Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Νομική Βοήθεια σε Πολίτες που Πληρούν τις Προϋποθέσεις του ν. 3226/2004"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9-10-2015
Ενημερώνουμε τους δανειολήπτες υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που θέλουν να υπαχθούν στο ν. Κατσέλη, και στερούνται τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, καθώς τα εισοδήματά τους δεν επαρκούν (έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 5.460 ευρώ) να καταβάλλουν έξοδα για άσκηση της σχετικής αγωγής κατά των Τραπεζών (υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του ν. Κατσέλη) μπορούν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος 3226/2004, για τη χορήγηση νομικής βοήθειας (διορισμός δικηγόρου) να υποβάλλουν αίτηση προς το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, για την παροχή νομικής βοήθειας, ιδίως την απαλλαγή από το σύνολο των εξόδων της διαδικασίας, συντάσσοντας όλα τα απαραίτητα δικόγραφα.
Για περισσότερη ενημέρωση για  την αίτηση παροχής οικονομικής βοήθειας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ν. 3226/2004), χρειαζούμενα συνοδευτικά  δικαιολογητικά της αίτησης, στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, Δικηγορικούς Συλλόγους και Πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 

Ιωάννα Μελάκη


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: