Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Πολύτεκνη Οικογένεια οφειλετών ,δικαιώθηκε από το Ειρηνοδικείο Μοιρών"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  13-09-2016
Προσωρινή διαταγή, με ημερ.27.6.2016 ,από την Ειρηνοδίκη Μοιρών, έδωσε σε πολύτεκνη οικογένεια  με τέκνο που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, τη δυνατότητα να δικαιωθεί και να ρυθμίσει σε πρώτο στάδιο τις οφειλές της , σε  μία τράπεζα και σε δύο δανειακές συμβάσεις, συνολικής απαίτησης 114.350,37 ευρώ, σε στεγαστικό δάνειο,  συμμετέχοντας ,η σύζυγος ως οφειλέτρια και ο σύζυγος ,ως εγγυητής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι εν λόγω δανειολήπτες είναι μέλη της και η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης τους ,  στον 3869/2010, καθώς λόγω συνθηκών οικονομικής ύφεσης και κρίσης με τα  λιγοστά έσοδα, η οικογένεια,αδυνατούσε πλέον να ανταποκριθεί  στις δανειακές της, υποχρεώσεις.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για τον σύζυγο πρώην έμπορο  έγγαμο, πατέρας πολύτεκνος,για την σύζυγο μη εργαζόμενη ,στηρίζοντας την οικογένεια.
Το  εισόδημα του συζύγου , περίπου 334 ευρώ,μηνιαίως
Το εισόδημα της συζύγου  500,00 ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν   είναι
Μία κύρια κατοικία 100 τ.μ κατά ποσοστό ιδιοκτησίας 50% εκαστος
Το Ειρηνοδικείο των  Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης, αφού έλαβε υπόψη  του ,τα προσκομιζόμενα έγγραφα, όσα προφορικά ανέπτυξαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που παραστάθηκαν και στην εν γένει διαδικασία, τους  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2) Διατάσσει ,την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του  αιτούντος ,μέχρι την έκδοση οριστικής  απόφασης
3) Διατάσσει την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του  αιτούντος  ,μέχρι την συζήτηση  της κυρία αίτησης,
4) Ορίζει μηνιαία καταβολή 200 ευρώ, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από 1-07-2006.
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο Μοιρών  Ηρακλείου, θεωρείται σημαντική  καθώς προσέφερε στην πολύτεκνη οικογένεια, την δέουσα ανάσα ,σώζοντας το σπίτι τους.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: