Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Πλήρη προστασία των πριουσιακών στοιχείων, με νέες Προσωρινές Διαταγές"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  02-03-2015
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης: Δύο Προσωρινές Διαταγές, για ισσάριθμους καταναλωτές, επαναπροσδιορισμού ίσου ποσού, με προηγούμενες προσωρινές διαταγές, εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης .
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, αφού έλαβε υπόψη του : α) Την από  24.12.2013 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκου Ηρακλείου, που εξέδωσε για δανειολήπτη,  πρώην χονδρέμπορο, στην  οποία είχαν  οριστεί καταβολές, το ποσό των 80,00 ευρώ μηνιαίως, όρισε επαναπροσδιορισμό της συζήτησης , για τυχόν βελτίωση της οικονομικής κατάστασης αυτού.
Ο εν λόγω δανειολήπτης , είχε σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών, ποσού 80.282,16 ευρώ , σε μία τράπεζα.Παρά ταύτα το δικαστήριο του Ηρακλείου, αφού έλαβε υπόψη του ,τα όσα  εξέθεσε  προφορικά ο αιτών και η πληρεξούσια δικηγόρος του,  με το σύνολο των προσκομιζόμενων εγγράφων, κατέληξε στην κρίση ότι το εισόδημα του καταναλωτή δεν βελτιώθηκε και σωστώς του χορηγήθηκε η προσωρινή διαταγή με το κάτωθι περιεχόμενο.
Απαγορεύει , κάθε μεταβολή  της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας του,(κινητής και ακίνητης)όπως αυτή περιγρλαφεται στην αίτηση, όπως επίσης απαγορεύει και κάθε  μορφής πράξη εκτέλεσης εις βάρος του, καθώς και την εγγραφή προσημείωσης  στην περιουσία του, έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως.
Εμμένει, στην από  24.12.2013 προσωρινή διαταγή ,ως προς το  ύψος της μηνιαίας καταβολής, ήτοι ποσού 80 ευρώ μηνιαίως.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αφού έλαβε υπόψη του  α)Την από  24.12.2013 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκου Ηρακλείου , που εξέδωσε για δανειολήπτρια    στην  οποία είχαν  οριστεί καταβολές , το ποσό των 80,00 ευρώ μηνιαίως, όρισε επαναπροσδιορισμό της συζήτησης , για τυχόν βελτίωση της οικονομικής κατάστασης αυτής . Η εν λόγω δανειολήπτρια είχε σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών ποσού 79.430,41  ευρώ , σε μία τράπεζα.Παρά ταύτα το δικαστήριο του Ηρακλείου, αφού έλαβε υπόψη του τα όσα  εξέθεσε  προφορικά, η αιτούσα και η πληρεξούσια δικηγόρος της ,  με το σύνολο των προσκομιζόμενων εγγράφων, κατέληξε στην κρίση ότι το εισόδημα του καταναλωτή δεν βελτιώθηκε και σωστώς του χορηγήθηκε η προσωρινή διαταγή με το κάτωθι περιεχόμενο
Απαγορεύει , κάθε μεταβολή  της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας του,(κινητής και ακίνητης)όπως αυτή περιγρλαφεται στην αίτηση, όπως επίσης απαγορεύει και κάθε  μορφής πράξη εκτέλεσης εις βάρος του καθώς και την εγγραφή προσημείωσης  στην περιουσία του έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως.
Εμμένει, στην από  24.12.2013 προσωρινή διαταγή ,ως προς το  ύψος της μηνιαίας καταβολής ήτοι ποσού 80 ευρώ μηνιαίως.
 
 Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί της, σταΤηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα, e-mail:epkxan@gmail.com
  
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                       
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: