Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Οκονομικών "ανάσανε" ρυθμίζοντας τα χρέη του"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 14-09-2014

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης με την από με ημερ. 28/7/ 2014 απόφασή του, όχι ώς βοήθησε να "ανασάνει" πρώην υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά  στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, εκτός των άλλων ευνοϊκών μέτρων υπέρ του δοκιμαζόμενου από την γενικότερη ύφεση και κρίση καταναλωτή, το Δικαστήριο του Ηρακλείου, διέταξε την παύση της παρακράτησης από την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ως καθολικής διαδόχου του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, από τον μισθό του δανειολήπτη  το ποσό των 252,92 ευρώ μηνιαίως.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καταβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μηνιαία  δόση 66 Ευρώ και όχι 362,76 ευρώ Ο εν λόγω καταναλωτής  ενέχεται ως οφειλέτης και εγγυητής σε εφτά  πιστώτριες Τράπεζες  συνολικής πίστωσης  198.531,69 ευρώ.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  , αφού διαπίστωσε ότι απέτυχε η προσπάθεια του προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, δέχτηκε το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής,  για χρονικό διάστημα εφτά  ετών, ήτοι μέχρι το έτος 8-6-2021 με την καταβολή μηνιαίας δόσης 400 ευρώ, για χρονικό διάστημα 48 μηνών ( τέσσερα έτη)  ήτοι από 1-8-2014 έως 31-7-2018  δηλ θα πληρώσει ΜΟΝΟ  19.200 ευρώ.Δεν διατάσσεται να καταβάλλει άλλο ποσό
Πιο συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η με ημερ  28/7/2014 απόφαση  του Δικαστηρίου του Ηρακλείου  , αφορά υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι το έτος 2013  όπου έλαβε χώρα η αυτοδίκαιη απόλυσή του  και μάλιστα τον τελευταίο έτος  2013 υπηρέτησε από την θέση του Επιτρόπου, βρίσκεται  σε διάσταση  με την σύζυγό του , και είναι πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων
Εισόδημα που διαθέτει: α)Η σύνταξή του που υπολογίζεται στα 1300 ευρώ ,μηνιαίως β)
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:
α)διαθέτει   επικαρπία ορισμένου  χρόνου κατοικίας 150,97 τ.μ 50 %,  τ.μ β) παλαιά πετρόκτιστη κατοικία
γ)Μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων , μονοετούς καλλιέργειας αλλά και πολυετούς ( ελαιόδενδρα)
δ)ένα φορτηγό με παρακράτηση
 Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  Κρήτης,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο καταναλωτής  - δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για εφτά  έτη, δηλ. μέχρι   2021 με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την παύση της παρακράτησης από την πέμπτη των καθ ων Τράπεζα  EUROBANK ERGASIAS ως καθολικής διαδόχου του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΎ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, από τον μισθό του δανειολήπτη  το ποσό των 252,92 ευρώ μηνιαίως,και ορίζει σύμμετρη καταβολή σαυτή 63 ευρώ.
2) ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την καταβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μηνιαία  δόση 66 Ευρώ και όχι 362,76 ευρώ
2) ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών και προληπτικών μέτρων κατά του αιτούντα, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης  επί της αίτησης ρύθμισης, (η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί την 8.6.2021)
3) ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ κάθε μορφής πράξης εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας  καθώς και κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής υποθήκης ή προσημείωση υποθήκης καθώς και την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση
2) ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ , μηνιαία δόση  καταβολής προς τις μετέχουσες πιστώτριες  του 400 ευρώ, για 48 μήνες αναλογικά διανεμόμενο και στις εφτά Τράπεζες.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της,  αλλά και για τον ίδιο τον δανειολήπτη , η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  του δανειολήπτη , σώζει την περιουσία του  από τα καταδιωκτικά μέτρα των   Τραπεζών υποχρεώνοντας τον  να καταβάλλει για όλες του τις οφειλές μηνιαία δόση 400 Ευρώ. 
Για ενημέρωση,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: