Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Αλλαγή σύνθεσης του Δ.Σ. της Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η Παρέμβαση»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την αλλαγή σύνθεσης του Δ.Σ. της Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η Παρέμβαση», σύμφωνα με το καταστατικό της, κατά την συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2014. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:
                   Πρόεδρος:                       Ηλίας Κοκουγιάννης
                   Α’ Αντιπρόεδρος:             Παναγιώτα Καλαποθαράκου
                   Β’ Αντιπρόεδρος:             Βασιλική Τσέκερη
                   Γενικός Γραμματέας:       Αικατερίνη Θεοδοσέλη
                   Ταμίας:                           Αικατερίνη Γεροστεργίου
                   Μέλος:                            Βασίλειος Μάτσκος
                   Μέλος:                            Αθανασία Αγγελούδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: