της κύριας  αίτησης, καλώντας τον συνάμα στην μηνιαία καταβολή δόσης , ποσού 70 ευρώ,στην μία και μοναδική πιστώτρια Τράπεζα για 36 μήνες.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται ,για  πρώην επαγγελματία (κατασκευαστή  σπιτιών ),  σε συνολικό ποσού  χρέωσης ,  50.165,27 ευρώ.  
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
"Ανάσα", έδωσε η με ημερ.04-11-2014 ,απόφαση του Ειρηνοδικείου Μοιρών Ηρακλείου, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, σε  δανειολήπτη πρώην ελεύθερο επαγγελματία , ευρισκόμενο εν διαστάσει με την σύζυγό του , πατέρα   τριών ανηλίκων τέκνων (έχει την επιμέλεια τους), χρεωμένο  σε μία πιστώτρια Τράπεζα , συνολικής χρέωσης  ποσού 50.165,27 ευρώ
Το συνολικό οικογενειακό του εισόδημα  ανέρχεται, στο ποσό των   ευρώ. 480,00 μηνιαίως, το οποίο προέρχεται από περιστασιακή εργασία   (αγροτική εργασία των 40 ευρώ ημερησίως)Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας του, φθάνει του ποσού των 740,00ευρώ, όπως ο ίδιος αναφέρει, στην υποβληθείσα αίτηση, καθώς έχει ο ίδιος την επιμέλεια και των τριών τέκνων του, δεν συμμετέχει οικονομικά η πρώην σύζυγός του και μητέρα των παιδιών
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
Πρόκειται, για δανειολήπτη 39 χρονών,κάτοικο κοινότητας Αντισκαρίου Ηρακλείου Κρήτης ,  στο παρελθόν δραστηριοποιούμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, (επιχείρηση χωματουργικών εργασιών) σήμερα άνεργος, εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μη επιδοτούμενος.
Εισόδημα που διαθέτει:  Δεν διαθέτει κανένα μόνιμο εισόδημα,στηρίζεται και ενισχύεται οικονομικά από τον πατέρα του, και από ευκαιριακή απασχόληση  ,σε αγροτικές εργασίες, χωρίς σύμβαση, και λαμβάνει κατά μέσο όρον το ποσό των 480,00 ευρώ μηνιαίως.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι: 
α) κατοικία 119,00 τ.μ κυριότητας , κατά 50% του ιδίου.
β) οικόπεδο 1000,00 τ.μ
Η συρρίκνωση των εισοδημάτων του , λόγω της παύσης της επαγγελματικής του δραστηριότητας αλλά και  λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης,τον έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές του  υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα  να αιτήσει την ένταξή του στο ν.3869/2010,  μεσω της συνεργαζόμενης με την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  δικηγόρου ,στο Ηράκλειο Κρήτης, προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του ως ο νόμος ορίζει..
Το Ειρηνοδικείο  Μοιρών Ηρακλείου, ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Την αναστολή, των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του οφειλέτη μέχρι την ημερομηνία συζήτησης της κυρίας αίτησης, που έχει οριστεί για την 17-12-2019
2)Tη διατήρηση, της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.
3)την καταβολή, του ποσού των 70 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο στις συμβάσεις των δύο δανείων  ,για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, της ίδιας Τράπεζας, για 36 μήνες , και συνέχιση της καταβολής του  ίδιου ποσού , αφού υπάρχει αίτημα μη ρευστοποίησης της μοναδικής κατοικίας ¨της οικογένειας, στην οποία είναι συνιδιοκτήτης κατά 50%,μέχρι την εκδίκασης της κυρίας αίτησης, που έχει οριστεί  η ημερομηνία συζήτησης για την 17-12-2019
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μια "ελπιδοφόρος"  απόφαση , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  του  δανειολήπτη, σώζει το σύνολο της  περιουσία του ,από τα καταδιωκτικά μέτρα των Τραπεζών , προσφέροντας του  την πρέπουσα "ανάσα"μέχρι να εκδικαστεί η κυρίως αίτηση που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2019 και η ορισθείσα δόση από το Δικαστήριο των Μοιρών, είναι χαμηλότερη εκείνης της οποίας είχε προταθεί από τον ίδιο των 80 ευρώ.-
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: