Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

Κλίμα και Ενέργεια - Διάφορα Ενδιαφέροντα (Σεπτέμβριος 2015)


1. Εκθέσεις - ειδήσεις

2. Καλά νέα και παραδείγματα

3.  Διάφορα  
  • Στην Ουαλία, η επιβολή τέλους 5p στις πλαστικές σακούλες οδήγησε στη μείωσή τους κατά 70%.  Το 90% των εμπόρων είπαν πως το μέτρο δεν είχε κάποια αρνητική επίπτωση στις δουλειές τους.
Τάσος Κρομμύδας 


Δεν υπάρχουν σχόλια: