Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Ρύθμιση χρεών για τρίτεκνη οικογένεια Χανιωτών"

Ουσίας υπήρξε η Προσωρινή  Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Χανίων, για οικογένεια τριτέκνων δανειοληπτών,  από τα Χανιά, όπου διασώθηκαν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και ρύθμισε  και το χρέος της, προς τους πιστωτές της, σύμφωνα  με την οικονομική της δυνατότητα.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη , συμβουλευτική καικαθοδήγηση ένταξης ,στον 3869/2010, την  υπερχρεωμένη οικογένεια ,πρόκειται ,για τον σύζυγο, ηλικίας  69 ετών συνταξιούχο, η δε σύζυγος ηλικίας 66 ετών, εργαζόμενη οικιακά, έχουν τρία παιδιά οι δυό τους, ανήλικα.
Ο σύζυγος, είναι χρεωμένος είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυητής,  σε δύο Τράπεζες, το χρέος  ανέρχεται στο ποσό των 24.856 ευρώ, η δε σύζυγος στο ποσό των 13.289 ευρώ, σε δύο τράπεζες (οφειλέτης-εγγυητής) Συνολικά χρωστούν και οι δυο τους, το ποσό των 38.145 ευρώ.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
 Μηνιαίο  εισόδημα που διαθέτει η οικογένεια είναι :738,49 ευρώ από σύνταξη του ίδιου
Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της οικογένειας  , 700  ευρώ 
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν είναι: 
Ο σύζυγος , κανένα περιουσιακό στοιχείο.
Η σύζυγος α) κατοικία 88,32  τ.μ  κυριότητας 100% β)κατοικία α ορόφου 64,96 τ.μ κυριότητας 100%
β) οικόπεδο 253,35 τ.μ
Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι και οι δύο σύζυγοι,  πληρούν  τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους  , τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Δέχεται το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2) Απαγορεύει στους πιστωτές , μέχρι το έτος 2017 , την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον τους
3) Απαγορεύει τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των μέχρι 8-03-2017
4) Ρυθμίζει, τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές  προς όλους τους πιστωτές,   των 30 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο.
5) Επιτρέπει, στους αιτούντες χωρίς να τους υποχρεώνει, να μην καταβάλλουν προς τους πιστωτές την μηνιαία καταβολή δόσης, για τρεις αποκλειστικά μήνες του έτους (Πάσχα,Χριστούγεννα, Αύγουστο)
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μία απόφαση  διάσωσης των περιουσιακών στοιχείων, εξάλειψης ανασφάλειας και φόβου , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την αγχωτική περίοδο που περνούν οι δανειολήπτες, βιώνοντας την πρωτοφανή ύφεση , δέχτηκε την αίτηση  των δανειοληπτών ,χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή , καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών και ορίζει,μηνιαία καταβολή , για όλους τους πιστωτές, 30 ευρώ  από κοινού, για ένα χρέος  των 38.145 . ευρώ.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 
Ιωάννα Μελάκη
 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306Δεν υπάρχουν σχόλια: