Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Πρώην αγρότισσα λαϊκής Αγοράς, από το Ηράκλειο, έσωσε την περιουσία της, ρυθμίζοντας το χρέος της.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4-12-2014

Φρέσκια απόφαση από το Ειρηνοδικείο Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης!!!
Σε δανειολήπτρια   συνταξιούχο του Ο.Γ.Α., πρώην αγρότισσα  της  Λαϊκής Αγοράς, της περιοχής των Πατελών Ηρακλείου, κατοίκου κοινότητας Αμπελούζου, του Δήμου Ηρακλείου, το Ειρηνοδικείο Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης, αναγνώρισε, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος 3869/2010, για την ένταξή της στις προστατευτικές του διατάξεις.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση  της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, το Ειρηνοδικείο Μοιρών του Ηρακλείου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκανε δεκτό το αίτημα της, για χορήγηση προσωρινής διαταγής και διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της  και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, καθώς και την καταβολή του ποσού των 140  ευρώ μηνιαίως συνολικά, ισομερώς κατανεμημένα ,προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, που έχει οριστεί για τις 14-3-2017.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης: Πρόκειται για δανειολήπτρια   67 ετών, έγγαμο,  μητέρα , τεσσάρων ενηλίκων τέκνων (πολύτεκνη)με ένα τέκνο ενήλικο ,το οποίο είναι άγαμο, το ίδιο εργάζεται περιστασιακά, ως σερβιτόρος, σε καφετέρια στο Ηράκλειο και διαμένει σε μισθωμένο από τον ίδιο διαμέρισμα, αλλά σε χρόνο ανεργίας ,ζει μαζί τους και τους βαραίνει οικονομικά..
Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  καταναλώτριας  ανήκει σε τρεις  πιστωτικούς φορείς. και  ανέρχεται  δε στο ποσό των 45.534,65 ευρώ.
 Το μηνιαίο εισόδημα  της δανειολήπτριας, προέρχεται από την καταβαλλόμενη σαυτή μηνιαία σύνταξη  γήρατος,του Ο.Γ.Α. Επίσης ,ο σύζυγος  της δανειολήπτριας και εκείνος συνταξιούχος , με μηνιαία σύνταξη, ποσού 311,00 ευρώ ,αλλά φορτωμένος με προβλήματα υγείας εισφέρει από την σύνταξή του ,στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Το  μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, που η ίδια δηλώνει στην αίτηση της, ανέρχεται στο ποσό των  410 ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία  που η καταναλώτρια  διαθέτει:
α)κατοικία  επιφανείας 85 τ.μ ,συγκυριότητας κατά 50% μετά του σύζυγου της
β)οικόπεδο επιφανείας 480 , τ.μ 
γ)αγροτεμάχια με 70 ρίζες ελιές.
δ)Αγρότοπο βοσκότοπο ,χέρσο και άγονο
 ε)Ι.Χ κυριότητας δικής της ,ως επίσης  Ι.Χ επιβατικό όχημα -κλούβα
 Το Ειρηνοδικείο Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης,
α) αφού έλαβε υπόψη των πάσης φύσεως εισοδημάτων της  καταναλώτριας , και σταθμίζοντας τις βιοτικές ανάγκες και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, διατάζει:
ΔΈΧΕΤΑΙ το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγήςΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της  αιτούσης  και  κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας της  και τη διατήρηση αμετάβλητης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της  ,μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αίτησης.
ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ  στην Πιστώτρια Τράπεζα  "....." η οποία έχει υποκαταστήσει πλέον πλήρως την "....." να παρακρατεί από τη σύνταξη της αιτούσας ,οποιοδήποτε ποσό. Μέχρι σήμερα από την εν λόγω Τράπεζα της γινόταν παρακράτηση από την σύνταξή της, ποσό ύψους 185,00 ευρώ μηνιαίως.
 
ΟΡΊΖΕΙ την καταβολή μηνιαίων δόσεων , για διάστημα 4 ετών , (48 μηνών)συνολικού ποσού (140) ευρώ μηνιαίως ,συμμέτρως,κατανεμόμενο μεταξύ τους αναλόγως της απαιτήσεως εκάστης πιστώτριας,Και μετά το πέρας των 48 μηνών, και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, την καταβολή  των 140 ευρώ.
Συμπερασματικά: Για  την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η απόφαση  αυτή θεωρείται θετικότατη , βάσει της οικονομικής συγκυρίας, της κρίσης και της ύφεσης, που βρίσκεται σήμερα ο κάθε πολίτης αυτής της Χώρας,  και στην συγκεκριμένη  περίπτωση στην  συνταξιούχο του Ο.Γ.Α η οποία έδινε συνολική μηνιαία δόση 700,00 ευρώ, εκτός από την διάσωση του συνόλου της περιουσίας της, "ελάφρυνε" οικονομικά, αφού θα πληρώνει μηνιαία δόση και προς τις τρις πιστώτριες Τράπεζες ΜΟΝΌ 140 ευρώ, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η ημερομηνία της οποίας έχει οριστεί από το Δικαστήριο των Μοιρών, το έτος 2017.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: