Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

Δελτίο Τύπου ΕΚΠΟΙΖΩ με Θέμα Εκλογές 2015 - Υπόμνημα για την Προστασία των ΚαταναλωτώνΗ ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά να δεσμευτούν τα Κόμματα και οι Υποψήφιοι Βουλευτές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των καταναλωτών. Οι προεκλογικές διακηρύξεις και δεσμεύσεις  για την  προστασία καταναλωτή, απουσιάζουν συστηματικά και διαχρονικά από τα προγράμματα των κομμάτων και των υποψηφίων τους. Κανένα κόμμα δεν έχει εκπονήσει ειδικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των καταναλωτών ούτε και υπάρχει Εθνική Πολιτική Προστασίας Καταναλωτή.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ, εν όψει των  επικείμενων εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, απευθύνει επιστολή  και Υπόμνημα στα κόμματα και σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές, στα πλαίσια της καθιερωμένης πρακτικής της προ εθνικών και ευρωπαϊκών εκλογών.

Στόχοι της ενέργειας αυτής, είναι η ενημέρωση των υποψηφίων για τα βασικότερα προβλήματα του Έλληνα καταναλωτή και η ένταξή τους στο προεκλογικό πρόγραμμά τους, καθώς και η προεκλογική τους δέσμευση για την επίλυσή τους, σε περίπτωση που εκλεγούν.
Στο Υπόμνημα, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας (www.ekpizo.gr), αναφέρονται επιγραμματικά 18 προβλήματα του έλληνα καταναλωτή και των ενώσεων καταναλωτών, γενικά και ειδικά, τα οποία οξύνθηκαν ή εμφανίστηκαν εξ’ αιτίας της  οικονομικής κρίσης και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Επίσης, παρουσιάζονται οι αντίστοιχες προτάσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ.
Βάσει αυτών, Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τα κόμματα και τους υποψήφιους βουλευτές να δεσμευθούν προεκλογικά ότι, εφ’ όσον εκλεγούν, θα ενεργήσουν για την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων των καταναλωτών.

Πιο συγκεκριμένα, και, επιλέγοντας μόνο ορισμένα εξ’ αυτών, η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά την δέσμευση κομμάτων και υποψηφίων τους για:
1.         Διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής Προστασίας Καταναλωτή και τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή
2.         Πρόληψη-αντιμετώπιση υπερχρέωσης με την δημιουργία:
§  πανελλαδικού δικτύου υποστήριξης υπερχρεωμένων νοικοκυριών
§  ενός ανεξάρτητου διαμεσολαβητικού μηχανισμού, με αποφασιστική αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση των 'κόκκινων δανείων'
3.         Αναστολή των πλειστηριασμών τουλάχιστον για τα 3 επόμενα έτη.
4.         Αναμόρφωση – βελτίωσης της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτή  και του θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των ενώσεων καταναλωτών.
5.         Προάσπιση με κάθε δυνατό μέσο, στα πλαίσια της υπό διαπραγμάτευση ‘Διατλαντικής   Συνεργασίας για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις’ (TTIP), των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των ευρωπαίων καταναλωτών, καταψήφιση κάθε προσπάθεια ακύρωσης της κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία διασφαλίζει το υψηλότερο, παγκοσμίως, επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.
                                                                                                  12  Ιανουαρίου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: