Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δέκα είναι οι προϋποθέσεις , για να ενταχθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την προστασία της κύριας κατοικίας"

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1-7-2019

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας , στην ΕΓΔΙΧ,  από σήμερα (1-7-2019), για την προστασία της κύριας κατοικίας (ν.4605/2019), η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει ότι παρέχει την συμβουλευτική της, για κατάθεση της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες, μέλη της ή μη.
Η Συμβουλευτική της:
Ποιους  αφορά
Φυσικά πρόσωπα
- Χωρίς  πτωχευτική ικανότητα
- Με πτωχευτική ικανότητα
Που πληρούν τις προϋποθέσεις
τι κάνουν
Κάνουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΓΔΙΧ , αφού έχουν ενημερωθεί
Προϋποθέσεις υπαγωγής: Δέκα είναι οι προϋποθέσεις ένταξης
1. Εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο που αποτελεί την κύρια  κατοικία του αιτούντος και ευρίσκεται στην Ελλάδα (αποκλειστική ή κατ’ ιδανικό μερίδιο-πλήρη και ψιλή κυριότητα ή επικαρπία)
2. Είδος οφειλών: Οφειλές αιτούντος ή τρίτου ενοχικά υπόχρεου προς πιστωτικά  ιδρύματα/ Τ.Π.Δ./εταιρίες διαχείρισης που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) να έχει εγγραφεί υποθήκη/προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία
β) να βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών στις 31.12.2018
γ) Να μην έχει παραχωρηθεί για τις εν λόγω οφειλές εγγύηση Ελλ. Δημοσίου
δ) Να μην έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με: άρθ. 99 επ. ν. 3588/2007, αρθ. 61-67 ν. 4307/2014 ή με το ν. 4469/2017 ή υφίσταται εκκρεμής αίτηση ρύθμισης.
3. Ύψος  χρέους(σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου + λογιστικοποιημένοι τόκοι + τυχόν έξοδα εκτέλεσης) κατά την ημερομηνία της αίτησης: α) 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή β)100.000 ευρώ ανά πιστωτή, αν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Αν σε αλλοδαπό νόμισμα: ισοτιμία ημέρας αίτησης.
4. Αξία προστατευόμενης κατοικίας α) 250.000 ευρώ  ή β) 175.000 ευρώ αν περιλαμβάνονται στις οφειλές επιχειρηματικά δάνεια
5. Οικογενειακό εισόδημα τελευταίου έτους: 12.500 ευρώ
προσαυξημένο κατά:
α) 8.500 ευρώ για σύζυγο και
β) 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (μέχρι 3).
6. Κριτήριο περιουσίας (αν οι ρυθμιζόμενες οφειλές 20.000 ευρώ): ακίνητη περιουσία οικογένειας + μεταφορικά μέσα αιτούντος  και της συζύγου 80.000 ευρώ.
7. Κριτήριο περιουσίας: καταθέσεις- χρηματοπιστωτικά προϊόντα-πολύτιμα μέταλλα
(νομίσματα/ράβδοι) οικογενείας 15.000 ευρώ
8. Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση Ν. 3869/2010 για τους εξής λόγους:
α) δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής,
β) Ύπαρξη επαρκούς περιουσίας αιτούντος, ή έγινε δεκτή η αίτηση Ν. 3869/2010, αλλά ο οφειλέτης εξέπεσε ή καταγγέλθηκε το σχέδιο διευθέτησης οφειλών (εκτός αν η εν λόγω απόφαση εξαφανίστηκε/αναιρέθηκε).
9. Αφορά δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση α κατοικίας
10. Ότι η λειτουργία  της πλατφόρμας θα διαρκέσει μέχρι 31-12-2019  με επτά ημέρες την εβδομάδα, αφαιρούμενο τον μήνα Αύγουστο(1 έως 31-8-2019).

Τέλος  η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, χαρακτηρίζει "θησαυρό" πληροφοριών  τον ν. 4605/2019, για τις τράπεζες και ότι  για πρώτη φορά, οι τράπεζες θα έχουν στη διάθεσή τους τόσο πλήρη και συγκεντρωμένα στοιχεία των δανειοληπτών, όπως φορολογικά, περιουσιακά, οικογενειακά και άλλα στοιχεία ,για τους οφειλέτες με χρέη σε καθυστέρηση τους δανειολήπτες που ζητούν ευνοϊκή ρύθμιση.
  Για περισσότερη ενημέρωση, ως πιστοποιημένη ΄Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση, εξωδικαστικά ,  είτε δικαστικά , ν.3869/2010, είτε με το νέο πλαίσιο (ν. 4605/2019) να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης,  καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00,  ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά και Βιβλιοθήκη  Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306-  Φαξ : 2821092306-
e-mail: epkxan@gmail.com


Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: