Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δανειολήπτης, ενοικιαστής ταξί, έσωσε την περιουσία του, έως το έτος 2019"

ΔΕΛΤΊΟ    ΤΎΠΟΥ  24-06-2015
Ειρ.Ηρακλείου Κρήτης : 

Προσωρινή Διαταγή (Αρ.Πρωτ.1892/2014), διάσωση της περιουσίας και   μηνιαία καταβολή  δόσηs 40 ευρώ, για πρώην ιδιοκτήτη ταξί , σήμερα μισθωτή ταξί.
Επί της Ανακοίνωσης,
Ο λόγος  για  δανειολήπτη από το Ηράκλειο  ,που  έχει χρεωθεί σε δύο Τράπεζες ,συνολικού ποσού χρέωσης , 186.973,41 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,πρόκειται για δανειολήπτη κάτοικο Ηρακλείου, ηλικίας 49 ετών, έγγαμο ,με ένα ενήλικα τέκνο.
Εισόδημα που ο δανειολήπτης διαθέτει: 420 ευρώ μηνιαίως
Περιουσιακά στοιχεία που ο δανειολήπτης  , διαθέτει είναι : α)αγροτεμάχιο 343,25 τ.μ με 11 ρίζες ελιές β) Ι.Χ αυτοκίνητο.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης, πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης του , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1) Δέχεται το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής .
2) Αποφασίζει προσωρινά  , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της περιουσίας του,
την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του , μέχρι την  5/6/2019
υπό τους όρους 
α) της τήρησης εκ μέρους του, της  ρύθμισης που ακολουθεί
β) της επανασυζήτησης της προσωρινής διαταγής ,ορισθείσα ημερ.5/6/2019
3) Ορίζει μηνιαία δόση ποσού 40 ευρώ, διανεμόμενη συμμέτρως το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός αρχής γενομένης από 1-7-2015
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου , για τον  εν λόγω δανειολήπτη ,θεωρείται ευνοικότατη , καθώς  θεωρήθηκε  και κρίθηκε  "ως  ελεύθερος επαγγελματίας " μη έχων πτωχευτική ιδιότητα ο μισθωτής ταξί,είναι  προσωρινή ρύθμιση λόγω  της οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, όπου βοηθείται ο δανειολήπτης ,να ρυθμίσει το χρέος του.
 
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: