Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Χωματουργικές εργασίες -Καφέ οβελίστήριο, εντάσονται στο Νόμο Κατσέλη"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  30-4-2015

"Ανάσα" ,για την τρίτεκνη οικογένεια από την Ιεράπετρα,η με ημερ.28-04-2015 Προσωρινή Διαταγή , του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας,  όπου ο σύζυγος  ασχολείται  με χωματουργικές εργασίες, η δε σύζυγος εκμεταλλεύεται κατάστημα  "Καφέ -Οβελιστήριο" που  λόγω οικονομικής δυσκολίας  αντιμετώπισης του χρέους τους, προς τις Τράπεζες, εντάχθηκαν στο ν.3869/2010,  απαλλασσόμενοι προσωρινά,  από την δυσβάστακτη δόση των δανείων τους, σώζοντας ταυτόχρονα όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία ,από τα καταδιωκτικά μέτρα των Τραπεζών, καθώς εις βάρος τους είχαν εκδοθεί , δύο διαταγές πληρωμής.Ειρ. Ιεράπετρας : Προσωρινή Διαταγή , (28-4-2015)  "ανάσας", για  την υπερχρεωμένη   οικογένεια κατοίκων Ιεράπετρας , με τον σύζυγο, ηλικίας 50 ετών, ο οποίος  επαγγέλλεται χωματουργός,  η δε σύζυγος ηλικίας 47 ετών,  διατηρεί κατάστημα "Καφέ -Οβελιστήριο" με τρία τέκνα ( τα δύο ενήλικα τέκνα, το ένα ανήλικο) και  με συνολική οφειλή και από τους δύο συζύγους , ποσού 59.364,24 σε μία Τράπεζα, (είτε ως οφειλέτες, είτε ως εγγυητές ).
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης ,την οικογένεια των δανειοληπτών , μελών της,  στον 3869/2010, Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: 
Το Μηνιαίο  εισόδημα, που διαθέτει η οικογένεια είναι 1000,00 ευρώ, από τον μισθό του συζύγου.
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, φθάνει κατά την δική της εκτίμηση, στα 1153,00 ,ευρώ περίπου, μη καλυπτόμενο  από τα εισοδήματά τους, δέχονται οικονομική ενίσχυση από τους γονείς τους
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οικογένεια είναι 
ο σύζυγος  :
α) Δικαίωμα ισόβιας επικαρπίας ελαιόφυτου επιφάνειας, 4.608,54 τ.μ
β) 33,3 τ.μ αποθήκη
γ) Αγροτικό ακίνητο
δ)  Ι.Χ επιβατηγό κατά 50% και άλλο επαγγελματικής χρήσης.
η σύζυγος
α)Διαμέρισμα επιφάνειας 94,20 τ.μ
β)  κυριότητας 1/2 οικοπέδου επιφάνειας ,103,35 τ.μ
γ)αγροτικό ακίνητο στο Δήμο Ιεράπετρας, επιφάνειας 1000 τ.μ
δ)Ι.Χ επιβατηγό κατά ποσοστό, κυριότητας  50%
Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  η οικογένεια των δανειοληπτών , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης  στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, εφόσον πρόκειται για φυσικά  πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους  , του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής 2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά των  οφειλετών μέχρι 6-03-2016 3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους , 4)Ορίζει, α) Για τον  σύζυγο 50 ευρώ  β) για την σύζυγο την καταβολή μηνιαίως , "μηδενικές καταβολές" που συμμετέχει στα δάνεια του συζύγου της ως εγγυήτρια ,

Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία με την συνδρομή της, βοήθησε  την οικογένεια των δανειοληπτών,στην ένταξη στο ν.3869/2010, όπως τούτος τροποποιήθηκε,  η  Προσωρινή Διαταγή, είναι   σημαντική ανάσα για την υπερχρεωμένη οικογένεια , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την, στην εν λόγω νομοθεσία και τον σύζυγο ο οποίος επαγγέλλεται χωματουργός, αλλά και την σύζυγο που διατηρεί κατάστημα "Καφέ -Οβελιστήριο"
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη 
 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: