Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ρύθμιση χρέους για δανειολήπτρια, νοσηλεύτρια του ΠΑ.Γ.Ν.Η."

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 28-08-2015
 Ειρηνοδικείο Ηρακλείου. Προσωρινή Διαταγή - Ρύθμιση  Χρεών  (ημερ.19-5-2015) δανειολήπτριας  νοσηλεύτριας, σε Δημόσιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται  για δανειολήπτρια  43 ετών , νοσηλεύτρια  σε Δημόσιο Νοσοκομείο,  μητέρα, ενός τέκνου, έγγαμη, με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο, υπερχρεωμένη σε τρις  Τράπεζες,  αλλά σε πέντε συμβάσεις, συνολικού ποσού χρέωσης 174.697,75 ευρώ.
Εισόδημα που η δανειολήπτρια διαθέτει : 766,070 ευρώ μηνιαίως, από τον μισθό της και ο σύζυγός της 729,28 ευρώ. .
Περιουσιακά στοιχεία που η δανειολήπτρια  , διαθέτει
α) κατοικία   ισόγεια 50% κυριότητα) β) αποθήκη 51,60 τ.μ , 50% κυριότητα γ) Ι.Χ
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας  του ,ανέρχεται στο ποσό των 1.440, 00 ευρώ,
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης  , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  δανειολήπτρια  , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης της , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1) Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής ,
2) Αποφασίζει προσωρινά  , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην  αίτηση περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας , μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης , με την υποχρέωση καταβολής του ποσού 400 ευρώ, μηνιαίως ,για χρονικό διάστημα 36 μηνών και μετά το πέρας των 36 μηνών και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης , καταβολή ποσού 300 ευρώ , για την διάσωση της κατοικίας που η καταναλώτρια  αιτήθηκε, την εξαίρεσή της ,από ρευστοποίηση. 
3) Αίρει, την παρακράτηση, από το μισθό της αιτούσας ,από το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ποσού  392,36 ευρώ, μηνιαίως
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  Κρήτης, για την   εν λόγω δανειολήπτρια θεωρείται ευνοικότατη , είναι Προσωρινή Διαταγή, της οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, καθώς τα τελευταία χρόνια, μειώθηκαν σημαντικά τα εισοδήματα  της, λόγω περικοπών μισθών  και συντάξεων (ν.μνημονίων)    Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: