Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "Δημόσιος υπάλληλος, "καθάρισε" με τις Τράπεζες, με δόση 40 ευρώ, τον μήνα"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 15-06-2015

Ειρ.Χανίων  : Με Προσωρινή Διαταγή , ( ημερ .11-03 -2015)  Δημόσιος υπάλληλος, έσωσε τα περιουσιακά της στοιχεία  , και κυρίως την κατοικία της, μέχρι  στις  13-03-2017 (ημερ. επανασυζήτησης της Προσωρινής Διαταγής)
 Η εν λόγω  καταναλώτρια χρωστάει σε δύο Τράπεζες με  συνολική οφειλή , 20.698,87 ευρώ.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε ,από την αρχή, την στήριξη , την συμβουλευτική και οικονομοτεχνική καθοδήγηση ένταξης ,της δανειολήπτριας μέλους της ,  στον 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4161/2013.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Πρόκειται για δανειολήπτρια 50 ετών , άγαμη, χωρίς παιδιά.
 Εισόδημα: Ο μισθός  της που  είναι,412,57 ,00 ευρώ, που δεν είναι ικανοποιητικός, για να αντιμετωπίσει τις βιοτικές ανάγκες της αφού   ,κόστος διαβίωσης της  όπως  δηλώνεται στην αίτηση της,φθάνει στο ποσό των 500 ευρώ .
Περιουσιακά στοιχεία που η δανειολήπτρια  διαθέτει   είναι :
α) κατοικία
β) Ι.Χ αυτοκίνητο
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια  , πληρεί  τις προϋποθέσεις ένταξης της, στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, τους  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1) Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής .
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της περιουσίας ,της δανειολήπτριας,
την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της 3) Ορίζει , την καταβολή  μηνιαίας δόσης 40  ευρώ, από 01-04-2015 μέχρι την ημερομηνία επανασυζήτησης της   Προσωρινής Διαταγής , που έχει οριστεί η 13-03-2017 .
4) Επιτρέπει στην αιτούσα, χωρίς  να την υποχρεώνει, να μην καταβάλλει προς τους πιστωτές της τις μηνιαίες χρηματικές  καταβολές ,για τρεις αποκλειστικά μήνες  εκάστου έτους και συγκεκριμένα α)για τους μήνες εντός  των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστουγεννα και β) για το μήνα Αύγουστο που αποτελεί μήνα διακοπών.
Συμπερασματικά:Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται ευνοικότατη η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων, καθώς η εν λόγω καταναλώτρια στην αίτηση της, πρότεινε ότι μπορεί να δίνει 100 ευρώ ως μηνιαία δόση.
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
 Ιωάννα Μελάκη 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: