Τρίτη 14 Απριλίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Σκληρή" η Προσωρινή Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου για άνεργο δανειολήπτη

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  14-04-2015
Ειρ. Ηρακλείου  : Προσωρινή Διαταγή (10-3-2015)  καταβολή "  40 Ευρώ , μηνιαία δόση", για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, διατήρηση  της πραγματικής  και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, για 36 μήνες και μετά το πέρας των 36 μηνών, καταβολή μηνιαίας δόσης 100 ευρώ, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, εφόσον έχει αιτηθεί  η διάσωση της κύριας κατοικίας.
Δεν μπορούμε να πούμε ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ότι , "ανακούφιση" προσέφερε  η Προσωρινή  Διαταγή, που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, για δανειολήπτη  ηλικίας  35 ετών, έγγαμο , χωρίς παιδιά, αλλά με σύζυγο  ηλικίας  28 ετών, επίσης άνεργο , μη επιδοτούμενη από τον Ο.Α.Ε.Δ ,ο οποίος είναι χρεωμένος σε δυο Τράπεζες, συνολικού ποσού χρέωσης  29.498,77 ευρώ.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης ,τον  καταναλωτή μέλος της,  στον 3869/2010, πρόκειται για πάμφτωχο δανειολήπτη, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας,  που προσπαθεί να επιβιώσει  τόσο εκείνος ,όσο και η σύζυγος του ,με τον χαμηλό εισόδημα του ίδιου ,από περιστασιακή απασχόληση  των 240 ευρώ μηνιαίως.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
Μηνιαίο εισόδημα που διαθέτει η οικογένεια είναι :240  ευρώ, εισόδημα που αγγίζει τα όρια της  "ανθρωπιστικής κρίσης"
Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της οικογένειας , 910 ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν είναι: 
Ο δανειολήπτης  , α) ακίνητο κατά ποσοστό 33,3% εξ αδιαιρέτου ψιλής κυριότητας β) ακίνητο - διαμέρισμα κατά ποσοστό 33,33% α ορόφου γ) γκαρσονιέρα 26,00 τ.μ, κατά ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου δ)Ι.Χ επιβατικό όχημα
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης καταναλωτής , πληρεί   τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του  , του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2) Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του οφειλέτη ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
3) Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
4) Ορίζει, την καταβολή μηνιαίως ,  προς όλους τους πιστωτές,   40 ευρώ ,  συμμέτρως διανεμόμενο προς τις Πιστώτριες Τράπεζες, για 36 μήνες.Μετά το πέρας των 36 μηνών και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, θα καταβάλλει το ποσό των 100 ευρώ, εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία με την συνδρομή της, βοήθησε το μέλος  της, στην ένταξη στο ν.3869/2010, όπως τούτος τροποποιήθηκε,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μία Προσωρινή Διαταγή, η οποία σώζει  αφενός τα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη, καθώς παίρνονται ασφαλιστικά μέτρα, μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης,  χρονικό διάστημα ,που περνά την τριετία, είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει  ο καταναλωτής, δέχτηκε την αίτηση  του  ,χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή ,Όμως, σε ένα δανειολήπτη που το εισόδημα του, είναι  κάτω από τα όρια  στοιχειώδους διαβίωσης ,τόσο εκείνου ,όσο και της συζύγου του, για το διανυόμενο χρονικό διάστημα ,υπάρχει δυσκολία καταβολής δόσης, σύμφωνα πάντα με τα συν/να στοιχεία της αίτησης του
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 
Ιωάννα Μελάκη
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: