Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

-Wworkshop στην Πρέσπα για Τουρισμό - 27-28 Ιονυίου 2013‘ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και MARKETING ΠΡΕΣΠΩΝ’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΕΣΠΕΣ (Λαιμός), 27-28 Ιουνίου, 2013
Επιμορφωτής: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ, Οικονομολόγος, Marketer, B.Sc. Econ, M.B.A.
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 5.00’-10.00’
Α. ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ& ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ                                                                                      (1ώρα)
§  Βιοπολιτική & Κόσμος
§  Βιοπολιτική & Τοπική Ανάπτυξη
§  Βιοπολιτική & Τουρισμός

Β. ΤΟ ΠΕΔΙΟ: ΟΙ ΠΡΕΣΠΕΣ       (2 ώρες)
§  Οι Πρέσπες:  Εμπόδια και Προβλήματα ανάπτυξης
§  Οι Πρέσπες:  Πλούτος και Ευκαιρίες
§  Οι Πρέσπες:  Σχέδια και Δράσεις

Γ. ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING   (2 ώρες)
§  Διεθνές Τουριστικό Marketing
§  Εθνικό Τουριστικό Marketing
§  Τοπικό Βιο-Τουριστικό Marketing

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 9.00’-7.00’

Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ     (2ώρες)
§  Τουριστικό Marketing Πρεσπών: Συστατικά, Διαστάσεις & Χαρακτηριστικά.
§  Τουριστικό Marketing Πρεσπών: Διασυνοριακό & Τοπικό
§  Τουριστικό Marketing Πρεσπών: Σύνδεση με Εθνικές Στρατηγικές Τουρισμού

Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΦΟΡΕΙΣ, ΚΛΑΔΟΙ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ        (2ώρες)
§  Συνεργασιμότητα: Διακλαδικό Marketing Συμμετοχόντων
§  Ο ρόλος,  η ευθύνη και η δράση των εταίρων
§  Επιχειρησιακό Σχέδιο Marketing Συμμετοχόντων (partners)                                          

ΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤHΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και ΔΡΑΣΗ   (6ώρες)
§  Ανάλυση ανα επιχείρηση. Προβλήματα, Ευκαιρίες, Δυνατότητες
§  Μελέτη Περίπτωσης (CaseStudy) ανά επιχείρηση
§  Υποστήριξη ανάπτυξης Προϊόντος & Σχεδίου Marketing ανα επιχείρηση                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια: