Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ανάσα για Συνταξιούχο του Δημοσίου η Προσωρινή Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 7-10-2015

Η με ημερ.24 Ιουλίου 2015, Προσωρινή Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου έφερε την ελπίδα, σε υπερχρεωμένο καταναλωτή από το Ηράκλειο Κρήτης,  με χρέος 104.417,98 ευρώ σε εννιά Τράπεζες, οφειλές που του έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με άμεσο τον κίνδυνο λήψης , από τους πιστωτές, μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος της και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας  προχώρησε στην ένταξη του στις ευνοικές διατάξεις  του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη), πρόκειται, για δανειολήπτη 67 ετών, συνταξιούχο του Δημοσίου , έγγαμο, με δύο ενήλικα τέκνα, τα οποία συντηρεί (το ένα άνεργο, το άλλο σπουδάζει)
Εισόδημα που ο δανειολήπτης διαθέτει : 1.320,00 ευρώ, μηνιαίως από σύνταξη.
Περιουσιακά στοιχεία που ο δανειολήπτης, διαθέτει: α)ακίνητο (αγροτεμάχιο) β)κινητά δύο Ι.Χ. Δεν διαθέτει στην κυριότητα του κατοικία.
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας  του ,ανέρχεται στο ποσό των 1.460, 00 ευρώ μηνιαίως, Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης  , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης του στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Δέχεται το αίτημα της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής,
2) Αποφασίζει προσωρινά  , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην  αίτηση περιουσιακών  του στοιχείων , μέχρι την εκδίκαση της κυρίας  (καθορισθείσα ημερ.  συζήτησης η14-2-2023 )αίτησης  , με την υποχρέωση καταβολής του ποσού 220 ευρώ, μηνιαίως ,συμμέτρως διανεμόμενο στις επιμέρους οφειλές του ,προς τις δανείστριες Τράπεζες ,για χρονικό διάστημα τριών ετών, αρχής γενομένης από 1-9-2015.
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου , για την   εν λόγω δανειολήπτη , θεωρείται ευνοικότατη καθώς ο  εν λόγω δανειολήπης  είναι συνταξιούχος με μειωμένη σύνταξη . λόγω τις συνεχείς μειώσεις των συντάξεων από τους  μνημονιακούς νόμους.
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: