Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

Ε.Π.Κ. Κρήτης: "Ξεκινά η προσωρινή πληρωμή απαιτήσεων, σε δικαιούχους ασφάλισης ζωής, από την εκκαθάριση της Internatiοnal life AEAZ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15-10-2020

Έπειτα από την 14-10-2020 ανακοίνωση η εκκαθάριση της ασφαλιστικής εταιρίας International Life ανακοίνωσε την Α' ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ INLIFE AEAZ και για εξυπηρέτηση και διευκόλυνση .προς τα μέλη της, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης εξέδωσε σχετική ενημερωτική ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

Η ανακοίνωση έχει ως εξής :

Με την παρούσα, ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΤΑΙ ότι ,η εταιρεία με την επωνυμία: «INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» θα διενεργήσει πρώτη προσωρινή διανομή επί της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής (ΚΔΑ), η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εκκαθάρισης (www.inlife.gr) στις 23.11.2018.

Διευκρινίζεται ότι η πρώτη προσωρινή διανομή θα πραγματοποιηθεί σύμμετρα προς όλους τους δικαιούχους και αφορά:

α) στους δικαιούχους που δεν έχουν λάβει κάποιο ποσό από το Εγγυητικό Κεφάλαιο στο πλαίσιο πληρωμών που προέβη ο παραπάνω φορέας, επειδή η απαίτησή τους δεν καλυπτόταν από αυτό και είχε αναρτηθεί στην ΚΔΑ με την ένδειξη: «ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ: ΟΧΙ» και β) στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, το οποίο υποκαθίσταται στα δικαιώματα των ασφαλισμένων για τα ποσά που έχει ήδη καταβάλει.

Για τη διενέργεια της διανομής οι δικαιούχοι, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν αναρτηθεί στην ΚΔΑ και οι οποίοι δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτήν με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει

α) να συμπληρώσουν το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης (πατήστε ΕΔΩ) και να θεωρήσουν το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ ή σε δημόσια Αρχή .

 β) υποχρεούνται να αποστείλουν αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού τους (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή από web banking), που θα πιστωθεί το ποσό.

Όλα τα ανωτέρω θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση epetrakou@inlife.gr ή στα γραφεία της Εκκαθάρισης, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα, ΤΚ 11528.¨ή μέσω της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για τα μέλη της

Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία του δικαιούχου, φυσικού ή νομικού προσώπου (πχ θάνατος αναρτημένου δικαιούχου πληρωμής, εταιρικός μετασχηματισμός) θα πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα έργα που αποδεικνύουν τη νόμιμη διαδοχή μετά από επικοινωνία με την εκκαθάριση.

Για τις εκκρεμείς δικαστικές περιπτώσεις ,μετά από άσκηση ανακοπής ,δεν θα πραγματοποιηθεί διανομή μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με τις διακρίσεις που αναφέρονται στις οδηγίες. Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί διανομή σε περίπτωση που τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς υπερβαίνουν το ποσό της διανομής.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2130159744, 2111820525, γραφείο δικαστικού: 2111828570 και στο email: info@inlife.gr (παρακαλείσθε να αναγράφετε και τηλέφωνο επικοινωνίας).

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2020

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής

INTERNATIONAL LIFE ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ"

Έπειτα από τα παραπάνω, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί  τους δικαιούχους ασφάλισης ζωής, από την εκκαθάριση της Internatiοnal life AEAZ μέλη της ,για περισσότερη ενημέρωση , και για διευκόλυνση ,( αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών)  για την πληρωμή της αποζημίωσης ,να επικοινωνήσουν άμεσα με την ΄Ενωση στα τηλ 2821092306,2821092666

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: