Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Άρση παρακρατήσεως και προστασία του συνόλου της περιουσίας , για συνταξιούχο του Δημοσίου"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07-08-2015
Προσωρινή Διαταγή (ημερ.23/6/2015) , από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, με  άρση παρακρατήσεως  δόσεων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  και από Τράπεζα, για υπερχρεωμένη  συνταξιούχο του Δημοσίου ,για χρονικό διάστημα τριών μηνών  και επανεξέταση της αιτήσεως,  διάσωση όλων των περιουσιακών της στοιχείων (κατοικία, αγροτεμάχια με ελιές, αυτοκίνητο), κατοίκου Ηρακλείου ,εξέδωσε το εν λόγω Δικαστήριο και για συνολικό χρέος 126.236,03 ευρώ, σε έξι Τράπεζες.Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  της οποίας  η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της, πρόκειται  για δανειολήπτρια  ηλικίας 56 ετών , έγγαμο με τρία ενήλικα τέκνα, που  την βρήκε η κρίση ,που έπληξε την Πατρίδα , υπερχρεωμένη και μη δυνάμενη να ανταποκριθεί στην καταβολή του χρέους της, λόγω μείωσης των εισοδημάτων της (μισθός-σύνταξη)
Περιουσιακά στοιχεία που η δανειολήπτρια διαθέτει
α)ισόγεια κατοικία 87,00  τ.μ ,κατά 50% κυριότητα ανήκει σε έκαστον σύζυγο β)οικόπεδο συνολικής έκτασης 445,00 τ.μ ,κατά 50% κυριότητα ανήκει σε έκαστον σύζυγο γ)Αγροτεμάχια με ελιές και δ ) Ι.Χ αυτοκίνητο.
Εισοδήματα που διαθέτει η συνταξιούχος δανειολήπτρια: είναι η σύνταξή της ,ποσού 495,84 ευρώ , ανά μήνα και του συζύγου ποσού  1042,00 ευρώ,ανά μήνα .
Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης και των δύο συζύγων, ανέρχεται στο ποσό των 1.370 ,00 ευρώ, ανά μήνα ( το λιγότερο)
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  δανειολήπτρια   , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης της  , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1) Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής
2) Αποφασίζει προσωρινά  , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της περιουσίας της,
διατηρώντας   την πραγματική  και νομική κατάσταση της περιουσίας της, για τρις μήνες και μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής επανεξέταση της υπόθεσης, για τυχόν ύπαρξης βελτίωσης των οικονομικών στοιχείων της.
3) Ορίζει, μηνιαία δόση  ποσού 250 ευρώ, προς τις καθών πιστώτριες της, συμμέτρως διανεμόμενο προς αυτές, αναλόγως του ύψους των απαιτήσεων καθεμιάς εξ αυτών.
4) Αίρει, τη μηνιαία παρακράτηση από την σύνταξη της αιτούσας, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 112,03 ευρώ, κατά μήνα και από την έκτη  των αναφερομένων στην αίτηση Τραπεζών ποσό  ύψους 97,84 ευρώ. 
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου , για την   εν λόγω δανειολήπτρια   ,θεωρείται ευνοικότατη , είναι Προσωρινή Διαταγή της οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, καθώς
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: