Πέμπτη 16 Απριλίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης : Αγρότης χωρίς περιουσιακά στοιχεία ρύθμισε το χρέος του με Προσωρινή Διαταγή

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  16-4-2015

Ειρ. Ιεράπετρας : Προσωρινή Διαταγή , (24-2-2015)  για  αγρότη οικογενειάρχη, από την Ιεράπετρα, έγγαμο, πατέρα δύο τέκνων, με συνολική οφειλή 37.878,42ευρώ,  σε  μία Τράπεζα, και με ορισθείσα  καταβολή   "80 Ευρώ , μηνιαία δόση", για την ικανοποίηση της απαίτησης της μοναδικής πιστώτριας Τράπεζας,  μέχρι την επανασυζήτηση  της αίτησης, η ημερομηνία  συζήτησης ,ορισθείσα , η  24-02-2017.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης ,του δανειολήπτη μέλους  της,  στον 3869/2010, πρόκειται για   δανειολήπτη, η ο οποίος είναι αγρότης στο επάγγελμα, με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα  1000,00 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ : Μηνιαίο  εισόδημα, που διαθέτει η οικογένεια είναι :1000,00 ευρώ .Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, φθάνει κατά την δική της εκτίμηση, στα 800,00 ,ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι ο ίδιος:
Μόνο ένα Ι.Χ.
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας  Κρήτης ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  ο καταναλωτής δανειολήπτης , πληρεί   τις προϋποθέσεις υπαγωγής της, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του  , του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2) Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του οφειλέτη , μέχρι την επανασυζήτηση της Προσωρινής Διαταγής, ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης ,η   24η-02-2017
3) Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του , μέχρι την επανασυζήτηση της αίτησης.
4) Ορίζει, την καταβολή μηνιαίως ,   80 ευρώ ,μέχρι την επανασυζήτηση της  προσωρινής διαταγής.  Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία με την συνδρομή της, βοήθησε το μέλος της, στην ένταξη στο ν.3869/2010, όπως τούτος τροποποιήθηκε,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μία Προσωρινή Διαταγή, η οποία "ανακουφίζει " τον οικογενειάρχη δανειολήπτη, είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια του αγρότη, δέχτηκε την αίτηση  του  ,χορηγώντας του Προσωρινή Διαταγή με απανασυζήτηση της αίτησης.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 

 Ιωάννα Μελάκη
--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: