Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Νέες προσωρινές διανομές ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων, των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAΕ,

Δελτίο   Τύπου 6-3-2017
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της ΄Ένωσις Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σχετικά με τις προσωρινές διανομές ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων ,που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, ο  ασφαλιστικός εκκαθαριστής, των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAΕ,   ενημερώνει , τα εξής:

"Διευκρινίζεται ακόμα ότι η διαδικασία προσωρινής διανομής ,είναι σε εξέλιξη και θα είναι έως ότου καταβληθεί, στο σύνολο των πιστοποιημένων δικαιούχων, το ποσό των προσωρινών διανομών, για το οποίο έχει διατηρηθεί απόθεμα. Οι καταβολές των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης – επαλήθευσης.
Περαιτέρω και βάσει της διαδικασίας προσωρινών διανομών, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 2,885 επιπλέον συμβόλαια συνολικά και συγκεκριμένα 1.650 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και 1.235 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ
Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής, βάσει σχετικών Αποφάσεων της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, προχώρησε στην αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση εταιρειών και κατέβαλε τα ποσά των προσωρινών διανομών στους λογαριασμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής και είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών αυτών. Συγκεκριμένα τα ποσά των προσωρινών διανομών που καταβλήθηκαν έως και τον Ιανουάριο 2017 ανήλθαν σε περίπου 18.000.000 ευρώ.
Με βάση τη διαδικασία αυτή δόθηκαν την 3 Μαρτίου 2017 εντολές πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή του ποσού των προσωρινών διανομών των δικαιούχους "
Επί των παραπάνω και για πληρέστερη ενημέρωση, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί τα μέλη της , σε άμεση επικοινωνία μαζί της , στα τηλ. 2821092666 2821092306

Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: