Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Πρώην επιτηδευματίας, με χρέος 75.788,48 ευρώ, εσωσε όλη του, την περιουσία"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 06-01-2015

Νέα δικαίωση για Χανιώτη δανειολήπτη!!! Με την ημερ. 11/11/2014 απόφαση του , το Ειρηνοδικείο Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, έσωσε  όλη την περιουσία του δανειολήπτης πρώην επιτηδευματίας, (έκλεισε την επιχείρηση του )σήμερα  εργαζεται ως  Ιδιωτικός υπάλληλος. Ο εν λόγω καταναλωτής είναι  ηλικίας 46  ετών ,άγαμος , χωρίς  παιδιά
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της  οποίας είναι μέλος και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας  εντάχθηκε, στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.3869/2010 (ν. Κατσέλη).
Με  την με  ημερ 11/11 /2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, αφού έσωσε όλη του την περιουσία,αποφεύγοντας τα καταδιωκτικά μέτρα των δανειστριών Τραπεζών, ο δανειολήπτης καλείται να καταβάλλει  συνολικά για όλο του το χρέος, μηνιαία δόση των 40,00 ευρώ, για 24 μήνες  (δύο χρόνια)και επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής, κατά την τελευταία μέρα ,ώστε να επανεκτιμηθεί η οικονομική του κατάσταση και αναλόγως αυτής, να μειωθεί ή αυξηθεί ή διατηρηθεί ,το ύψος των μηνιαίων καταβολών.
Ο εν λόγω καταναλωτής   είναι πιστωμένος,  σε τέσσερις Τράπεζες, συνολικής οφειλής , ποσού 75.788,48 ευρώ.
Εισόδημα που ο δανειολήπτης  διαθέτει: α)είναι 408,37 ευρώ από τον μισθό του ως Ιδιωτικός υπάλληλος β)779,13ευρώ, ετησίως από αγροτικές ενισχύσεις και γ)327,26 ευρώ, από γεωργικό εισόδημα.
Το εκτιμώμενο  μηνιαίο κόστος διαβίωσης του ,σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα στοιχεία, που καταθέτει στην αίτηση του ,φθάνει στο ποσό των 600,00  ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα του είναι:
α)κύρια κατοικία 73 τ.μ β)συν 15 τ.μ βοηθητικοί χώροι γ) συν 130,10 τ.μ Οικόπεδο δ)χωράφια τρις δενδροκαλλιέργιες και μία καλλιέργεια 10.000 τ.μ με ελιές. ε)δύο Ι.Χ και μία βάρκα
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων  ,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του ,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,στερούμενο  πτωχευτικής ικανότητας, που έχει  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , καθώς  υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων του, , του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο:  
1) ΔΈΧΕΤΑΙ το αίτημα περί χορηγήσεως προσωρινής διαταγής,
2) ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των  περιουσιακών του στοιχείων, που αναφέρει  στην αίτηση του , μέχρι την  ,ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος ,ήτοι  μέχρι τις 14-11-2016
3) Τον υποχρεώνει σε μηνιαία καταβολή δόσης 40 Ευρώ ,  που θα καταβάλλεται μηνιαίως ,  στις καθ ων πιστώτριες Τράπεζες , εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, για μια διετία ήτοι 24μηνιαίες δόσεις, συμμέτρως διανεμόμενο προς τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές του
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ  στον αιτούντα , χωρίς να τον υποχρεώνει, να μην καταβάλει προς τους καθων πιστωτές τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές της ως άνω ρύθμισης, για τρεις (3) αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα α) για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και β) για το μήνα Αύγουστο που αποτελεί μήνα διακοπών,
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,η απόφαση αυτή του Ειρηνοδικείου Χανίων , για τον  δανειολήπτη μέλος της  , αλλά και την ίδια , θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  του υπερχρεωμένου  καταναλωτή  ,  καθόρισε μηνιαία  δόση  ΜΟΝΟ 40 ευρώ, για δύο χρόνια και επανεξέταση της αίτησης.
Ο ίδιος είχε προτείνει στην αίτησή του, κατά το άρθρο 5 παρ,2  του Ν.3869/2010, την καταβολή  συνολικής δόσης  του ποσού των 102 ευρώ.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος , μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: