Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

ΕΚΠΟΙΖΩ - Σε Καθεστώς Αδιαφάνειας οι Προτάσεις των Τραπεζών με τον Κώδικα Δεοντολογίας

Σε καθεστώς αδιαφάνειας συνεχίζουν να λειτουργούν οι τράπεζες, όσον αφορά τις εξωδικαστικές ρυθμίσεις των δανείων που προτείνουν με τον Αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας, τον οποίο συνεχίζουν να εφαρμόζουν ανεπαρκώς. Η ΕΚΠΟΙΖΩ γίνεται αποδέκτης δεκάδων καταγγελιών από καταναλωτές, οι οποίοι λαμβάνουν την απάντηση της τράπεζας -με το Τυποποιημένο Έντυπο Πρότασης Λύσεων ή Οριστικής Διευθέτησης του Κώδικα Δεοντολογίας- η οποία είναι αόριστη, αδιαφανής, συχνά προσωρινή, μη ρεαλιστική και βιώσιμη για τον οφειλέτη. Πιο συγκεκριμένα σε πολλές περιπτώσεις:

δεν αναφέρουν το Συνολικό Επιτόκιο της προτεινόμενης ρύθμισης π.χ αναφέρουν επιτόκιο ΒΕΚ+0,60 Εισφορά ν.178 + περιθώριο 3.10%. Εύλογα αναρωτιέται ο καταναλωτής με ποιο επιτόκιο επιβαρύνεται; Στη συγκεκριμένη περίπτωση προφορικά του ανέφεραν ότι περίπου το επιτόκιο είναι 8,60% καθώς και ότι η μηνιαία δόση του δανείου ανά 3ετία θα προσαυξάνεται με επιπλέον 26,70 ευρω.
σε ορισμένες περιπτώσεις πρότασης ρύθμισης στεγαστικών δανείων, αυξάνουν το επιτόκιο με την αύξηση του περιθωρίου της τράπεζας
ζητούν εξασφαλίσεις όπως την θέση εγγυητή ή την προσημείωση ακινήτου ακόμα και για μικρές οφειλές 5.000 -15.000 ευρώ
σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή των απαντητικών επιστολών προς τους δανειολήπτες, η οποία υπερβαίνει την τετραμηνη προθεσμία που ορίζει ο Κώδικας
δεν λαμβάνουν υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης (π.χ. 950,00 μηνιαίο εισόδημα (σύνταξη) και με σοβαρά προβλήματα υγείας, καταναλωτικό δάνειο, η τράπεζα ζητά δόση μηνιαία 640,00 ευρώ!)
οι τράπεζες δεν επιχειρούν να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να επιδιώξουν την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει οφειλές σε περισσότερες τράπεζες
οι δανειολήπτες, προκειμένου να μη γίνουν ληξιπρόθεσμες οι δόσεις αναγκάζονται να υπογράφουν συχνά ασύμφορες ρυθμίσεις προσωρινού χαρακτήρα για 1-3 έτη καταβάλλοντας ένα μικρό ποσό, χωρίς πρώτα να έχουν μελετήσει τους όρους και τις μελλοντικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν
δεν χορηγείται σχέδιο σύμβασης και ενδεικτικός πίνακα αποπληρωμής, πριν υπογράψει ο καταναλωτής, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές αναγκάζονται να υπογράφουν τις συμβάσεις, σε καθεστώς αδιαφάνειας, χωρίς προηγουμένως να τις έχουν μελετήσει αλλά και να συμβουλευθούν ενώσεις καταναλωτών ή το δικηγόρο τους. Η άρνηση των τραπεζών να παρέχουν γραπτά τις απαραίτητες πληροφορίες στους καταναλωτές και τους έντυπους όρους της σύμβασης ρύθμισης, πριν από τη σύναψή της, αποτελεί ευθεία παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας.
Σε συνέχεια των παραπάνω, η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά την παρέμβασή της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και των συναρμόδιων Υπηρεσιών ώστε:
να αποκατασταθεί η διαφάνεια σχετικά με τις εξωδικαστικές ρυθμίσεις των οφειλών που προτείνονται από τις τράπεζες
να εφαρμόσουν οι τράπεζες τον Κώδικα Δεοντολογίας υιοθετώντας λύσεις οριστικές συνυπολογίζοντας τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης με βάσει και τους ενδεικτικούς τύπους λύσεων που εμπεριέχονται στο Παράρτημα του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας, με προτάσεις μεταξύ άλλων:
- οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής οφειλής, ώστε η εναπομείνουσα να
διαμορφωθεί σε ύψος που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί
- ολική διαγραφή οφειλής σε περιπτώσεις ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που
βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και δεν διαθέτουν περιουσιακά
στοιχεία ή έχουν μια κατοικία
Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους καταναλωτές:
-να μην αποδέχονται προτάσεις οι οποίες δεν είναι σαφείς και δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις του Κώδικα Δεοντολογίας
- να ζητούν το σχέδιο της σύμβασης και ενδεικτικό πίνακα μηνιαίων δόσεων, ώστε να συμβουλεύονται τις ενώσεις καταναλωτών και τέλος
- να καταγγέλλουν τις αδιαφανείς πρακτικές των τραπεζών τηλεφωνικά στο 210 – 330 4444
ή με email στο info@ekpizo.gr.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: