Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης :" Χρεωμένη οικογένεια, "καθάρισε" με τις Τράπεζες, με δόση 60 ευρώ τον μήνα "

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  12 -06-2015   
Ειρ.Ιεράπετρας  : Με Προσωρινή Διαταγή , ( ημερ .2-06 -2015)  , οικογένεια  δανειοληπτών ,   κατοίκων Περιοχής του Δήμου της Ιεράπετρας Λασιθίου, έσωσε τα περιουσιακά της στοιχεία  , και κυρίως την κατοικία της, από τα καταδιωκτικά  μέτρα των Τραπεζών,μέχρι  στις  27-05-2016 (ημερ. συζήτησης της κύριας αίτησης).
Ο σύζυγος , όταν προσέφυγαν στο ν.3869/2010,(ν.Κατσέλη) εργαζόταν ως εργάτης, στον Δήμο της Ιεράπετρας,  με 8μηνη σύμβαση , η δέ σύζυγος σήμερα είναι  άνεργος , με  δύο ανήλικα τέκνα  (σχολικής ηλικίας,)έχοντας συνολική οφειλή , 133.627,24 ευρώ, σε δύο Τράπεζες, ο σύζυγος βαρύνεται στο χρέος των 61.813,62 ευρώ ως εγγυητής, στα δάνεια της συζύγου του, η δε σύζυγος του ίδιου ποσού, ως  οφειλέτης,  "καθάρισαν",με  συνολική μηνιαία καταβολή ποσού  60,00  ευρώ, και για τις τρις συμβάσεις , μέχρι την έκδοση Οριστικής απόφασης. Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε ,από την αρχή, την στήριξη , την συμβουλευτική και οικονομοτεχνική καθοδήγηση ένταξης ,της οικογένειας μελών  της ,  στον 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4161/2013.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Πρόκειται για δανειολήπτες, 41 και 35 χρονών,αντίστοιχα
 Εισόδημα: Ο μισθός  του  δανειολήπτη,ποσού 700,00 ευρώ, που δεν είναι ικανοποιητικός, για να αντιμετωπίσει τις βιοτικές ανάγκες της οικογένειας του , μια και έχει την οικονομική προστασία των δύο παιδιών του από τα τρία και την άνεργο σήμερα , λόγω κρίσης σύζυγο του.
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, όπως  δηλώνεται στην αίτηση του ,φθάνει στο ποσό των 1.800 ευρώ , δέχεται την οικονομική συνδρομή συγγενών για να τα καταφέρει.
Περιουσιακά στοιχεία που η οικογένεια δανειοληπτών διαθέτει   είναι :
Ο σύζυγος, κανένα ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, διαθέτει δε ,κινητό περιουσιακό στοιχείο ένα  Ι.Χ έτους κυκλοφορίας 2002.
Η σύζυγος ,διαθέτει λιθόκτιστη κατοικία ,επιφάνειας το ισόγειο 52,93 τ.μ το ανώγειο 71,03 τ.μ σε οικόπεδο 59.65 τ.μ αντικειμενικής αξίας 17.286,55 ευρώ , την οποία ζητά ,την εξαίρεση .
Το Ειρηνοδικείο  της Ιεράπετρας, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι οι δανειολήπτες  , πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τους, στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, τους  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1) Δέχεται το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής .
2) Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της περιουσίας ,των δανειοληπτών,
την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
3) Ορίζει , την καταβολή  μηνιαίας δόσης 60  ευρώ, από 01-07-2015 μέχρι την ημερομηνία συζήτησης της κυρίας  αίτησης που έχει οριστεί η 27-05-2016
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: