Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

ΕΚΠΟΙΖΩ: Δικαίωση των καταναλωτών για παράνομες αυξήσεις σε ασφαλιστήρια συμβόλαια

Δικαίωση καταναλωτών – μελών της ΕΚΠΟΙΖΩ για τα συμβόλαια με ρήτρα ECU της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την πρόσφατη απόφασή του με αριθμό 1470/2015 δικαιώνει για μία ακόμα φορά τους καταναλωτές – μέλη της ΕΚΠΟΙΖΩ και απορρίπτει αγωγή της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής για τα συμβόλαια με ρήτρα ECU.
Συγκεκριμένα, μετά τον χαρακτηρισμό ως παράνομης της αύξησης που επέβαλε η ΕΘΝΙΚΗ τα έτη 2006 και 2007 στα ασφάλιστρα των συμβολαίων που περιελάμβαναν ρήτρα ECU, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν επί παλαιότερης συλλογικής αγωγής της ΕΚΠΟΙΖΩ, και αφού υπέβαλε εκατοντάδες ασφαλισμένους της στην ταλαιπωρία της κατάθεσης των ασφαλίστρων τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική επανήλθε ασκώντας αγωγή εναντίον μεγάλου αριθμούς ασφαλισμένων της. Με αυτήν ζήτησε από το Δικαστήριο να περιλάβει στα αντίστοιχα συμβόλαια νέα ρήτρα αναπροσαρμογής, διαφορετική από τη ρήτρα ECU, η οποία θα επέτρεπε στην ΕΘΝΙΚΗ να προβαίνει σε αυξήσεις των ασφαλίστρων πολύ υψηλότερες από αυτές που είχαν αρχικώς συμφωνηθεί με τη ρήτρα ECU.
Η ΕΘΝΙΚΗ ισχυρίσθηκε ότι αφενός με την κατάργηση του ECU, την αύξηση του πληθωρισμού και του κόστους της νοσοκομειακής περίθαλψης και αφετέρου με την διατήρηση των ασφαλίστρων σταθερών, ως συνέπεια των δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν στην παλαιότερη συλλογική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ, πλέον οι συμβάσεις αυτές είχαν γίνει επαχθείς για την ίδια. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της ΕΘΝΙΚΗΣ ως αόριστους, αφού στην αγωγή δεν περιλαμβάνονταν τα αναγκαία συγκεκριμένα στοιχεία.
Το βασικό επιχείρημα της ΕΘΝΙΚΗΣ ότι η πραγματοποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υιοθέτηση του ευρώ ως εθνικού νομίσματος, το οποίο οδήγησε στην παύση της λειτουργίας της ρήτρας ECU αποτέλεσε γεγονός απρόοπτο και έκτακτο, απορρίφθηκε επίσης από το Δικαστήριο, που έκρινε ότι η ΕΘΝΙΚΗ, ως μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες με έμπειρους επιστήμονες γνώριζε όταν σύναψε τις συμβάσεις αυτές ότι η χώρα μας θα εισερχόταν στη ζώνη του ευρώ και ότι θα έπαυε η λειτουργία της ρήτρας ECU.
Μετά την απόφαση αυτή οι ασφαλισμένοι της ΕΘΝΙΚΗΣ στους οποίους αφορούσε η αγωγή θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλουν τα ασφάλιστρα με τον τρόπο που κάνουν μέχρι σήμερα, αφού δεν γίνεται καμία μεταβολή στις συμβάσεις τους.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2015

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΚΠΟΙΖΩ www.ekpizo.gr
Αθήνα Τ: 2103304444, E-mail: info@ekpizo.gr
Θεσσαλονίκη T: 2310257776, E-mail: ekpizothess@ekpizo.gr
Πάτρα T: 2610222626

Δεν υπάρχουν σχόλια: