Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δικαίωση δανειολήπτη, Δημοτικού υπαλλήλου με σύζυγο άνεργο"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ   4-08-2014
Σημαντικό!!!
Επειδή πολλοί δανειολήπτες- εγγυητές , αλλά και δικηγόροι ,διαμαρτύρονται ότι  κάποιοι δικαστές , σε δανειακές συμβάσεις που  οι αιτούντες έχουν την ιδιότητα του εγγυητή , στις δικαστικές  αποφάσεις  υποχρεώνονται να πληρώνουν  δόσεις  και οι δύο  (πρωτοφειλέτης- εγγυητής)ταυτόχρονα για το ίδιο χρέος. Στην με ημερ. 2/7/2014 . το πεδίο ξεκαθαρίζεται  από το Ειρηνοδικείο Χανίων,το οποίο ορίζει  ότι "Εάν σε κάποια δανειακή σύμβαση οι αιτούντες έχουν την ιδιότητα του εγγυητή, οι καταβολές εκ μέρους τους θα αρχίσουν εφ όσον, οι αντίστοιχοι καθ ων πιστωτές των συγκεκριμένων δανείων, τους ενημερώσουν εγγράφων ότι ο πρωτοφειλέτης κατέστη υπερήμερος" που σημαίνει ότι ο εγγυητής ,πληρώνει ΜΟΝΌ εφόσον δεν πληρώνει ο οφειλέτης, την καθορισμένη  δόση ,στο συγκεκριμένο δάνειο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
Οικογένεια Δανειοληπτών, που ο σύζυγος  είναι Δημοτικός υπάλληλος,  η δε σύζυγος άνεργη  ,"ανάσανε"  με την με ημερ  2/7/2014  απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, για χρονικό διάστημα δύο ετών, ήτοι μέχρι  27-06-2016 ώστε να επανεκτιμηθεί εκ νέου από το Δικαστήριο, η οικονομική της κατάσταση και αναλόγως αυτής, να μειωθεί ή αυξηθεί ή διατηρηθεί, το ύψος των μηνιαίων χρηματικών καταβολών, ενώ με την ίδια απόφαση  διασώζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας , ιδιαίτερα  η κατοικία της και αποτρέπονται όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους των πιστωτριών Τραπεζών και για τους δύο οφειλέτες.
Πιο συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,της οποίας οι  εν λόγω δανειολήπτες  είναι μέλη της, είτε ως οφειλέτες είτε ως εγγυητές η με ημερ  2/7/2014 απόφαση  του Δικαστηρίου των Χανίων , αφορά οικογένεια δανειοληπτών ο σύζυγος εργάζεται ως  Δημοτικός  υπάλληλος, ηλικίας  40ετών, η δε σύζυγος είναι άνεργη  έχουν δύο ανήλικα  παιδιά. Η συνολική οφειλή και για τους δυο φθάνει στο  ποσό των 49.921,26 ευρώ
Εισόδημα που διαθέτει: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει είναι ο μισθός του, που λαμβάνει από την εργασία του ως Δημοτικός υπάλληλος ,που  φθάνει στο ποσό των932,97 ευρώ,μηνιαίως  η δε σύζυγος  από εποχιακή απασχόληση 714,78 ευρώ .Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσής της οικογένειας που η ίδια δηλώνει στην υποβληθείσα αίτηση ανέρχεται στο ποσό των 2.000 Ευρώ/μηνιαίως καθώς ο σύζυγος αντιμετωπίζει και σοβαρό πρόβλημα υγείας (καρδιολογικό)
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν:
Ο σύζυγος   
οικόπεδο 434 τ.μ στα Χανιά ιδιοκτησίας κατά 31%
Η σύζυγος
α) Κατοικία  επιφάνειας 103,12 τ.μ 100% ιδιοκτησία της
β) Μονοκατοικία επιφάνειας  25 τ.μ , ιδιοκτησία της 50%
γ) Ένα αγροτεμάχιο,  με ελιές συνολικής έκτασης 2000 τ.μ και δύο αγροτεμάχια μονοετούς καλλιέργειας συνολικής έκτασης 59.504,77 τ.μ  με ποσοστό συνιδιοκτησίας
δ) Δύο Ι.Χ.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι οι  καταναλωτές  - δανειολήπτες  πληρούν  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για δύο  έτη, δηλ. μέχρι  27-06-2016 το παρακάτω περιεχόμενο.
1) ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ την λήψη  κάθε   καταδιωκτικού μέτρου , κατά των δανειοληπτών , την μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών τους
2) ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ μηνιαία δόση  το 30%  ευρώ, εκάστου δανείου ξεκαθαρίζοντας  ότι "Εάν σε κάποια δανειακή σύμβαση οι αιτούντες έχουν την ιδιότητα του εγγυητή, οι καταβολές εκ μέρους τους θα αρχίσουν αφ όσον, οι αντίστοιχοι καθ ων πιστωτές των συγκεκριμένων δανείων, τους ενημερώσουν εγγράφων ότι ο πρωτοφειλέτης κατέστη υπερήμερος"
Η απόφαση αυτή, δικαίως και ελήφθη έτσι , διότι σε διαφορετική περίπτωση θα επέτρεπε τον παράνομο πλουτισμό των πιστωτών (Τραπεζών), αφού για το ίδιο χρέος θα εισέπρατταν από δύο πηγές!!!
3) ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ στους αιτούντες , χωρίς να τους  υποχρεώνει, να μην καταβάλλουν  προς τους καθ ων πιστωτές, τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές της ως άνω ρύθμισης για τρεις (3) αποκλειστικά μήνες  εκάστου έτους και συγκεκριμένα για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται  α)το Πάσχα και  τα Χριστούγεννα και β)για τον μήνα Αύγουστο, που κατά παράδοση  αποτελεί μήνα διακοπών.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τα  μέλη της,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της  οικογένειας των δανειοληπτών, σώζει την περιουσία της από τα καταδιωκτικά μέτρα των Τραπεζών, υποχρεώνοντας τους  να καταβάλλουν για όλες τους τις οφειλές  μηνιαία δόση το 30%  ευρώ, εκάστου δανείου δηλ  137 Ευρώ μηνιαίως.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: