Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Επανέρχεται ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης!"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7/8/2019

Με χαρά, υποδεχόμαστε  ως Κοινωνική Οργάνωση, που καθημερινά δίνει την μάχη της για τα δικαιώματα των καταναλωτών ( Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης)  την επαναφορά  του  θεσμού του "Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης" που  καταργήθηκε με τον "Κλεισθένη". 
Σε σχετική ανακοίνωση η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αναφέρει:"Σήμερα, είναι μια μέρα δικαίωσης, για ότην εφαρμογή των δικαιωμάτων των πολιτών και στην καταπολέμηση της δημοτικής κακοδιοίκησης. Δικαίωση, για έναν αδικοκαταργημένο θεσμό του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων!
Το νέο σχέδιο νόμου ,για την τοπική αυτοδιοίκηση ,επαναφέρει πλήρως τον θεσμό του "Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης" που  καταργήθηκε, με τον "Κλεισθένη".
Συγκεκριμένα οι καινοτομίες του θεσμού, είναι:
- Συμπαραστάτης ,εκλέγεται όχι μόνο στους δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, αλλά και στους νησιωτικούς δήμους (που υπολείπονται σε αριθμό κατοίκων)! Επομένως, τα νησιά μας ,θα έχουν πλέον έναν ακόμη θεσμό, να υποστηρίζει τους πολίτες!
- Ο Συμπαραστάτης ,θα εκλέγεται όχι με την δύσκολη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, αλλά με τα 3/5 των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου! Έτσι, περισσότεροι δήμοι, θα καταφέρουν να εκλέξουν συμπαραστάτη.
- Ορίζεται ,πλέον ρητά ότι οι καταγγελίες, μπορούν να υποβάλλονται όχι μόνο από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, αλλά και από νομικά πρόσωπα (κάτι που δεν προβλεπόταν στην προηγούμενη διάταξη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσφύγουν σωματεία!).
- Ορίζεται πλέον ρητά ότι, οι υπηρεσίες του Δήμου είναι υποχρεωμένες, να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στον Συμπαραστάτη!
- Ορίζεται πλέον ρητά ότι ,ο Συμπαραστάτης έχει πρόσβαση στα έγγραφα, από το αρχείο του Δήμου!

- Ορίζεται πλέον ρητά ότι, ο Συμπαραστάτης αν διαπιστώσει φαινόμενα κακοδιοίκησης, διατυπώνει συστάσεις για την αποτροπή τους!

Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αφού ευχαριστήσει την Κυβέρνηση, όχι μόνο για την επαναφορά του θεσμού,"Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης" αλλά και την ενίσχυση του θεσμού ,εύχεται όλοι οι δήμοι και οι περιφέρειες που πληρούν τα κριτήρια και κυρίως όλοι οι νησιωτικοί δήμοι, να αποκτήσουν Συμπαραστάτη!"

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: